הגשת תביעה נגד העירייה

מאת:

כמו כל גוף שלטוני במדינה, גם כנגד העיריה (או כל רשות מקומית אחרת, כגון מועצה אזורית, מועצה מקומית, וכדומה) ניתן להגיש תביעה במידה שהעירייה פעלה שלא כחוק, ובניגוד לדיני המשפט הציבורי וכללי המינהל התקין שחלים עליה.

לכל עירייה יש חובות ותחומי אחריות רבים בכל הקשור לחייהם היומיומיים של תושביה, כגון ניקיון ותברואה, תחזוקת תשתיות, הסדרת רישוי עסקים, הסדרת הליכי תכנון ובניה, חינוך, תרבות, ועוד, וזאת לרבות לפי פקודת העיריות (נוסח חדש).

על העירייה לקיים את חובותיה ולטפל בכל תחומי אחריותה בהתאם לחוק ולכללי המינהל התקין. לפיכך, ככל שהעירייה הפרה או נכשלה או התרשלה בכל הקשור לקיום חובותיה ותחומי אחריותה, ניתן להגיש תביעה כנגדה בפני בית המשפט ולקבל סעדים שונים שיורו לעירייה לפעול לתיקון מחדליה ולפצות את מי שנפגע מהם.

מאחר שהעירייה אחראית כאמור על תחומים רבים, ניתן להגיש כנגדה מגוון תביעות, בעילות שונות, ולפי הליכים משפטיים שונים.

איזה הליכים משפטיים ניתן לנקוט כנגד העירייה?

ניתן לנקוט כנגד העירייה במגוון הליכים משפטיים, ובין היתר הגשת תביעות בסדר דין רגיל, תביעות בסדר דין מהיר, תביעות קטנות, תביעות ייצוגיות, עתירות מנהליות, ואף הליכי הוצל"פ לצורך אכיפת פסק דין שניתן כנגד העירייה במידה שהעירייה איננה מכבדת אותו.

את העתירות המנהליות ניתן להגיש כנגד העיריה בעניינים ספציפיים בלבד, כגון דיני מסים, דיני מכרזים, דיני תכנון ובניה, דיני רישוי עסקים, ועוד. ניתן לנמק את העתירה המנהלית בין היתר בטענה שהעירייה פעלה באופן שנוגד את כללי המינהל התקין, מאחר שהיא קיבלה החלטה שהינה בלתי סבירה, חורגת מסמכות, חסרת תום לב, מפלה, נגועה בשיקולים זרים, נגועה בניגוד אינטרסים, נוגדת שלא כדין את חופש העיסוק, ועוד, ככל רשות ציבורית או מנהלית הכפופה לכללי הצדק הטבעי.

איזה תביעות ניתן להגיש כנגד העירייה?

כפי שניתן להבין, ניתן להגיש תביעות שונות כנגד העיריה, בתחומים מגוונים, ולהלן מספר דוגמאות עיקריות לכך:

תביעות נזיקין לעירייה

ככלל, על העירייה מוטלת חובת זהירות כלפי הולכי הרגל שפוסעים ברחובות, כבישים, וכל יתר השטחים הציבוריים שנמצאים בתחום שיפוטה. חובה זו מטילה על העירייה את האחריות לדאוג לתחזוקה שוטפת של כל השטחים הציבוריים שהיא אחראית להם, ולהסיר מהם מפגעים ומכשולים שעלולים לסכן את הציבור. אם העירייה הפרה חובה זו, וכתוצאה מכך נגרמו להולך רגל נזקי גוף ו/או רכוש, באפשרותו להגיש תביעת נזיקין נגד העירייה ולתבוע במסגרתה תשלום פיצויים בגין נזקיו.

אחת התביעות הנפוצות כנגד העיריות הינה תביעה בגין נפילה ברחוב עקב מכשול שהעירייה לא השכילה לטפל בו מבעוד מועד. בתביעת נזיקין עירייה מדובר, למשל, במהמורות, בורות, שבר במדרכה או משטח לא רציף שגורם למעידה ונפילה, העדר תאורה מספקת ברחוב באופן שפגע בראות ולנפילה, החלקה על נוזלים מליקויים והצפות במערכות המים והניקוז, וכיו"ב.

לפיכך, ככל שהנפילה גרמה להולך הרגל לנזקים משמעותיים, להבדיל מנזקים קלי ערך שמוגדרים כזוטי דברים, באפשרותו להגיש בגינה תביעת נזיקין נגד העירייה. מכיוון שנטל ההוכחה במסגרת התביעה מוטל על הולך הרגל, חשוב לתעד את נסיבות הנפילה, כגון צילום מקום הנפילה והמפגע מזוויות שונות, רישום פרטיהם של עדים לתאונה (ככל שהיו כאלו), ושמירת מסמכים רפואיים שמתעדים את נזקי הגוף שנגרמו להולך הרגל, ועוד.

תביעות מיסוי מוניציפאלי

על מנת לממן את השירותים הרבים שהעירייה אמורה להעניק לתושביה, באפשרותה לגבות מהם מיסים מוניציפאליים שונים, ולרבות מסי ארנונה והיטלי השבחה.

במידה והאזרח הנישום סבור שהוטל עליו מס כלשהו ללא סיבה מוצדקת או בשיעור שגוי, באפשרותו להגיש כנגדה תביעה ובמסגרתה לדרוש את ביטול עצם החיוב במס או תיקון שומת המס.

עם זאת, חשוב להיות מודע לכך שכאשר מערערים על מס מוניציפאלי כלשהו, ישנן מספר דרכים משפטיות שניתן לנקוט במקרה כזה.

לדוגמא, תושב שקיבל מהעירייה דרישה לתשלום היטל השבחה, יכול להביא לביטולה או לתיקונה של הדרישה באמצעות הגשת ערר בפני ועדת הערר לפיצויים והיטל והשבחה. ככל שהתושב מעוניין לערער גם על החלטת ועדת הערר הנ"ל, באפשרותו להגיש ערעור עליה בפני בית המשפט לעניינים מנהליים.

תביעות מכרזים

על מנת לספק חלק מהשירותים שהעיריות מחוייבות לספק לתושביהן, נוהגות העיריות לפרסם מעת לעת מכרזים שונים בקרב הציבור הרחב. מטבע הדברים, הליכי המכרזים הללו כפופים לכללי המשפט הציבורי וכללי המינהל התקין, ולרבות החובה לנהוג בסבירות, יושר, שקיפות, ותום לב, החובה לשמור על כללי השיוויון ואיסור האפליה, החובה לקבל החלטות מטעמים עניינים בלבד להבדיל משיקולים זרים, האיסור לפעול בחריגה בסמכות, האיסור להימצא בניגוד אינטרסים, ועוד.

לפיכך, שמי שסבור שהוא נפגע מהתנהלות בלתי תקינה ובניגוד לחוק של העיריה בכל הקשור להליכי המכרזים שפורסמו על ידה, רשאי להגיש כנגדה עתירה מנהלית ובאמצעותה לקבל צווים שעשויים לשנות באופן קריטי את גורל המכרז (כגון צו לביטול המכרז שפורסם והחלפתו במכרז חדש תחתיו, או צו לביטול ההחלטה בדבר קביעת הזוכה במכרז והשבת התיק לועדת המכרזים על מנת לדון בנושא הזוכה מחדש, וכיו"ב).

נציין כי בכל הנוגע להגשת תביעה נגד העירייה, משרדנו עוסק בתביעות נזיקין, ואיננו מספק ייעוץ משפטי בנושאי תביעות מכרזים או מיסוי מוניציפלי. לכל שאלה והתייעצות עם עורך דין מטעם משרד עו"ד דוד סער, השאירו לנו פניה באתר או צרו עמנו קשר טלפוני.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן