תגמולים כספיים וגמלאות

צה"ל ומשרד הביטחון מבטחים את המשרתים באופן סדיר, בקבע ובמילואים בין שורותיהם, לרבות כלל ציבור החיילים, השוטרים במשטרת ישראל והעובדים בשירות בתי הסוהר. במקרה של פגיעה אשר מותירה נכות, זכאי הנכה למענקים, תגמולים חודשיים והטבות שונות, בכפוף לדרגת נכותו. אולם מימוש הזכויות במלואן מצריך היכרות מעמיקה עם תנאי החוק ותקנותיו. לפניכם מידע חיוני הנוגע לזכויות נכי צה"ל במדינת ישראל.

נכים שדרגת נכותם הוכרה והוגדרה כנכות צמיתה בשיעורים שבין 10%-19%, יהיו זכאים לקבלת מענקים, בהיותם עומדים בתנאים הבאים:

 • מי שנפגע והפך לנכה כתוצאה מכך במהלך שירותו בצה"ל, כחייל סדיר או במילואים, ואשר הגיש תביעה בתוך שנה ממועד שחרורו.
 • מי שנפגע והפך לנכה כתוצאה מכך במהלך שירות קבע צה"ל, במשטרה או בשירות בתי הסוהר, במהלך פעילות מבצעית או פעילות ייחודית לשירות הצבאי והגיש תביעה בתוך שנה ממועד פגיעתו.
 • נכה העומד בתנאים לעיל ואשר הגיש תביעה במועד מאוחר יותר, יהיה זכאי להטבות מיום הגשת תביעתו, ואילו אלו שעמדו בטווח הזמן המצוין בסעיפים הקודמים, יהיו זכאים לתשלומים המגיעים להם על פי חוק מיום פגיעתם, גם רטרואקטיבית

נכים שדרגת נכותם המוכרת הנה צמיתה ובשיעור של 20% ומעלה, יהיו זכאים לקבלת תגמולים חודשיים (קצבה), אם הם עומדים בתנאים הבאים:

 • מי ששירת במשרד הביטחון, צה"ל, במשטרת ישראל, שירות בתי הסוהר או במשמר הכנסת, והגיש את תביעתו לראשונה במועד מאוחר מה- 1.1.96.
 • נכה שנפגע במהלך שירותו הסדיר בצה"ל ואשר הגיש את תביעתו בתוך שנה ממועד שחרורו, יהיה זכאי לתגמולים מיום השחרור.
 • נכה שנפגע במהלך שירותו הסדיר בצה"ל ואשר תביעתו הוגשה יותר משנה מיום שחרורו, יהיה זכאי לתגמולים מיום הגשת התביעה.
 • נכה שנפגע במהלך שירות קבע בצה"ל, משרד הביטחון, השב"ס, המשטרה או משמר הכנסת ואשר הגיש את תביעתו בתוך שנה מאירוע פגיעתו יהיה זכאי לתגמולים רטרואקטיביים ושוטפים החל מיום הפציעה.
 • נכה שנפגע במהלך שירות קבע בצה"ל, משרד הביטחון, השב"ס, המשטרה או משמר הכנסת ואשר הגיש את תביעתו יותר משנה לאחר אירוע פגיעתו יהיה זכאי לתגמולים רטרואקטיביים ושוטפים החל משנה לפני הגשת התביעה.

בנוסף, זכאים לתגמולים והטבות ייחודיות, המתווספים לתשלומים הקבועים, גם הנכים אשר עונים על הקריטריונים הבאים:

 • נכה נצרך, מחוסר פרנסה או מי שאיבד את יכולת ההתפרנסות ואינו ניתן לשיקום
 • מי שזקוק לטיפול רפואי שוטף – יקבל תגמול שמכסה אותו.
 • מי שנאלץ לפרוש פרישה מוקדמת בשל נכותו.
 • נכה בעל 100% נכות, הסובל משיתוק מלא בפלג גופו התחתון
 • נכה בעל 100% נכות ששתי גפיו התחתונות או העליונות קטועות.
 • נכה בעל 100% נכות, שהוא עיוור מוחלט, ואיבד את הראייה בשתי עיניו.

אילו תגמולים כספיים מגיעים לנכי צהל

בהתאם למפורט בחוק הנכים, קיים מגוון רחב של הטבות, תגמולים כספיים, גמלאות וזכויות העומדים לרשותו של נפגע, שפגיעתו הוכרה כנכות. כך לדוגמא, נכה ששיעור נכותו הוגדר באחוזים הנעים בין 10%-19%, יזוכה במענק חד פעמי, ואילו מי שדרגת נכותו 20% ומעלה, יקבל תגמולים חודשיים קבועים למשך כל ימי חייו. נוסף לכך, קיים סל הטבות שמתוכן זכאי ציבור הנכים לקבל את אלו שמותאמות לסוג הפגימה בה כל אחד מהם לוקה, לרבות שיקום כלכלי ומקצועי, קבלת רכב רפואי מותאם לצרכים המיוחדים, סיוע בדיור, מימון של ביגוד והנעלה ועוד. נכים שדרגת נכותם גבוהה מ-90% זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה וכן למענקי לימודים, חתונה ונסיעות, הנחה בארנונה ומימון הוצאות שונות כגון חשבונות טלפון ועלויות הבראה.

מה גובה התשלומים לנכי צה"ל

מענק חד-פעמי יינתן לנכי צה"ל בעלי דרגת נכות ששיעורה עומד על 10% ועד 19%, בסכומים שמחושבים על פי הפירוט הבא:

 • לנכה בעל דרגת נכות של 10%: מענק חד-פעמי בסכום של 35,778.24 ₪
 • לנכה בעל דרגת נכות של 11%: מענק חד-פעמי בסכום של 45,551.25 ₪
 • לנכה בעל דרגת נכות של 12%: מענק חד-פעמי בסכום של 56,450.68 ₪
 • לנכה בעל דרגת נכות של 13%: מענק חד-פעמי בסכום של 66,753.85 ₪
 • לנכה בעל דרגת נכות של 14%: מענק חד-פעמי בסכום של 76,990.80 ₪
 • לנכה בעל דרגת נכות של 15%: מענק חד-פעמי בסכום של 86,962.75 ₪
 • לנכה בעל דרגת נכות של 16%: מענק חד-פעמי בסכום של 98,059.25 ₪
 • לנכה בעל דרגת נכות של 17%: מענק חד-פעמי בסכום של 108,693.74 ₪
 • לנכה בעל דרגת נכות של 18%: מענק חד-פעמי בסכום של 119,858.31 ₪
 • לנכה בעל דרגת נכות של 19%: מענק חד-פעמי בסכום של 135,329.60 ₪

נכי משרד הביטחון בעלי דרגת נכות ששיעורה עומד על 20% או יותר, זכאים לקצבה חודשית שגובהה מחושב כמכפלת אחוזי הנכות בשכר הקובע, שהנו, נכון להיום, 4,160 ₪. כך למשל, נכה בעל 30% נכות, יקבל קצבה חודשית מחושבת במכפלה הבאה :30%X4,160= 1,248 ₪ בחודש.
הערה: הסכומים מתעדכנים מעת לעת.

לאור מורכבותו של חוק הנכים והיותם של תקנותיו סבוכות ומרובות, מודגשת החשיבות בקבלת ייעוץ משפטי מקצועי ממשרד עורכי דין ותיק ובעל ניסיון בתחום התביעות מול משרד הביטחון, כשלנו. צוות עורכי הדין במשרדו של דוד סער, מעניק ללקוחותיו יחס אישי וטיפול מסור, ומלווה אותם החל מהשלב הראשון של מילוי טפסי התביעה וכלה בייצוג בוועדות רפואיות, לרבות הגשת ערעורים לערכאות גבוהות יותר.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור