תביעות נגד קצין תגמולים

קצין התגמולים אמון ומופקד על הטיפול בענייניהם של חיילים שנפגעו במהלך שירותם הצבאי וכתוצאה ממנו, במטרה להבטיח שיקבלו טיפול רפואי נאות ו/או תמיכה כלכלית במידה ונגרמה להם נכות. יחד עם זאת, הליכי התביעות נגד קצין התגמולים סבוכים ומורכבים, ומי שלא בקיא בהם עלול להפסיד את זכויותיו. כל המידע החיוני בתחום תביעות כנגד קצין התגמולים של צה"ל – בדף שלפניכם.

בתחילה, יש להגיש תביעה להכרה בנפגע כנכה לקצין התגמולים, וזאת באמצעות טופס ייעודי המופיע באתר אגף השיקום באינטרנט. לטופס התביעה יש לצרף מסמכים רפואיים המעידים על הפגיעה, הפציעה או המחלה, לרבות סיכום אשפוז. דו"חות פציעה, אישור רפואי על ניתוחים ועוד. בנוסף, מוטל על התובע להגיש עם טופס התביעה תצהיר שניתן בשבועה בפני עורך דין החתום עליו. על מנת לקדם את סיכויי הצלחת התביעה, על הנפגע להוכיח בתצהיר שלו קשר סיבתי בין פגיעתו או החמרתה לבין שירותו הצבאי. חשוב להדגיש כי לא די בכך שהפגיעה אירעה במהלך תקופת שירותו הצבאי של הנפגע, אלא שמוטל עליו להוכיח כי פציעתו או מחלתו אירעו בגלל תנאי שירותו, באופן ישיר.

ההחלטות הנפוצות

קצין התגמולים בהמלצתה של וועדה רפואית מחוזית, עשוי להגיע לאחת משתי החלטות: הראשונה היא שהפגיעה אכן אירעה בזמן שירותו הצבאי של הנפגע וכתוצאה מהתנאים להם נחשף במהלכו, והשנייה הנה שהפציעה או המחלה לא התרחשו במסגרת השירות ואינן נובעות ישירות ממנו. במידה והחליט קצין התגמולים כי פגיעתו של הפונה אכן נובעת משירותו הצבאי, הוא יזומן לוועדה רפואית בה ייקבעו אחוזי נכותו ועל פיהם תוגדר זכאותו למענק חד פעמי או לגמלה חודשית. במידה ויחליט קצין התגמולים כי הוא אינו מוצא קשר סיבתי ישיר בין הפגיעה לתנאי שירותו של הפונה, פנייתו תידחה.

אופן הטיפול בתביעה

במקרה שקצין התגמולים דחה את הפנייה בתואנה כי הפגיעה לא קרתה כתוצאה מתנאי השירות, ניתן לערער על כך בפניה לוועדת ערעור. וזאת בתוך 45 יום ממועד קבלת ההודעה על ההחלטה. ראוי לציין שהנטייה היא לדון לכף זכות ולהתגמש לטובת הפונה, במצבים בהם עניינו נדון בפני וועדת הערעורים שליד בית משפט השלום. בנוסף, מלבד הזכות לערער, קיימת גם אפשרות לבקש דיון מחודש של התובע לקצין התגמולים, במידה וקיים מידע רפואי חדש שטרם הועבר לגורמים הצבאיים המוסמכים. עוד עומדת לנכה הזכות לפנות לביטוח לאומי על מנת למצות את זכויותיו האזרחיות.

הליכי הגשת תביעות מול קצין התגמולים של צה"ל ושאר הערכאות המוסמכות לדון בעניינם של הנפגעים והנכים במסגרת שירותם הצבאי הנם מורכבים ביותר, ועלולים להיות ממושכים. על מנת לעמוד באופן מלא ויעיל על זכויותיכם, ולא לעמוד במצבים מצערים של דחיית התביעה והפסד הזכויות המגיעות לכם, חשוב לפנות לייעוץ וייצוג משפטי מקצועי, מעורך דין המומחה לתחום זה.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור