ערעורים לבית המשפט

על החלטת קצין התגמולים ניתן לערער בפני ועדת ערעור תוך 30 יום מיום קבלת החלטת קצין התגמולים. הועדה רשאית להאריך את מועד הערעור לתקופה נוספת של מקסימום 30 יום נוספים. ועדת הערעור תהיה מורכבת משלושה חברים. ליושב ראש הועדה ימונה שופט בית משפט מחוזי, שופט בית משפט שלום, או שופט בית הדין לעבודה. לפחות אחד מחברי הועדה האחרים יהיה רופא מוסמך.
על החלטת ועדת הערעור ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי בעניין משפטי בלבד תוך 45 יום מיום קבלת ההחלטה.   על החלטת ועדה רפואית ניתן לערער לועדה רפואית עליונה תוך 45 יום מיום קבלת ההודעה על ההחלטה, אך ורק בעניינים הנתונים לסמכותה בלבד ולא בעניינים הנתונים לסמכותו של קצין התגמולים. הממונה על הועדה הרפואית העליונה רשאי מטעמים מיוחדים שירשמו להאריך ב-60 יום את המועד להגשת הערעור. על החלטת ועדה רפואית עליונה ניתן לערער לפני בית המשפט המחוזי בעניין משפטי בלבד תוך 45 יום מיום קבלת ההחלטה.   יש לשים לב כי קביעה רפואית עובדתית, אינה בבחינת "עניין משפטי", ואינה יכולה לבסס ערעור לבית המשפט המחוזי. בית המשפט לא יתערב בשאלות של מהימנות שהינן עובדתיות ולא משפטיות. יחד עם זאת, אין מדובר בכלל גורף, ובית המשפט יכול להתערב בממצאי המהימנות שנקבעו בועדת הערעורים, במקרים בהם ממצאי המהימנות נקבעו על פי שיקולים בלתי סבירים או תוך התעלמות מגורמים שהיה מקום לייחס להם משקל.   בית המשפט המחוזי ידון בערעור במותב של שלושה שופטים, והוא רשאי לאשר את החלטת הועדה, לבטלה, לשנותה או להחזירה לועדה.   על פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן לערער ברשות לבית המשפט העליון. יש לזכור כי מדובר בערעור שני, ובית המשפט העליון ידון בו רק אם הערעור מעלה שאלה בעלת חשיבות ציבורית או משפטית.   יש לשים לב כי תקופת ההתיישנות לתביעה לפי חוק הנכים הנה בתום שלוש שנים מיום שחרורו של הנכה משירותו הצבאי.   משרדנו בעל ניסיון רב בטיפול בתביעות מול משרד הביטחון. עורכי הדין במשרדנו מלווים את הלקוח החל ממילוי התביעה להכרה כנכה, ייצוג בוועדות הרפואיות של משרד הביטחון וכלה בהגשת ערעורים לבית המשפט המחוזי. במידה והנך מעוניין, תוכל לפנות עוד היום למשרדנו ונדאג לתאם לך פגישת ייעוץ!
מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן