נכה נצרך

חווייתם של אלו שלקו בנכות קשה, אשר הופכת אותם לתלויים ונצרכים מבחינה כלכלית ואישית, כמו גם של קרובי משפחתם, היא, ללא ספק, קשה ומטלטלת. על מנת להקל במעט את חיי היומיום, ולהבטיח פרנסה מספקת למחייתם של הנכים הנצרכים, ניתנים לנפגעים תגמולים מטעם אגף השיקום של נכי צה"ל. כל המידע החיוני על הליכי אישור תגמולי נכה נצרך ופיצויים לאלמנות נכי צה"ל בדף שלפניכם.
נכה נצרך הנו מי שנכותו, כפי שהוכרה על ידי אגף שיקום הנכים של צה"ל, עומדת על 50% או יותר, שסיכוייו להשתקם ממומיו הגופניים והשכליים אפסית ואשר לא מסוגל להתפרנס באופן עצמאי ומספק למחייתו.

מי זכאי?

אדם יהיה זכאי לקבל תגמול לנצרך אם נתקיימו התנאים הבאים:
  • הוכרה לו נכות בשיעור של 50% או יותר על ידי אגף שיקום הנכים של צה"ל.
  • אין לו יכולת להתפרנס באופן מספק למחייתו, עקב מומים גופניים או שכליים, שבגינם אין סיכוי שיוכל להשתקם בעתיד הסביר.
  • הוכח שהסכומים שהוא מרוויח, אם ישנם, אינם יכולים להספיק למחייתו, באופן שתואם את ההגדרה החוקית לרמת הכנסה מספקת לכדי מחייה.

שיעורי התגמול

שיעורי התגמולים הקבועים לנכה נצרך בחוק, מושפעים מדרגת נכותו וכן שונים בין אדם שיש לו ילדים למי שאינו הורה. סכומי התגמולים הנם כדלהלן:
  • נכה נצרך בדרגת נכות שנעה בין 50%-59% ללא ילדים: 8,254.86 ₪
  • נכה נצרך בדרגת נכות שנעה בין 50%-59% עם ילדים: 9,155.97 ₪
  • נכה נצרך בדרגת נכות שנעה בין 60%-100% ללא ילדים: 9,101.00 ₪
  • נכה נצרך בדרגת נכות שנעה בין 60%-100% עם ילדים: 10,011.11 ₪
  • נכה נצרך בדרגת נכות שמעל ל- 100% ללא ילדים: 10,640.26 ₪
  • נכה נצרך בדרגת נכות שמעל ל- 100% עם ילדים: 11,550.37 ₪.

הליך הגשת התביעה

בתחילה, על התובע לפנות בכתב לעובד השיקום במחוז אליו הוא משויך, ולצרף לפנייתו טופס חתום המעיד על הסכמתו לחשיפת מידע אודותיו דרך המוסד לביטוח לאומי ומס ההכנסה. לפניה יש לצרף מספר מסמכים נוספים: לרבות חוות דעת רפואיות מטעם וועדת כושר עבודה או וועדה פסיכיאטרית, אישור על תוקף אחוזי נכותו של הפונה, דו"ח פסיכו-סוציאלי מטעם עו"ס, טופס ואישורים על הכנסותיו של הנכה או היעדרן, אישורי מס הכנסה ומע"מ לפונים עצמאיים שתיקם ברשויות המיסים נסגר, ואישור מטעם ביטוח לאומי על זכאות לקצבה. במידה ואחוזי נכותו של הפונה אינם בתוקף, ייתכן ויזומן לוועדה רפואית. המקרה יידון בוועדה המחוזית, שתכריע האם הפונה הנו בר שיקום אם לאו. במידה והכריעה הוועדה כי מדובר בנכה בר שיקום, זו תהיה המלצתה לקצין התגמולים – ורוב הסיכויים שפנייתו להכרה כנכה נצרך לא תאושר. ניתן לערער על ההחלטה מול וועדת ערעורים שבבית משפט השלום. במידה והכריעה הוועדה והכירה בנכה ככזה שאינו בר שיקום, יועבר המקרה לעיונה של היחידה הארצית לשירותי שיקום וועדת הנצרכות.

אלמנות נכי צה"ל

אלמנות נכי צה"ל זכאיות על פי חוק הנכים, התגמולים והשיקום לפיצוי בסכום שווה ערך ל-36 תגמולים חודשיים או לקצבה. סכום התגמולים מחושב על פי היקף הקצבה ששולמה לנכה לפני פטירתו. ראוי לציין כי אלמנות נכי צה"ל, זכאיות לתגמולים גם אם המנוחים סבלו מפגיעה ונכות נפשית, וזאת גם בתום שלוש שנים ממועד פטירתם, ללא תנאים שהם. בנוסף, זכאיות אלמנות נכי צה"ל לסל של הטבות, כדוגמת פוליסת ביטוח חיים קולקטיבית דרך ארגון נכי צה"ל ועוד. במידה והמנוח הוכר כנכה נצרך, תזוכה גם אלמנתו בתגמול בהתאם, וזאת בכפוף למבחן הכנסות. במקרים בהם נפטר הנכה כתוצאה ישירה מנכותו, ניתן להגיש תביעה להכרה כאלמנת צה"ל על פי חוק משפחות חיילים, וכך גם במקרים בהם מדובר בנכות שנגרמה במהלך פעילות מבצעית, ואשר שיעורה עולה על 50%. במצבים של התמודדות עם נכות ואובדן יכולות גופניות ו/או שכליות של אדם שנפגע ו/או של בני משפחתו, לא תמיד קל לטפל בהליכים הביורוקרטיים הסבוכים שגלומים באישור תשלומי התגמולים הקבועים בחוק. פנו למשרד עורכי הדין דוד סער, ואנו נשמח לטפל במקצועיות, ביסודיות ובמסירות במימוש זכויותיכם המלאות, על מנת שאתם תוכלו להתפנות לתהליך השיקום האישי שלכם.
מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור