הכרה בנפגע כנכה

חיילים שנפגעים במהלך שירותם הצבאי מקבלים הטבות, תגמולים ופיצויים ממשרד הביטחון. מדיניות זו נועדה לממש עיקרון של נטילת אחריות מצד צה"ל ומוסדות הביטחון הנוספים במדינה, על החיילים ואנשי כוחות הביטחון המשרתים בהם. יחד עם זאת, הגדרות הזכאות וההכרה באדם כנכה צה"ל הנן מורכבות וסבוכות ביותר, והדרך לפיצויים והתגמולים המגיעים לנפגעים – לא תמיד קלה. כל הפרטים החיוניים הנוגעים להכרה בנפגע כנכה צה"ל – בדף שלפניכם.
חוק הנכים (תגמולים ושיקום), אשר נחקק בשנת 1959, מגדיר נכה צה"ל כמי שאיבד או צמצם את כושרו לתפקד באופן רגיל ותקין, מבחינה גופנית ו/או שכלית, בהיותו חייל סדיר, בשירות קבע, כחלק משירות מילואים או כחייל משוחרר, כתוצאה ממחלה, חבלה או החמרתן, ובעקבות שירותו הצבאי. גם מי שנפגע במהלך שירותו במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר במסגרת שירותו במשרד הביטחון או במוסד – יוכר כנכה צה"ל. החוק מזכיר במפורש שלושה גורמי נכות נפרדים, והם: חבלה, מחלה או החמרת מחלה. חלק עיקרי בהגדרת הנכות, הינו הדרישה לקיומו של קשר סיבתי בין הפגיעה לבין השירות הצבאי. על החייל הנפגע להוכיח כי האובדן או ההפחתה בכושרו לפעול פעולה רגילה, קרו בעקבות התרחשויות שאירעו בתקופת שירותו ועקב שירותו הצבאי. חשוב לציין, כי כל חייל זכאי להגיש תביעה על פגיעה במהלך שירותו הצבאי, גם אם מדובר בבעיה בריאותית שהייתה קיימת עוד לפני גיוסו, ואשר הוחמרה בגלל השירות. זאת ועוד: החוק אינו מגביל את הזכאות להגשת תביעה רק לפגיעות שהתרחשו בתוך גבולותיו של הבסיס הצבאי, אלא מאפשר לפנות למשרד הביטחון גם במקרים בהם נפגע חייל מחוץ לבסיס בו הוא משרת כל עוד מדובר בשהייה כדין, והפונה לא סטה מדרכו באופן שאינו קשור לשירותו הצבאי. גם חיילים שנפגעו במסגרת חופשה מהצבא, יכולים להגיש תביעה למשרד הביטחון, כל עוד מדובר באירוע שהתרחש במהלך השבועיים הראשונים לחופשתם, ובלבד שלא הועסקו בשכר במקום עבודה כלשהו בזמן זה וכן שפגיעתם הייתה קשורה באופן ישיר או עקיף לשירותו הצבאי.

מה לעשות כאשר מתרחשת הפגיעה ולאן לפנות

כשמתרחשת פגיעה, יש כמובן, לפנות בראש ובראשונה לטיפול רפואי ראשוני. חשוב לשמור על עותקים מכל המסמכים הרפואיים הנוגעים לטיפול ולהליכי האבחנה הרפואיים שעבר הנפגע, וכן לפרט בפני הרופא את אופן התרחשותה. בנוסף, יש לוודא כי מפקדו של הנפגע מילא "דו"ח פגיעה" ובמידה וקיימים עדים לאירוע, לציין זאת בדו"ח וכן בכתב התביעה המוגש למשרד הביטחון. במידה ולא קיימים דו"ח פגיעה או עדים, יש למלא תצהיר בו מפרט הנפגע את נסיבות פגיעתו. לאחר מכן, לפנות לקצין הנפגעים, אשר מהווה את הגורם המוסמך להכרה בתובע כנכה צה"ל, בכפוף להגדרות החוק.

הליך הגשת התביעה להכרה כנכה צה"ל

לאחר קבלת עזרה רפואית ראשונית ופניה לקצין הנפגעים של צה"ל, יעבור הנפגע וועדה רפואית שהיא המוסמכת לקבוע את דרגת נכותו. כלומר, הכרתו של נפגע כנכה על פי חוק הנכים, על ידי קצין הנפגעים של צה"ל, היא השער לכניסתו למסלול בו תקבע נכותו על ידי ועדה רפואית. קצין הנפגעים יבדוק את קיומו של קשר סיבתי בין המחלה, החמרת המחלה או החבלה לבין שירותו הצבאי של הנפגע. רק לאחר מכן, תקבע הוועדה הרפואית את דרגת נכותו של התובע, בהסתמכה על תקנות הנכים (מבחנים לקביעת דרגת-נכות), תש"ל – 1969, המונות רשימה של פגימות ובצדן את אחוזי הנכות הקבועים לכל פגימה ופגימה. חשוב להגיש את התביעה לקצין הנפגעים בתוך שלוש שנים ממועד שחרורו של החייל מצה"ל, שכן פניות שיתקבלו לאחר מכן עלולות להידחות מבלי שיתקיים דיון בעניינן.

ערעור על החלטת קצין נפגעים (קצין תגמולים)

היה וקצין הנפגעים באגף השיקום דחה את ההכרה של הפונה כפגיעה תוך כדי ועקב השירות הצבאי יכול הפונה לערער על החלטה זו בפני ועדת ערעור בבית המשפט. ועדה זו מורכבת משופט (בדרך כלל משופט בדימוס), רופא ונציג נוסף. בפני הוועדה מתנהל משפט לכל דבר ועניין וכל צד מביא את ראיותיו לצד טיעוניו. כל צד רשאי לחקור את הצד השני ואת עדיו ולבסוף מתקבל פסק דין על ידי הרכב הוועדה. על החלטת ועדה זו ניתן לערער לבית משפט המחוזי תוך 30 יום.

אופן הגשת ערעור על החלטת הוועדה הרפואית

ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית בפני וועדה רפואית עליונה, וזאת במסגרת המועד שצוין בהחלטה המקורית. הוועדה הרפואית העליונה מונה במרבית המקרים שלושה רופאים, בפניהם יידרש התובע להציג טיעונים מנומקים ומבוססים לכך שהחלטת הוועדה הרפואית בעניינו מוטעית. על החלטת הוועדה הרפואית העליונה ניתן להגיש ערעור, בעניינים משפטיים בלבד (ולא רפואיים) לבית המשפט המחוזי. חשוב לתת את הדעת לכך, שהגדרות הזכאות לאחוזי נכות בוועדות הרפואיות הנן סבוכות ומורכבות מאוד. במידה ונפגעתם במהלך שירותכם הצבאי, קיימת חשיבות עליונה לכך שתקבלו סיוע משפטי בהליכי התביעה מול צה"ל, שכן הבחירה לייצג את עצמכם עצמאית, עלולה לעלות לכם ביוקר, ולמנוע מכם פיצויים ותגמולים שיכולים לסייע לכם משמעותית בהתמודדות עם הנטל הכלכלי שנלווה לפגיעה. פנו עוד היום למשרד עורכי הדין דוד סער, ואנו נעניק לכם ליווי וייצוג משפטי מקצועי, הנשען על בקיאות מיומנות וניסיון רבים בתביעות מול משרד הביטחון, על מנת שתוכלו לממש את זכויותיכם באופן מלא, ולקבל את מרב ההטבות וסכומי הפיצויים והתגמולים המגיעים לכם לפי חוק.
מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור