עורך דין אובדן כושר עבודה

אדם שנפגע עד כדי איבוד כושרו לעבוד, צפוי מטבע הדברים לסבול מירידה דראסטית בהכנסותיו, ואף ממצב של היעדר מוחלט של הכנסות.
במקרים אלו חשוב לבחון את כל המקורות שמהם עשוי הנפגע לקבל סיוע כספי, במסגרת החוק, הפנסיה ו/או פוליסה בחברת ביטוח פרטית.
נפגעים רבים אינם מודעים לזכויותיהם, ובעקבות כך לא ממצים את הזכויות המגיעות להם, ואשר יכולות לאפשר להם לצלוח את הפגיעה במינימום של זעזועים לאורח החיים בו הורגלו הם ובני משפחותיהם.
גם כשהנפגע מודע לזכויותיו, לעתים קרובות חסר לו הידע המשפטי להתנהלות נכונה, על מנת לקבל את סכום הפיצויים המרבי המגיע לו, באופן פשוט, יעיל ומהיר.
חברות הביטוח, מצדן, מנסות להגן על האינטרס הכלכלי שלהן, על ידי דחיית תביעות מצד מבוטחיהן ו/או תשלום מופחת של פיצויים, בטענות שונות, שעשויות שלא לעמוד במבחן החוק.
במקרים אלו מומלץ מאוד לפנות לייעוץ משפטי מקצועי, על מנת למצות את מלוא סכומי הפיצויים המגיעים לנפגע, במינימום טרחה ואי נעימות.

אובדן כושר עבודה הוא מושג המתייחס למצב בו אדם מאבד את יכולתו לעבוד כדי להתפרנס, באופן מלא, חלקי, זמני או קבוע.

אנשים עלולים להיקלע למצב בו אובד כושר עבודתם בעקבות תאונות או מחלות, ולסבול מפגיעות ברמות חומרה שונות.

במקרים מסוימים, יהיה הנפגע מנוע מלהמשיך ולעבוד במקצועו, אך יוכל לעשות הסבה מקצועית ולהתפרנס ממשלח יד אחר, ואילו ישנם מצבים בהם נפגעים מאבדים כליל את יכולתם לעסוק בכל עבודה שהיא.

אובדן כושר עבודה מלא

אובדן כושר עבודה מלא, הוא מושג המתייחס למצב בו הנפגע איבד את לחלוטין את יכולתו לעבוד בכל עבודה שהיא, בשיעור של 75% או יותר.

משמעותה של הקביעה בדבר אובדן כושר עבודה מלא הנה שהנפגע לא מסוגל לעבוד במקצועו, אך גם אינו כשיר כדי להתפרנס בכל עבודה אחרת.

אובדן כושר עבודה חלקי

בשונה ממצב של אובדן כושר עבודה מלא ומוחלט, וממצב בו הנפגע אינו יכול עוד לעבוד בכל עבודה שהיא, המונח אובדן כושר עבודה חלקי, נוגע למצב בו הניזוק מסוגל לעבוד ולהתפרנס למחייתו, אך לא באותו אופן או היקף כפי שהיה לפני הפגיעה.

כך לדוגמא, במקרים בהם הנפגע לא מסוגל עוד להמשיך ולעסוק במקצועו, ונאלץ לעבור למשלח יד אחר שהפרנסה ממנו נמוכה במידה משמעותית מזו שהיה מורגל בה לפני הפגיעה.

כך גם במקרים בהם הנפגע אמנם ממשיך לעסוק במקצועו המקורי – אך נאלץ להפחית את אחוזי משרתו, מה שמוביל לאותה התוצאה – רמת הכנסה נמוכה יותר באופן משמעותי.

אובדן כושר עבודה: זמני או לצמיתות?

המונח אובדן כושר עבודה זמני, מתייחס למצב בו הנפגע אינו מסוגל לעבוד או להתפרנס, באופן מלא או חלקי, מסיבות רפואיות הקשורות לפגיעתו, באופן שגורר ירידה של 25% או יותר בגובה הכנסתו, ביחס לשכרו לפני הפגיעה, באופן זמני.

מקרים אלו מתייחסים בדרך כלל, לתקופה בת שלושה חודשים לערך, בה הנפגע אינו מסוגל לעבוד וזקוק למנוחה ולהחלמה, ואשר בסופה הוא עתיד לחזור להתפרנס באופן סדיר כמקודם.

לעומת זאת, המונח אובדן כושר עבודה לצמיתות, נוגע למצבים בהם נפגעים מאבדים את יכולתם לעבוד ולהתפרנס באופן קבוע, בשל נזקים בלתי הפיכים, עד להגיעם לגיל פרישה או לסיום חייהם.

הגורמים האחראים על ביטוח אובדן כושר עבודה

בישראל קיימים שלושה סוגים של גופים הנושאים באחריות לביטוח מפני אובדן כושר עבודה.

מדובר במוסד לביטוח לאומי, בקרנות פנסיה ובחברות הביטוח הפרטיות.

המוסד לביטוח לאומי מבטח כל תושב במדינת ישראל מגיל 18 ומעלה, ואילו חברות הביטוח הפרטיות וקרנות הפנסיה מבטחות, כמובן, את מבוטחיהן המשלמים להן פרמיות חודשיות ודמי גמולים.

תחומי האחריות והתשלומים מטעם המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי, מכסה את הנפגעים בתאונות שונות לרבות תאונות דרכים או עבודה, אשר איבדו לחלוטין את יכולת ההתפרנסות שלהם (אובדן כושר עבודה מלא).

בנוסף, מכסה הביטוח הלאומי גם נפגעים שאינם עובדים לפרנסתם עוד לפני התאונה (שאינה תאונת דרכים), ובלבד שהם מרותקים לביתם או מאושפזים בבית חולים.

תקופת הכיסוי המקסימלית דרך המוסד לביטוח לאומי במקרים אלו, המכונה דמי תאונה, עומדת על תשעים יום.

בנוסף, מעניק המוסד לביטוח לאומי דמי פגיעה לנפגעים שעברו תאונת עבודה, בין אם מדובר בפציעה במקום העבודה, בדרכם אליו או בחזרה ממנו.

דמי פגיעה ישולמו לנפגעים גם במקרים של מחלות עבודה, אשר מתפתחות על רקע התנאים הכרוכים בעיסוק המדובר, ובהתאם לרשימת מחלות המאושרת רשמית מטעם המוסד לביטוח לאומי.

רשימה זו מעוגנת בתקנות שהותקנו מכח חוק הביטוח הלאומי.

דמי פגיעה ישולמו על ידי המוסד לביטוח לאומי לתקופה בת שלושה חודשים לכל היותר.

במקרים בהם פגיעת העבודה הוכרה לצורך דמי פגיעה, ובתום שלושה חודשים נותרה לנפגע נכות קבועה או זמנית, עשוי המוסד לביטוח לאומי לאשר גמלת נכות מעבודה, כמענק חד פעמי או באופן המגולם בתשלום חודשי קבוע, וזאת בהתאם להכרעתה של וועדה רפואית מטעמו.

תשלום זה יכול ויימשך לכל אורך חייו של המבוטח.

תחומי האחריות והתשלומים מטעם חברות הביטוח הפרטיות

חברות הביטוח הפרטיות מבטחות בפוליסת אובדן כושר עבודה את מבוטחיהן המשלמים להן פרמיות חודשיות.

חשוב לציין כי תביעת חברת הביטוח אינה סותרת את הפנייה למוסד לביטוח לאומי, וניתן בהחלט לקבל תשלומים משני הגופים, במידה והנפגע רכש פוליסה מתאימה מבעוד מועד.

תחומי האחריות של חברת ביטוח פרטית, תלויים, כמובן, בסוג הפוליסה עליה חתום הנפגע.

חלק מהפוליסות מכסות רק מצבים של אובדן כושר עבודה מלא, ואחרות תקפות גם לגבי אובדן כושר עבודה חלקי.

במרבית המקרים, הדרישה בפוליסה נוגעת לאובדן כושר עבודה שמעל ל- 75%, כאשר חלקן מכסות רק מצב בו הנפגע נאלץ להפחית את רמת הכנסתו מכל מקצוע, ואחרות כוללות גם מצבים בהם למבוטח אין ברירה אלא לעבוד במשלח יד אחר מזה שעסק בו לפני הפגיעה.

באילו מקרים עלולות חברות הביטוח להתנער מהאחריות

מרבית הפוליסות בחברות הביטוח הפרטיות מתייחסות לאובדן כושר העבודה במקצוע המקורי בו עסק המבוטח עד לקרות התאונה או הפגיעה, או לעיסוק במקצוע סביר אחר, בהתאמה להשכלתו, לניסיונו ולהכשרתו.

מונח זה המופיע בפוליסות רבות, "מקצוע סביר אחר", נתון לפרשנות סובייקטיבית ועשוי להוות תירוץ לחברת הביטוח להתנער מאחריותה לתשלום דמי הפיצויים או השיפוי.

כך למשל, בפוליסת ביטוח הכוללת את הגדרת המקצוע הסביר האחר, עלולה חברת הביטוח לדחות את תביעתו של המבוטח שנפגע תוך טיעון כי יש באפשרותו לעבוד במקצוע אחר.

לדוגמא, ייתכן והמבוטח אולי אינו יכול להרים משאות כבדים בעקבות פגיעתו ובהנחיותיהם המפורשות של רופאיו, אך הוא יכול, באופן תיאורטי, לדברי חברת הביטוח המתחמקת משיפויו, להתפרנס מתפקיד אחר בחברה בה עבד (למרות שבפועל, מן הסתם, ייתכן שמשרה כזו אינה בנמצא). בנוסף, עשוי רופאה של חברת הביטוח לקבוע כי המבוטח לא איבד 75% מכושר הפרנסה שלו בהתאם להשכלתו וגילו, ולדחות על סמך זאת את תביעתו.

עילה נוספת ושכיחה לדחייתן של תביעות בגין תאונות על ידי חברות הביטוח, נוגעת לטענה לפיה פגיעתו של המבוטח נובעת ממצב רפואי קיים שקדם לתאונה.

לאור היותן של חברות הביטוח נחושות להגן על האינטרסים הכלכליים שלהן, ועורכי הדין המיומנים שהן מחזיקות כדי למצוא עילות לדחיית תביעותיהם של המבוטחים, חשוב להיעזר בסיוע משפטי כדי להגן על זכויות הנפגע.

הליך הגשת התביעה

תחילה חשוב מאוד לדווח לחברת הביטוח, במקרה בו הנפגע מבוטח בפוליסת אובדן כושר עבודה, על מקרה הפגיעה בסמוך ככל הניתן להתרחשות, ויש לתת את הדעת שמרבית החברות דורשות דיווח בתוך שלושה חודשים מקרות מקרה התאונה, כתנאי לפיצוי.
בנוסף, חשוב להצטייד במסמכים מהרופא שטיפל בנפגע, ובו מפורטים הפרטים השונים הנוגעים לפגיעתו ולמצבו הרפואי, לרבות תוצאותיהן של בדיקות שבוצעו, אישורי מחלה וחוות דעת מטעמו של רופא מומחה.

עוד יש לצרף אישורי שכר, שכוללים 12 תלושי שכר אחרונים או טופס 106 לנפגע שהוא שכיר או אישור הכנסה שנתית מטעם רואה חשבון לניזוק שעובד כעצמאי.
במקרים של תאונות דרכים, יש לצרף למסמכים גם אישור מהמשטרה על כך שהתאונה דווחה, ואילו בתאונות עבודה יידרשו גם אישורים מטעם המוסד לביטוח לאומי.

מומלץ מאוד לצוות לאובדן כושר עבודה עורך דין מומחה. היעזרות בליווי, ייעוץ וייצוג של עורך דין המומחה לתביעות בגין אובדן כושר עבודה, בייחוד לאור סרבנותן של חברות הביטוח ויעילותם של עורכי דינן במציאת עילות להתחמקות מתשלומי הביטוח או הפחתת סכומיהם.

עו"ד אובדן כושר עבודה מומחה ומיומן שייצג אתכם, ידאג לכך שתקבלו את מלוא הזכויות המגיעות לכם, ויעשה הכל על מנת להגן על האינטרסים שלכם ברגעי החולשה לאחר פגיעתכם.

מה לבקש מחברת הביטוח לפני שאני פונה לבית המשפט לצורך מימוש זכויות קרן פנסיה אובדן כושר עבודה ?

ביצעתם פניה לקרן פנסיה אובדן כושר עבודה - חשוב  מאוד לדרוש תשובה בכתב לפני פנייה להליך משפטי בבית משפט. שימו לב, כי ישנה חשיבות מכרעת לדברים שנכתבו במכתב הדחייה של קרן פנסיה בנושא אובדן כושר עבודה. ניתן ואף רצוי לדרוש העתק ממסמכי ההצטרפות לקרן לרבות מסמך הנמקה כשמדובר במעבר מחברת ביטוח אחת לחברת ביטוח אחרת, היות וניתן לראות במקרים רבים את הפער בין מה שביקש המבוטח במעמד רכישת הפוליסה לבין מה שעמד לרשותו בזמן אמת.

תביעה נגד קרן הפנסיה אובדן כושר עבודה – מתי להגיש?

תביעה לקרן פנסיה אובדן כושר עבודה רצוי מאוד להגיש מיד עם תחילת המצב של אובדן כושר עבודה. לא כדאי להמתין עם זה. לקוחות רבים מגיעים אלינו כאשר הגיעו למצב של אובדן כושר עבודה ואין להם הכנסות. אין להם פרנסה. אין להם אפשרות לכלכל את ביתם. אין להם כסף לחיות. לכן, חשוב מאוד להכין את כל המסמכים ואת כל הנתונים לצורך הגשת תביעה לקרן פנסיה אובדן כושר עבודה על מנת שתוכלו לקבל את זכויותיכם כמה שיותר מהר – ולקבל קצבת פנסיית נכות אובדן כושר עבודה מלאה

בניגוד לדיני ההתיישנות החלים בחוזי ביטוח, ששם תקופת ההתיישנות היא 3 שנים בלבד ממועד קרות מקרה הביטוח, במקרה של תביעת פנסיה חלים דיני התיישנות הרגילים.

האם יש חובה להסתייע ב- עורך דין קרן פנסיה או עורך דין אובדן כושר עבודה לצורך הגשת תביעת פנסיית נכות ?

על אף שאין חובה להסתייע ב- עורך דין פנסיית נכות או ב- עורך דין קצבת אובדן כושר עבודה לצורך הגשת תביעת פנסיה , ולקבל תגמולי ביטוח מקרן הפנסייה , מומלץ להסתייע ב- עורך דין פנסיה שזה תחום ההתמחות שלו, וזאת לצורך מימוש זכויותיכם בצורה המיטבית ביותר. עולם פנסיית נכות הוא מורכב וקשה, ולכן עורך דין פנסיה מיומן יוכל לתת לכם ייעוץ משפטי מקיף, לבחון את טענות חברות הביטוח במידה של דחייה (שבמקרים רבים לא מוצדקות), ובכך לסייע לכם לקבל קצבת פנסיית נכות במקרה של אובדן כושר עבודה

באתר של קרן הפנסיה שאתם מבוטחים אצלה, ניתן להוריד את טופס תביעה פנסיית נכות אובדן כושר עבודה לצורך הגשת תביעת פנסיית נכות אובדן כושר עבודה , ואף ניתן להגיש תביעת פנסיית נכות אובדן כושר עבודה בצורה מקוונת מבלי לשלוח את הטפסים פיזית לקרן הפנסיה.

יחד עם זאת, מומלץ להדפיס את הטפסים מהאתר ולצרף אליהם את המסמכים שהתבקשתם לצרף, ורק אז לשלוח את התביעה בדואר רשום עם אישור מסירה, ועם השארת העתק אצלכם. באופן זה, נשמר אצלכם עותק מכל מה שהגשתם וכך תוכלו להיות במעקב אחר תביעתכם, ובמקרה שתקבלו תשובה שלילית מקרן הפנסיה – דחיית תביעה קרן פנסיה – תוכלו לקבל ייעוץ עורך דין קרן פנסיה ולדעת מה הסיכוי שלכם לזכות במשפט כאשר תגישו תביעה נגד קרן הפנסיה

מהם המסמכים שיש לצרף ל- תביעה נגד קרן פנסיה

אם התביעה היא מול קרן הפנסיה בעניין תגמולי אובדן כושר עבודה, עליכם לצרף את המסמכים המפורטים באתר של קרן הפנסיה שבה אתם מבוטחים, הכוללים בין היתר:

 • כתב ויתור על סודיות רפואית
 • טופס 101 עם אפשרות לפרט בו את הסיבות לתשלום מס הכנסה מופחת
 • מסמכים רפואיים
 • מכתב הפסקת עבודה

ועוד כיוצ"ב מסמכים הדרושים לצורך בירור תביעת קרן פנסיה

מה חשוב לבדוק לפני שאתם פועלים בדרך של הגשת תביעה לקרן פנסיה קצבת אובדן כושר עבודה

חשוב לבדוק את תנאי התקנון של קרן הפנסיה לפני הגשת תביעה קרן פנסיה אובדן כושר עבודה על מנת שתדעו למה אתם זכאים. התקנון הנכון הוא זה שנקבע לפי המועד בו אירע מקרה הביטוח. במקרה של פטירה, יש להתייחס למועד שבו ארעה הפטירה, ואם מדובר ב- תביעת אובדן כושר עבודה אז יש להתייחס ליום הראשון שממנו והלאה המבוטח לא יכול היה להמשיך לעבוד – למעשה ליום הראשון שהמבוטח נמצא במצב של אובדן כושר עבודה.

מה הסיבות ל- דחיית תביעה קרן פנסיה ?

קיימים מקרים רבים שבהם חברות הביטוח וקרנות הפנסיה דוחות את התביעות שמוגשות להן בענייני ביטוח פנסיוני ובענייני תביעות פנסיית נכות אובדן כושר עבודה והסיבות לכך שונות, רבות ומגוונות. יחד עם זאת, ניתן לערער באמצעות עורך דין פנסיה שמומחה בדיני פנסיה וביטוח, שכן דיני הפנסיה והביטוח מורכבים וקשים, ולכן רצוי לעשות זאת אך ורק באמצעות עורך דין ביטוח קרן פנסיה שמומחה בתחום.

דוגמאות נפוצות במקרים של דחית תביעה קרן פנסיה אובדן כושר עבודה – עורך דין פנסיה – עו"ד מומחה לתביעות פנסיה

 1. היעדר קיום תנאי הביטוח– חברות הביטוח או קרנות הפנסיה נוטות לדחות את התביעות שמוגשות אליהן, לכאורה משום שלא מתקיימים התנאים הנדרשים בפוליסה בתקנון, לדוגמה משום שלטענתן לא מתקיים התנאי של אובדן כושר עבודה או  קיומה של נכות – ולכן למעשה המבוטח לא יכול לקבל קצבת אובדן כושר עבודה והתביעה שהגיש – תביעת פנסיית נכות או תביעת אובדן כושר עבודה – נדחות.
 2. מבוטח שהסתיר מידע או לא גילה פרטים מהותיים –במקרים רבים חברות הביטוח וקרנות הפנסיה יידחו תביעות פנסיית נכות / תביעות אובדן כושר עבודה של מבוטחים בטענה שהמבוטח הפר את חובתו לגלות מידע מהותי, או שהסתיר מידע רפואי, כך שאילו קרן הפנסיה הייתה מודעת לכך הייתה מתנהלת מולו באופן שונה. במילים אחרות: חברות הביטוח וקרנות הפנסיה טוענות שאילו היו מודעות לכל הפרטים והמידע הרפואי אודות המבוטח, יתכן וכלל לא היו מבטחות אותו, או שהיו פועלות לבטח אותו עם החרגות, והדבר גם היה משתקף בפרמיה שהיה משלם המבוטח, שהיא בדרך כלל גבוהה יותר. חשוב לציין, שלפי תקנון קרנות הפנסיה אם חלפו 60 חודשים ממועד ההצטרפות של העמית, אזי גם אם העמית הצטרף אליה כאדם חולה, הוא ייחשב כאילו הצטרף אליה כאדם בריא.
 3. מקרה חריג בפוליסה– אם אירע מקרה ביטוח העונה לתנאי חריג שנקבע בפוליסה, אשר בעקבותיו חברת הביטוח תדחה את תביעתו של המבוטח. לדוגמא, מקרה של תביעת ביטוח במקרה של מות המבוטח בעקבות התאבדות, במהלך 12 החודשים הראשונים של הפוליסה.
 4. שימו לב: קיימים לא מעט מקרים בהם חברות הביטוח דוחות תביעות של מבוטחים בטענות שונות, שעל פניו נראות מוצדקות, ורק לאחר בחינה מעמיקה מתגלות כטענות שאין להן כל בסיס לדחיית התביעה. לעיתים דחיית תביעה יכולה להיעשות באופן שרירותי, ולא בשל סיבות מוצדקות ומבוססות – ובמקרים רבים אנו עדים שהתערבות מוקדמת של עו"ד קרן פנסיה המומחה ב- תביעות פנסיה – זה עושה את ההבדל בין קבלת קצבת פנסיית נכות לבין דחיית תביעה פנסיית נכות , ומדובר על קצבה חודשית לעיתים בסכום די משמעותי שחבל מאוד לוותר עליה.
 5. ישנה חשיבות אדירה לייעוץ משפטי מקיף מ- עורך דין פנסיה ו- עורך דין אובדן כושר עבודה וזאת לצורך בחינה מקצועית של סיבת הדחייה – האם נעשתה כדין, או לא.
 6. חשוב לזכור שרק עו"ד פנסיה ו- עו"ד אובדן כושר עבודה שלהם התמחות ספציפית ומיוחדת בתחומים אלו – יוכלו לבדוק באופן מקצועי את העניין שלכם ולייעץ לכם מה לעשות.
 7. במקרה שדחיית התביעה מקרן הפנסיה או מחברת הביטוח נעשתה שלא כדין, ניתן לנקוט בהליך משפטי בליווי עורך דין תביעות פנסיה ובכך לאלץ אותן לשלם לכם את מה שמגיע לכם.

מה צריך לדעת לפני שמחפשים עורך דין המתמחה בתביעות פנסיה ואובדן כושר עבודה?

מאחר ועולם הפנסיה הוא עולם מאוד מורכב, אשר כולל פוליסות ביטוח ותקנונים ארוכים ומסורבלים שמונים מאות סעיפים, עורך דין לתביעות פנסיה או עו"ד לתביעות קרן פנסיה רצוי ומומלץ לבחור עורך דין פנסיה שבקי בדיני הפנסיה, ובעל ניסיון רב ב- תביעות פנסיה שכן מדובר בזכויות שיכולות להגיע לקצבאות של אלפי שקלים ולמעלה מכך. על עורך דין פנסיה שמתמחה בתחום, להבין גם בהוראות המפקח על הביטוח ולדעת אותן באופן מלא ומקיף.

כמו כן, אם מדובר ב- תביעה אובדן כושר עבודה אז יש חשיבות מרבית להיוועץ ולהסתייע ב- עורך דין אובדן כושר עבודה בעל ניסיון עשיר ב- תביעות מול חברות ביטוח וקרנות הפנסיה על מנת שתקבלו את מה שמגיע לכם.

קרן פנסיה אובדן כושר עבודה – פנסיית נכות:

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא לרוב נספח לביטוחים שונים ובעיקר לביטוחי חיים, או נספח לקרנות פנסיה (במקרה של פנסיית נכות), אשר ב- מקרה של אובדן כושר עבודה תשלם חברת הביטוח או קרן הפנסיה קצבה לתקופה מסוימת, לעיתים לעשרות שנים. בדרך כלל מדובר על אובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלה או אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה שעבר המבוטח, אשר מונעת ממנו להמשיך בתחום עיסוקו או עיסוק סביר אחר שתואם את הכשרתו, השכלתו וניסיונו. יש שני סוגים של אובדן כושר עבודה:

 1. אובדן כושר עבודה מלא
 2. אובדן כושר עבודה חלקי

בשני המקרים ייתכן שהמבוטח יהיה זכאי לקצבה.

לצורך קבלת מידע מקיף אודות זכויותיכם, וכן לקבלת קצבת פנסיית נכות מקרן פנסיה רצוי להסתייע בליווי של עורך דין אובדן כושר עבודה כבר מרגע הגשת התביעה, על מנת להגדיל את הסיכוי ככל הניתן לכך שתביעתכם תצלח ותזכה אתכם בקצבה המיוחלת.

עו"ד דוד סער מתמחה במספר מקרים הקשורים לתביעות נגד קרן פנסיה והוא משמש כמייצג ועורך דין במקרים הבאים:

 • עורך דין תביעות פנסיית נכות
 • עורך דין תביעת קרן פנסיה
 • עורך דין ערעור על דחיית קרן פנסיה
 • עורך דין תביעת אובדן כושר עבודה מקרן פנסיה
 • עו"ד תביעת פנסיית נכות
 • עו"ד לתביעות אובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלה
 • עו"ד לתביעות אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה
 • עורך דין תאונה שגרמה לאובדן כושר עבודה
 • עורך דין מחלה שגרמה לאובדן כושר עבודה
 • עורך דין לקבלת קצבת פנסיית נכות

והמקרים עוד רבים ומגוונים – לעו"ד דוד סער ניסיון רב בקשת רחבה מאוד של מקרים, מהקלים ועד המורכבים והקשים ביותר.

לסיכום, במידה ונפגעתם מתאונה ואיבדתם את יכולתכם לעבוד, הפקידו את תביעתכם, בין אם היא מופנית כנגד המוסד לביטוח לאומי (בנושא זה ראו מידע אודות עורך דין ביטוח לאומי), חברת ביטוח או שניהם, בידיו של עורך דין אובדן כושר עבודה מומחה מטעם משרדו של דוד סער.

התייעצו עוד היום עם עו"ד תביעות אובדן כושר עבודה מטעם משרדנו. אנו יכולים לזרז ולשפר באופן מרחיק לכת את הטיפול בעניינכם, ובכך להגדיל משמעותית את סיכויי הצלחתה של התביעה.

אל תהססו, ופנו עוד היום למשרדנו על מנת לקבל ייעוץ ראשוני ומקצועי.

עו"ד דוד סער

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

  ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

  דילוג לתוכן