קרן הפנסיה חייבת לשחרר לעובד את כספי הפיצויים

מאת:

בק"ג 35883-10-12, נאור נ' קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ ואח', נדונה תביעה להורות על שחרור כספים שנצברו בקרן על שם העובד. התובע עבד במשך כ- 25 שנים, ובמהלך השנים הופרשו כספים לקופות הגמל. הוא פוטר בשל חשדות למעשים קשים שאף מצריכים עו"ד פלילי.

התובע הגיש תביעה נגד המעסיק לתשלום זכויותיו, ובין היתר תבע פיצויי פיטורים ושחרור כספים שצבורים על שמו בקופות הגמל. על פי הסכם שהגיעו אליו הצדדים, שקיבל תוקף של פסק דין, הכספים הצבורים על שמו ישוחררו לטובתו.

קרן הפנסיה טענה כי פסק הדין אינו מחייב אותה משום שהיא לא הייתה צד להליך, וכי בהתאם לתקנון הקרן, התובע זכאי רק לחלקו שלו בדמי הגמולים, מאחר שהוא פוטר מהעבודה בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים, וסירבה לשחרר לזכות התובע את הכספים.

התובע הגיש תביעה נגד קרן הפנסיה לשחרור הכספים, כאשר המעסיק עצמו תמך בתביעה זו את מה שסוכם בהתאם לפסק הדין בתביעה הקודמת.

בית הדין פסק כי זכויות העמיתים בקרנות פנסיה/קופות גמל נקבעות אך ורק בהתאם לתקנון הקרן, שהוא החוזה המחייב אשר מסדיר את מערכת הזכויות בין הקרן לבין עמיתיה (ראה ע"ע 600013/96 אברהם ליבוביץ נגד קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ, עבודה ארצי, כרך לג (31)).

בית הדין הוסיף וקבע כי במקרה זה העובד פוטר ולכן דרך המלך היא בתשלום פיצויי פיטורים, והקרן אינה רשאית לשלול מהעובד את פיצויי הפיטורים. שלילת פיצויי פיטורים מהעובד נעשית ע"י המעביד ו/או לבקשת המעביד והסמכות לקבוע האם העובד פוטר בנסיבות שמצדיקות שלילת/הפחתת פיצויי פיטורים מהעובד נתונה לבית הדין מכוח סע' 16-17 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג- 1963.

במקרה הנוכחי, המעביד העדיף להגיע עם העובד להסכמה לפיה יקבל ממנו פיצוי, זאת במקום לנסות ולשכנע את בית הדין בשלילת פיצויי הפיטורים, והסכם זה קיבל את אישורו של בית הדין. קרן הפנסיה אינה רשאית לבוא בנעלי המעביד ו/או בנעליו של בית הדין, ואינה בעלת מעמד עצמאי לטעון בפני בית הדין כי יש מקום לשלול מהעובד את פיצויי הפיטורים בשל מעשיו הפליליים.
בסופו של דבר, התביעה התקבלה.

דוד סער, עו"ד

למידע נוסף בנושא ניתן לעבור לעמוד הראשי – דיני פנסיה

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן