קביעת זכאות לפנסיית נכות בקרנות הפנסיה

מאת:

רבים מהאנשים לא מבינים את המונח "פנסיית נכות" בכל הקשור לזכויותיהם הפנסיוניות, ולכן במאמר זה אתן סקירה קצרה בנושא ואבהיר את הדברים:

כידוע, החל משנת 2008 לכל העובדים במשק ישנה זכאות מכוח צו הרחבה לפנסיה חובה. הפרשות המעסיק לפנסיה יכולות להיות לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים.

 

מתי ניתן לקבל פיצוי מקרן הפנסיה בגין נכות?

 

כחבר בקרן פנסיה, העמית מבוטח למקרה שיאבד את כושרו לעבוד. אם בשל מצב בריאותי, לא יוכל הוא להמשיך בעבודתו כפי שעבד, יוכל הוא לקבל פיצוי מקרן הפנסיה בגובה של עד 75% משכרו לפני הפגיעה שארעה לו.

על מנת שעמית בקרן פנסיה יקבל את הפיצוי בגין אובדן כושר עבודתו, צריך הוא לענות להגדרת "נכה" אשר קבועה בתקנון קרן הפנסיה. ההגדרה קובעת כי נכה הוא מי שנפגע כושרו לעבוד, בשיעור של לפחות 25%, כתוצאה ממצב בריאותו, והוא אינו יכול לעבוד בעבודה אחרת המתאימה לו לפי ניסיונו, השכלתו והכשרתו במשך תקופה של יותר מ-90 ימים רצופים.

כלומר אנו רואים כי על מנת לקבל פיצוי מקרן הפנסיה, הפגיעה צריכה להיות משמעותית ולאורך זמן, ולא מדובר כאן על הפסקת עבודה זמנית וקצרה.

 

מה גובה הפיצוי שניתן לקבל בפנסיית נכות?

 

אם העמית איבד את כושרו לעבוד באופן מלא, הפיצוי החודשי שיכול הוא לקבל מהקרן הוא עד 75% משכרו שהיה לפני הפגיעה, וכן אילו העמית איבד את כושרו לעבוד באופן חלקי בלבד, אז ישולם לו החלק היחסי של הפיצוי בהתאם להיקף משרתו העדכנית. האחוזים המינימליים הם 25% והמקסימליים הם 75%, שזוהי הדרגה הגבוהה ביותר המזכה בקצבה מלאה.
כמו כן, זכאי ה"נכה" לשחרור מתשלום פרמיות החל מהמועד שנקבעו אחוזי נכותו, דהיינו המשמעות היא שהקרן תמשיך לשלם את ההפקדות החודשיות לקרן הפנסיה של העמית.

 

 

מהו התהליך לבחינת זכאותו של עמית לפנסיית נכות?

 

במידה והעמית איבד את כושרו לעבוד מחמת סיבה בריאותית, עליו לפנות לקרן הפנסיה בה הינו חבר ולבקש לקבל פיצוי בגין אובדן השתכרותו (בדרך כלל קיים טופס תביעה אשר על העמית למלא ולשלוח לקרן). קרן הפנסיה תזמן את העמית לוועדה רפואית, אשר מורכבת מרופאים בתחומי הליקוי מהם סובל העמית והוועדה תקבע בעניין זה האם אכן העמית איבד את כושרו לעבוד בשיעור של לפחות 25%, דהיינו האם עונה הוא להגדרה של "נכה" לפי תקנון הקרן. בנוסף תקבע הוועדה את אחוזי הנכות, וכן את תקופת הזמן שלהערכתה ימצא הוא באי כושר. חשוב לציין כי העמית יכול להגיע לוועדה הרפואית בליווי רופא מטעמו.

אדגיש כי מאחר והרופאים הבודקים את העמית הינם רופאים מטעם הקרן, יש לכך לעיתים השלכות משמעותיות מאוד, ולכן מומלץ מאוד להיות מלווה בתהליך זה על ידי עו"ד הבקיא בתחום זה של קרנות הפנסיה ודרך ההתנהלות מולם.

 

 

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן