פרשנות תקנון הפנסיה

מאת:

לפתחו של ביה"ד הארצי לעבודה, הגיעה סוגיה משפטית מעניינת, העוסקת בפרשנות שיש להקנות לאחת מהוראות תקנון הפנסיה (ע"ע 45568-11-13).
כידוע קרן הפנסיה בישראל הינה בגדר "קופת גמל", וההוראות המסדירות את פעילותה הן הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל).

ביה"ד הארצי נדרש לפרשנות הגדרת "נכה" בתקנון קרן הפנסיה, שם נקבע כי נכה, הינו "עמית שלפחות 25% מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצב בריאותו, וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבודה בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו במשך תקופה של למעלה מ- 90 ימים רצופים.." – המחלוקת בין הצדדים הייתה בנוגע לשאלה מה היא "עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו" כמנוסח בתקנון?

לטענת קרן הפנסיה, די בכך שהעבודה מתאימה לאחת מאמות המדיה, קרי השכלה או הכשרה או ניסיון, על מנת שתיחשב כעבודה מתאימה.
לטענת העובד, ככל שהעבודה האחרת אינה עונה על מלוא הקריטריונים הקבועים בתקנון, קרי גם השכלתו, גם הכשרתו וגם ניסיונו, הרי שהיא אינה עבודה מתאימה.
כן טען, שככל שבעיסוק החלופי, חלה ירידה משמעותית בהכנסתו, הרי שאין מדובר בעבודה אחרת המתאימה לו.

ביה"ד הארצי קבע, כי הצדק עם פרשנות קרן הפנסיה, וכי אמות המידה הקבועות בתקנון, הינן קריטריונים חלופיים ולא מצטברים.
להבדיל, מפוליסות אובדן כושר עבודה הקיימות בחברות הביטוח, שם הקריטריונים הינם מצטברים.
 כן דחה ביה"ד הארצי, את טענתו הנוספת של העובד, באשר לירידה בהכנסה, וקבע שאין מדובר בגדר אמת מידה.

ביה"ד היה מודע להשלכות פסק דינו, ואף ציין בפסק דינו, כי התוצאה קשה לעובד, שכן למרות שחלה ירידה משמעותית בהכנסתו עקב האירוע הרפואי שחווה, הוא אינו זכאי לתשלום מקרן הפנסיה ע"פ הוראות התקנון.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן