פנסית נכות – מהי?

מאת:

פנסיית נכות היא הסכום המשולם לאדם המבוטח בקרן הפנסיה, שדאג לשלם באופן סדיר את הפרמיה החודשית.

תשלום זה ישולם לאדם שבריאותו נפגעה ואין באפשרותו לשוב למעגל העבודה.
התשלום שישולם לאדם הנפגע אינו לעולמי עד, אלא עד גיל הפרישה, ובלבד שהנפגע הוכיח כי במשך כל אותם השנים מצב בריאותו לא הוטב ואין הוא מסוגל לשוב ולעבוד.
כאשר המבוטח מודיע לקרן כי הוא מצוי באובדן כושר עבודה, ועל כן אינו מסוגל לעבוד, הקרן תפנה את המבוטח לרופאים מטעמה שיבדקו את המבוטח, האם אכן אין הוא כשיר לעבודה.
מבוטח יכול שלא להיות כשיר לעבודה או באופן חלקי או באופן מלא.

העדר כשירות לעבוד באופן חלקי, הינו מצב בו המבוטח אינו מוגבל רפואית בשיעור של 100%, אלא מעל 25%, אזי הפיצוי אותו יהא זכאי לקבל מהקרן יהיה חלקי.
במידה והמבוטח אינו כשיר לעבודה בשיעור העולה על 75% מבחינה רפואית, הוא יהיה מוגדר כבעל נכות מלאה בשיעור של 100%.
הקביעה בדבר גובה נכותו של המבוטח, האם היא מלאה או חלקית, נקבעת לאחר בדיקת המבוטח על ידי רופא מטעם הקרן.

במידה והמבוטח אינו מסכים עם קביעת רופא הקרן, הוא יכול לערער על קביעה זו ותיערך ועדה רפואית נוספת, אליה יוכל המבוטח לצרף רופא מטעמו לבדיקה הרפואית.
חשוב לזכור! אדם שמקבל פנסיית נכות בשיעור מלא, הקרן תדאג להפריש לו מידי חודש בחודשו את התגמול הכספי הנדרש על מנת שיהא זכאי לקבל פנסיית זקנה בבוא העת.

 אולם, במקרה בו המבוטח הוכר כבעל אי כשירות חלקית, הקרן תשלם מחצית מהתשלום החודשי על מנת לשמר את זכויותיו, ועל המבוטח לשלם את המחצית הנותרת, על מנת לשמר את זכאותו לקבלת פנסיית זקנה.

דוד סער, עו"ד

 

 

 

 

 

 

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן