מה גובר- תקנון הקרן במועד מימוש הזכות או במועד הפגיעה?

מאת:

השאלה שעמדה על הפרק בפס"ד זה הייתה שאלת זכאותה של תובעת לפנסיית נכות מקרן מקפת, ובעיקר השאלה האם יש לבחון זכאותה לאור הוראות תקנון הקרן, שהיו בתוקף נכון למועד בו נפגעה בתאונת עבודה, או שמא לאור הוראות התקנון האחיד לקרנות הפנסיה הוותיקות, שנכנסו לתוקף לאחר מועד הפגיעה?

התובעת עמיתה בנתבעת, שהינה קרן פנסיה ותיקה בהסדר. ביום 17/03/02 נפגעה התובעת בתאונה שהייתה בגדר תאונת עבודה. התובעת פנתה לנתבעת וביקשה לקבל קצבת נכות.

ביום 26/02/03 קבע רופא הקרן כי התובעת זכאית לקצבת נכות מלאה עבור התקופה שמיום 31/03/02 ועד ליום 30/04/03. ביום 06/09/04 קבע רופא הקרן כי התובעת מסוגלת לשוב לעבודה מלאה.

במהלך שנת 2006 פנתה התובעת שוב לקרן וטענה כי מצבה הרפואי הוחמר, וביקשה לשלם לה קצבת נכות.
התובעת נבדקה ע"י רופא הקרן בינואר 2007, שקבע כי חלה החמרה במצבה, אולם נכותה החלקית נובעת כל כולה מתאונת העבודה. במרץ 2007 נשלח לתובעת מכתב מהקרן, בו הודע לה כי לאור הוראות סעיף 30 לתקנון, לפיו הזכאות לקצבת נכות מותנית בכך שהמבוטח אינו זכאי לקצבה, תגמול או גמלה בגין אירוע הנכות, הרי שאינה זכאית לקצבה.

לטענתה של התובעת יש להחיל בעניינה את הוראות תקנות קרן מקפת מיולי 1988 ולא את הוראות התקנון האחיד מאוקטובר 2003, שכן אלה היו ההוראות שהיו בתוקף בעת קרות האירוע המזכה, תאונת העבודה, וגם בעת שהחלה הנתבעת לשלם לה קצבת נכות. כן ציינה התובעת כי עמית בקרן שנפגע בתאונה לפני כניסתו לתוקף של התקנון האחיד, מסתמך על זכאותו העתידית לקצבת נכות כל אימת שיהא נכה בעקבות אותה תאונה, וכל נכות שתהיה לו עקב התאונה, בהכרח באה לעולם בגין אירוע התאונה, שכאמור התרחש לפני כניסת התקנון האחיד לתוקף.

בית הדין קבע כי אין ספק שיישום הוראותיו הרלבנטיות של התקנון האחיד בעניינה של התובעת מחייב את המסקנה לפיה האירוע המזכה לעניין זכאות לקצבת נכות איננו המועד שבו נפגע העמית בתאונה או לקה בליקוי כלשהו, אלא המועד שבו קבע רופא הקרן שהוא נכה, שכן לפני כן לא קמה לו זכאות לקצבת נכות.

לדידו של בית הדין, אף עיון בהוראות חוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים, מגלה אבחנה, מבחינת החלת התקנון האחיד, בין עמיתים שהיו זכאים לקצבת נכות ערב כניסתו לתוקף בגין נכות יציבה שנקבעה להם, לבין אלה שאינם עונים על קריטריונים אלה במלואם, דוגמת התובעת.

לטענת התובעת, היותה עמיתה בקרן העניקה לה זכויות מוקנות. אלא שביה"ד סבר אחרת וקבע כי הביטוח באמצעות קרנות הפנסיה הוא דינמי והחוזה בין הקרנות לעמיתיהן עשוי להשתנות מפעם לפעם. מי שמצטרף לקרן עושה זאת לפי התקנות שבתוקף בעת ההצטרפות וחייב לזכור שהתקנות עשויות להשתנות במשך הזמן. מה שקובע הוא התקנון ביום מימוש הזכות.

נוכח האמור לעיל, קבע בית הדין כי אין ממש בטענת התובעת, לפיה מהיום שאירעה תאונת העבודה – הייתה מצידה הסתמכות על כך ששאלת זכאותה לקצבת נכות, תהא נכותה אשר תהא (אם בכלל) בזמן מן הזמנים – יקבעו זכויותיה בהתאם להוראות תקנות מקפת שהיו בתוקף באותה עת.

משכך, נפסק כי על זכויותיה של התובעת לקצבת נכות מהקרן בתקופה הרלבנטית, חלות הוראות התקנון האחיד, ולא הוראות התקנות כהגדרתן לעיל.

דוד סער, עו"ד

 

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן