חיוב חברת הביטוח בשל אי הבלטת הסייג בפוליסה

מאת:

בית המשפט קיבל תביעה לתשלום תגמולי ביטוח בסך של 306,852 ₪ בגין נזקי פריצה שהתרחשה במחסן של החברות התובעות, בקובעו כי משלא קיימה חברת הביטוח הנתבעת אחר חובת ההבלטה של תנאי המיגון, כנדרש לפי סעיף 3 לחוק חוזה ביטוח, אין היא זכאית להסתמך על הפרתם של תנאי המיגון, ועליה לשלם לתובעות את תגמולי הביטוח.

בית המשפט קבע כי אמנם החברות המבוטחות התובעות, לא קיימו אחר תנאי המיגון: בעת שהתרחשה הפריצה, מערכת האזעקה לא היתה תקינה, ולא נערכה לה בדיקת תקינות ע"י מעבדת הספקים. מכאן שהתובעות לא קיימו את תנאי המיגון לעניין זה. נוכח מסקנה זו, לכאורה היה מקום לדחות את תביעתן. אולם, עומדת לחברה המבטחת לרועץ, ה עובדה שהיא לא קיימה את הוראת סעיף 3 לחוק חוזה ביטוח, ולכן היא מנועה מלהסתמך על הסייגים והתנאים לחבותה שעניינם מערכת האזעקה ושעון הנוכחות.

תכליתו העיקרית של חוק חוזה הביטוח היא שמירה על המבוטח מפני כוחו העדיף של המבטח, ומניעת ניצול לרעה של כח זה. זו גם הסיבה שחלק ניכר מהוראותיו של חוק חוזה הביטוח הן קוגנטיות, ולא ניתן להתנות עליהן כלל, או שניתן להתנות עליהן לטובתו של המבוטח בלבד. סעיף 3 לחוק נמנה אף הוא על רשימת הסעיפים שלא ניתן להתנות עליהם.

באשר לתכליתו של סעיף 3 לחוק, , נפסק כבר בעבר כי המטרה היא למנוע הגנבת תניות המסייגות את החבות וכן העלאת ההסתברות שהמבוטח יידע את הסייגים לחבות.

בית המשפט דחה את טענת חברת הביטוח הנתבעת, כי הוראת סעיף 3 לחוק חוזה הביטוח, אינה חלה כאשר המבוטח ידע באופן פוזיטיבי אודות קיומם של התנאי או הסייג לחבות, וגם אם אלה לא הובלטו כנדרש.

השופט ברנר קבע כי סעיף 3 לחוק חוזה הביטוח, אין עניינו בשאלה האם המבוטח ידע או לא ידע אודות התנאים והסייגים לחבות, אלא עניינו בקביעת נורמת התנהגות מחמירה ביחס למבטח, תהא ידיעתו הסובייקטיבית של המבוטח אשר תהא.

נפסק איפוא, כי משלא קיימה הנתבעת אחר חובת ההבלטה של תנאי המיגון, כנדרש לפי סעיף 3 לחוק, אין היא זכאית להסתמך על הפרתם של תנאי המיגון, וממילא עליה לשלם לתובעות את תגמולי הביטוח.

ת"א 40552/07 שחר מוצרי נייר בע"מ ואח' נ' מנורה חברה לביטוח.

ד"ר דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן