זכויות בקרנות פנסיה

מאת:

המערער פרש לגמלאות לאחר צבירת וותק פנסיוני עת היה מבוטח בארבע קרנות פנסיה שונות – שהן המשיבות. המערער הגיש ערעור לועדת הערעורים בנוגע לפנסיה המשולמת, בעניין רציפות זכויות הפנסיה, וערעורו נדחה. גם ערעורו לבית הדין האזורי נדחה. המערער הגיש ערעור לבית הדין הארצי אשר דחה גם כן את ערעורו.

לטענת המערער, יש לקבוע את השכר הקובע של הקרן המשלמת, כשכר הקובע לחישוב הפנסיה, בהסתמך על הוראות התקנות להבטחת רציפות זכויות הפנסיה בין קרנות הפנסיה ההסתדרותיות. כמו כן, הביע המערער את הסתייגותו משיטת חישוב הפנסיה על בסיס הממוצע המשוקלל של השכר הקובע בכל הקרנות בתקופה הכוללת בשנות השתכרותו.

בית הדין הארצי לעבודה קבע כי במקרה של ביטוח ביותר מקרן אחת, נגזרות זכויות החברים בקרן הפנסיה מתקנות הפנסיה ומתקנות הרציפות. תקנות הרציפות קובעות, כי חבר שהגיע לגיל פרישה על פי תקנות הקרן המשלמת, יקבל מהקרן המשלמת פנסיית זקנה על פי תקנותיה, וקרנות אחרות שצבר בהן וותק פנסיוני מזכה, ישתתפו בתשלום הפנסיה בהגיע החבר לגיל הפרישה על פי תקנותיהן. בית הדין ציין כי אין בתקנות אפשרות לוויתור חלקי של החבר על אחת מהקרנות המשתתפות.

השיטה שבה פועלות כל הקרנות שבהסדר רציפות הזכויות היא, שבמקרה של אפשרות צבירה מעל ל-70%, מופחת העודף הכולל בחלוקה יחסית בין כל הקרנות השותפות לפנסיה המשותפת. במילים אחרות, חלקה היחסי של כל קרן יהיה מותאם למגבלת 70%, וכך גם תבוצע ההפחתה באופן יחסי.

על פי תקנות הרציפות, במקרה שבו השכר הקובע של הקרן המשלמת גבוה מהשכר הקובע של הקרן המשתתפת, יחושב השכר הקובע בגין תקופת החברות בקרן המשתתפת באופן אחד, כאשר צבר החבר בקרן המשתתפת 10 שנות ביטוח או יותר, ובאופן אחר, במקום שבו צבר פחות מ-10 שנות ביטוח.

נקבע כי מי שצבר פחות מעשר שנות ביטוח בקרן המשתתפת, יחושב שכרו הקובע כמוגדר בתקנות הקרן המשלמת, ומי שצבר 10 שנות ביטוח או יותר בקרן המשתתפת, יחושב שכרו הקובע על פי שכרו הקובע בקרן המשלמת. במקרה דנן, משצבר המערער ותק מופחת בקרן המשתתפת, נקבע כי שכרו הקובע יחושב לפי שיטת החישוב בתקנות הקרן המשלמת.

ע"ע 456-07 שמואל עפרי נ' נתיב קרן פנסיה ואח'

למאמרים נוספים הקשורים בנושא, חזור לקטגורית תביעות ביטוח.

ד"ר דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן