השינויים בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף

מאת:

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק 2008

1. בעקבות פרסום צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, החל משנת 2008 יש לבטח כל עובד בביטוח פנסיוני המתבצע באמצעות הפרשות, גם של העובד וגם של המעסיק, לביטוח הפנסיוני של העובד. בנוסף, המעסיק מחויב להפריש סכומים מסוימים לקרן פיצויי פיטורים של העובד.

2. הצו חל על כלל העובדים והמעבידים במשק, החל מיום פרסומו ברשומות, למעט מי שיש לו הסדר פנסיה מיטיב אשר ימשיך לחול עליו.

3. הצו קובע, כי עובד, שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב, דהיינו, הסדר, המעוגן בהסכם קיבוצי, או בצו ההרחבה, או בהסכם העבודה האישי, ושתנאיו, לגבי העובד, טובים יותר מההסדר בצו ההרחבה כללי. אשר מועסק, או שיועסק בכל מקום עבודה, זכאי לביטוח פנסיוני החל מיום ה- 1/1/2008.

4. חובת הביטוח הפנסיוני תחול על השכר המשולם לעובד, או השכר הממוצע במשק כפי שיעודכן מעת לעת, הנמוך מבין השניים.

5. הצו אינו יכול להרע את תנאיו של עובד מכוח הסכם עבודה ישן שיש לו עם מעבידו, בין אם ההסכם קיבוצי, או הסכם אישי. בנוסף, הצו לא יכול לגרוע מזכויותיו של עובד לקבלת פיצויי פיטורין.

6. השכר המבוטח של העובד, לצורך ביצוע ההפרשות, הינו שכר העובד ורכיביו כמשמעם בחוק פיצויי פיטורים ובתקנות שהותקנו מכוחו, אך לא יותר מהשכר הממוצע במשק, כפי שיתעדכן מעת לעת. נכון לחודש ינואר2008 השכר הממוצע במשק הוא 7,663 ₪ ברוטו.

 

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק 2011

7. ביום 3/8/2011 חתם שר התמ"ת על צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, אשר הרחיב וביטל את הצו הקודם משנת 2008 (להלן: "הצו החדש").

8. הוראותיו של הצו החדש זהות לצו משנת 2008 מלבד סעיף ההפרשות:

א. במסגרת צו ההרחבה החדש, שונו שיעורי ההפרשות לביטוח הפנסיוני. צו ההרחבה החדש קובע מדרגת פנסיה נוספת של 17.5% בשנת 2014 (מתוכם 6% לפיצויים, 6% לתגמולים על חשבון המעסיק ו-5.5% לתגמולים על חשבון העובד), וזאת לעומת הצו הקודם אשר קבע תקרה של 15% עד שנת 2013.

ב. השכר המבוטח הינו השכר הקובע לפיצויים, כפי שנקבע בחוק פיצויי פיטורים ובתקנות ויכלול את שכר הבסיס וכן את כל התוספות הקבועות להן זכאי העובד. השכר המבוטח לא יעלה על גובה השכר הממוצע במשק, העומד, נכון לינואר 2011 על 8,190 ₪.

 

צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק 2016

9. בחודש מאי 2016 נחתם צו הרחבה נוסף אשר קובע, כי יועלו שיעורי ההפרשות לביטוח הפנסיוני החל ממשכורת חודשיולי 2016.

10. הצו קובע, כי החל ממשכורת יולי 2016, שיעור ההפרשות הוא 18% מהשכר, מתוכן 5.75% על חשבון העובד והיתר (12.25%) על חשבון המעסיק (6.25% הפרשות מעסיק לרכיב תגמולים ו-6% הפרשות מעסיק לרכיב פיצויים).

11. כמו כן, הצו קובע, כי הפרשות לביטוח פנסיוני ושיעור ההפרשות, לרבות לקרן פנסיה, יעמוד לכל הפחות על 18% מהשכר עד ל-1/1/17 ו- 18.5% החל מ-1/1/17.

 

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן