המבוטחת לא קיבלה את הפקדות המעסיק בקרן הפנסיה למרות אישור המעסיק

מאת:

בק"ג 24949-12-11, ברגר נ' קג"מ – קרן הגמלאות המרכזית של עובדי הסתדרות, נדונה תביעה של עובדת אשר עבדה כמדריכה בבית ספר של רשת משען במשך 12 חודשים. בתקופה זו, הפרישה "משען" עבור התובעת הפרשות לפיצויי פיטורים בקרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ.

בתום תקופת העבודה התובעת התפטרה מיוזמתה, ללא זכאות לפיצויי פיטורים. במהלך שנת 2011, בעקבות פניית התובעת לקרן למשיכת הכספים, שוחררו לטובתה כספי הגמולים בגין חלק העובד בלבד. בקג"מ נמסר לתובעת, כי מאחר והתפטרה ללא זכאות לפיצויי פיטורים, ולאור תקופת עבודתה, היא לא זכאית לשחרור חלק המעסיק בתגמולים.

התובעת פנתה ל"משען" וקיבלה ממנה אישור לשחרור חלק המעסיק, גם תגמולים וגם פיצויים. אף על פי כן, קרן הפנסיה סירבה לשחרר את כספי המעביד.

בית הדין פסק כי זכויות העמיתים בקרנות פנסיה/קופות גמל נקבעות אך ורק בהתאם לתקנון הקרן, שהוא החוזה המחייב בין הקרן לבין עמיתיה. נספח ו' לתקנון האחיד עוסק בהחזרת כספים ונקבע בו כי במקרים של התפטרות שאינה מזכה בפיצויי פיטורים, לא יוחזרו הכספים למעביד וכן כי מבוטח שצבר 60 חודשי ביטוח או פחות יוכל למשוך רק את דמי הגמולים ששילם בעצמו.

בית הדין הוסיף, כי אישור המעביד לשחרר את הכספים לעובד אינו יכול להוסיף לעובד זכויות שאינן מגיעות לו על פי תקנון הקרן והוא משולל תוקף. כמו כן על פי הוראות התקנון, אין למעסיק זכאות לכספים המופקדים בקרן, ומרגע הפקדתם חלות על הכספים הוראות התקנון.

לאור זאת התביעה נדחתה.

דוד סער, עו"ד

לקריאה נוספת:

מדריך לתובע – פנסיהמהי פנסיה

 

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן