היעדר קיזוז פנסיה במקרה של עצמאי

מאת:

מה דינו של עובד עצמאי, שנפגע בתאונה, כאשר העצמאי התקשר על דעת עצמו עם קרן הפנסיה, הפריש את הפרמיה החודשית ורכש לעצמו פנסיית נכות ושארים? האם על חברת הביטוח לקזז את סכום הקצבה מהפיצוי הכולל לו זכאי הנפגע, או שמא התגמול הינו רכושו הבלעדי של הנפגע ואין לקזזו?

שאלה זו הובאה לפתחו של בית משפט השלום בתל אביב, בתביעה של אלמנה וילדיה שתבעו את חברת הביטוח בגין תאונת דרכים.

בית משפט השלום דן בתיק ובראיות שהובאו בפניו, וקבע כי התגמול המשולם לשאירים הינו בגין האירוע ולא מכוח חוזה ועל כן יש לקזזו מהסכום הכולל שחויבה חברת הביטוח לשלם לשאירים בגין התאונה.

האלמנה והילדים הגישו ערעור לבית משפט המחוזי, וטענו כי המנוח היה עצמאי והסכם ההתקשרות עם קרן הפנסיה לקבלת תשלום קצבת פנסיה ושארים הייתה על דעתו הפרטית כחוזה ביטוח, ולא במסגרת ביטוח בעבודה ולכן אין לקזז סכום זה.

ההרכב שדן בערעור על ידי כבוד השופטים שנלר, ורדי, לבהר שרון, קבע כי  יש לבחון האם ההסדר אליו הגיע התובע עם המוסד המבטח מבחינה מהותית ולא האם המבוטח הינו עצמאי או שכיר.

השאלה שיש לבחון הינה: האם ההסדר שנערך הינו הסדר סוציאלי או עסקי?

הסדר עסקי הינו הסדר ביטוחי, במקרה זה החברה המבטחת נוטלת על עצמה את הסיכון כי בקרות אירוע ביטוחי היא תשלם למבוטח, ועל כן היא גובה פרמיה מתאימה.

הסדר סוציאלי לעומת זאת הינו הסדר של פנסיה, ובנוי על עקרון של ערבות הדדית.

בית המשפט קבע כי המנוח היה עצמאי, ולא היה חייב להצטרף לקרן הפנסיה. המנוח שילם פרמיה חודשית לקרן הפנסיה מתוך בחירה, מתוך ידיעה כי תשולם לו הגמלה המתאימה בעת הצורך.

לפיכך, נקבע כי הכספים ששולמו לאלמנה והשארים הינם כספים שמקורם בחוזה ביטוח ויש להשיבם לאלמנה והשארים.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן