האם עיקול גובר על זכויות המוטבים בפוליסת ביטוח חיים?

מאת:

ב"ה                                                                                                                                                                                                                                17.6.2014

המדובר בתביעה שהוגשה ע"י ילדיו של מבוטח בפוליסת ביטוח חיים, אשר נפטר, ובה הם עותרים לפסק דין הצהרתי, שבו יוצהר כי הם (המוטבים בפוליסה) זכאים לקבל את מלוא תגמולי ביטוח החיים של המנוח וכי זכותם גוברת על זכותם של נושים (חברות ביטוח) מכוח עיקול שהטילו על כספים אלה.

עיקול- טענת המוטבים

לטענת הבנים, זכותם כמוטבים גוברת על זכות הנושים מכוח עיקולים מאוחרים יותר שהוטלו לאחר פטירת המנוח, שכן הם עצמם אינם חבים דבר וחצי דבר לנושים הנ"ל. לטענתם, בהתאם לסעיף 147 לחוק הירושה, סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם ע"פ חוזה ביטוח, אינם שייכים לעיזבון, ולכן הכספים שלהם ולנושים אין זכות להניח ידם עליהם.

הנושים מנגד טענו, כי למרות שהבנים הינם המוטבים ע"פ הפוליסה ולמרות שהעיקולים הוטלו רק לאחר פטירת המנוח, יש לאבחן את סוג הכספים המעוקלים, כאשר לשיטתם יש הבדל בין כספים מסוג 'ריסק', שאז זכות המוטבים עדיפה, לבין כספים מסוג 'חיסכון', שאז זכות הנושים המעקלים גוברת.

לשיטת הנושים, כספי החיסכון היו בחיי המנוח חלק מזכויותיו והלה אף עשה בהם כרצונו. ולכן עם פטירתו, הופכים כספי חיסכון אלה לזכות העיזבון, אותם ניתן לעקל גם לאחר פטירתו, וממילא ניתן לגבות אותם כעת, שעה שאינם שייכים למוטבים.

ביהמ"ש קבע כי האבחנה הקיימת בין שני המרכיבים הנ"ל, נעשית בשל הבדל מהותי ביניהם, שכן שעה שרכיב 'הריסק' לא מתממש בחייו של המבוטח, הרי שרכיב 'החיסכון', ניתן למימוש בחייו והמבוטח יכול גם ליהנות ממנו עוד בחייו, ומשום כך ניתן לעקלו וזכות הנושים תגבר.

יחד עם זאת, פסק ביהמ"ש כי ככל שמוטלים עיקולים, הרי שיכולים הם להיות מוטלים על נכסי החייב עצמו, היינו המנוח, שהוא המבוטח עצמו, ולא על נכסי המוטבים, ומאחר שבמקרה דנן, העיקולים הוטלו לאחר פטירת החייב, הרי שהזכות של המוטבים לקבל את תגמולי הביטוח כבר התגבשה.

לטענת ביהמ"ש, הנושים איחרו את המועד בעצם הטלת העיקולים, עת היו צריכים לעשות זאת עוד טרם פטירתו של המבוטח, שכן מרגע קרות מקרה הביטוח, היינו פטירת המבוטח, הזכות מתגבשת ועוברת באופן אוטומטי למוטבים, אשר הם עצמם אינם חייבים לנושים מאומה.

ביהמ"ש מסייג את דבריו למקרים בהם הסכומים אותם חב המבוטח המנוח, הינם חוב פרמיות וכן יתרת הלוואות, אותן נטל המנוח מהנושים, חברות הביטוח. אותם חובות יקוזזו מתגמולי הביטוח, שיעוברו לפי חלקיהם, לבניו של המנוח, הם כאמור המוטבים.

הפ (חי') 58445-01-12 שלמה אפרים גוטליב נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ

ד"ר דוד סער, עו"ד

 

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן