האם התובע היה מבוטח ביום קרות התאונה?

מאת:

התובע, עבד כפועל בניין. התובע חתם על טופס הצעה לביטוח מנהלים בחברת הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ, אשר בהתאם למצוין בו, תחולתו הייתה אמורה להיכנס לתוקף רטרואקטיבית כשלושה שבועות לפני מועד החתימה עצמו. יחד עם התובע, חתמו מס' עובדים נוספים אצל אותו המעסיק, על טפסי הצעות ביטוח אשר תחולתן יועדה לחודש אחד לאחר התובע.

עוד באותו החודש שנחתם טופס ההצטרפות של התובע לנתבעת, ועוד בטרם הועבר טופס הצעת הביטוח לנתבעת ואף בטרם הועבר התשלום הראשון עבור התובע מאת מעסיקו, נפגע התובע בתאונת עבודה במסגרתה איבד הוא את אחת מעיניו. לאחר שכבר פנה לנתבעת, ולאחר שנקבע על ידי רופא הנתבעת שהתובע זכאי לקצבת נכות מלאה עקב נכותו, הודיעה הנתבעת לתובע כי איננו זכאי לקצבה ממנה, וזאת לאור העובדה כי במועד התאונה, הביטוח עוד לא נכנס לתוקף.

בהתאם לטענות התובע, בעת מועד התאונה היה הוא עמית של הנתבעת, שכן, בהתאם להוראות תקנון הנתבעת, עמית הוא מי שמילא טפסי הצטרפות, ומעבידו התחייב להעביר את תשלומי הביטוח כסדרם. לטענת התובע, במקרה דנן, בהתאם להוראות התקנון הוא נחשב לעמית, שכן, בעת קרות התאונה הוא כבר מילא את טפסי ההצטרפות, ומעבידו התחייב להעבירם לנתבעת.

מנגד, טענה הנתבעת כי אדם יהיה מבוטח רק כאשר מקום בו בקשתו להצטרף אליה אושרה על ידי הגוף המנהל, ואילו במקרה זה, במועד התאונה בקשתו של התובע טרם אושרה על ידה.

בית הדין האזורי לעבודה קבע, כי כמו בכל מקרה, גם במקרה דנן, על הנתבעת לפעול אך ורק בהתאם לתקנונה, כאשר את הוראות התקנון יש ליישם במידה מוגברת של תום לב והגינות. עוד קבע בית הדין כי בהתאם להלכה הקיימת, מקום בו הגדרתו של מונח בתקנון של קרן הפנסיה איננו ברור או חד משמעי, יפעל הדבר לרעת המנסח (קרי קרן הפנסיה), ולטובת העמית. במקרה זה, קבע בית הדין כי לאור העובדה שעל אישור הגוף המנהל (אשר ניתן לאחר התאונה של התובע), צוין כי מועד תחילת הביטוח יחול באופן רטרואקטיבי למועד טרם תאונת התובע, הרי שבמועד התאונה היה התובע מבוטח על ידי הנתבעת.

לפיכך, קיבל בית הדין האזורי לעבודה את תביעת התובע, וקבע כי התובע זכאי לקצבת נכות מהנתבעת.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן