בית הדין קבע: ועדה רפואית של קרן הפנסיה חויבה לבדוק פעם נוספת את העמיתה

מאת:

בק"ג 4089-07-13, יוסף נ' קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ, נדון ערעור על החלטת וועדה רפואית לעררים של קרן הפנסיה, אשר קבעה כי המערערת מסוגלת לעבוד ללא מאמצים גופניים פיזיים קשים בהתאם לכישוריה ועל כן אין סיבה מוצדקת לפרישה.

המערערת עבדה כמטפלת בילדים ובוטחה בקרן הפנסיה עד חודש יולי 2012, ומאז לא משולמים לקרן דמי גמולים, כך שמעמדה של התובעת בקרן הפנסיה מוגדר כ – "מבוטחת לא פעילה".

המערערת הגישה בקשה לתשלום קצבת נכות, לאור מצבה הרפואי ורופא הקרן שבדק אותה קבע כי אין סיבה רפואית מספקת לפרישתה או להפסקת עבודתה וכי היא מסוגלת לעבוד במשרה מלאה, בעבודה מתאימה.

על החלטה זו הגישה המערערת ערר לוועדה הרפואית, הערר נדחה והיא הגישה ערעור לבית הדין לעבודה, ובמסגרתו הוסכם כי וועדה רפואית לעררים תשוב ותבדוק את טענות המערערת בעניין הפיברומיאלגיה.

בהתאם לפסק הדין, המערערת נבדקה פעם נוספת והוועדה קבעה כי היא מסוגלת לעבודה ללא מאמצים גופניים פיזיים קשים בהתאם לכישוריה, ועל כן אין סיבה מוצדקת לפרישה. כנגד קביעה זו הוגשה התביעה שלפנינו.

בית הדין קבע כי שעה שבית הדין הורה במסגרת פסק הדין, על החזרת העניין לוועדה הרפואית הרי שבכך הכוונה לאותה ועדה, כלומר, אותו הרכב – ואילו הייתה כוונה אחרת, היה נכתב כך בפסק הדין. על פי ההלכה הפסוקה, כשעניין מוחזר לוועדה רפואית של ביטוח לאומי יש להחזירו לאותו הרכב. כך גם בוועדות רפואיות בביטוח הלאומי, שינוי הרכב חברי הוועדה משמעותו הרכב חדש. הרכב חדש מחויב לדון בעניין מחדש. לעניין זה סבר בית הדין כי ההיקש מתבקש בין התנהלות ועדות הביטוח הלאומי לבין התנהלותן של ועדות רפואיות של קרנות פנסיה.

נקבע גם כי ראוי שוועדה רפואית תתרשם באופן ישיר ובלתי אמצעי מנבדק שעומד לפניה ואין להסתפק ברישום בפרוטוקול, שאחרת מה העניין בקיום ועדה רפואית כאשר ניתן להסתמך על מסמכים בכתב שישלחו לוועדה מבעוד מעוד.

בית הדין הוסיף וקבע, כי לתובעת לא נערכה בדיקה קלינית כוללת תוך התייחסות לכל הליקויים, אלא הוועדה הסתמכה על פרוטוקולים קודמים, ובכל מקרה נפלו טעויות משפטיות נוספות מלבד הרכב הוועדה.

לכן, פסק בית הדין כי עניינה של התובעת יוחזר לדיון מחדש בערר שהגישה וזאת בפני וועדה בהרכב חדש.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן