אי קיזוז תשלומי פנסיית נכות מפיצוי בגין תאונה

מאת:

רואה חשבון ערך בעת כניסתו לעבודה הסכם אישי עם מעבידו, כך שבין יתר ההסכמות, נערך לו פנסיה אליה יופרשו 5% מהשכר ו- 8.33% בגין פיצויי פיטורים.

משכורתו של העובד נקבעה על סך 15,000 ₪, וההפרשות נערכו במסגרת פוליסת ביטוח מנהלים בחברת ביטוח "מגדל" כך שחלק מסכום משכורתו של העובד, בסך של 7,000 ₪ בוטחו תחת השם "מגדלור" ו- 8,000 ₪ בקרן הפנסיה "תנופה".
גיל הפרישה בהתאם למסלול שנבחר היה 65.
כחצי שנה לאחר חתימת ההסכם בין העובד ומקום עבודתו, ולאחר ביצוע ההפרשות כראוי, היה העובד מעורב בתאונת דרכים, בגינה נפצע ואיבד את כושרו לעבוד באופן מלא ולצמיתות.
העובד פנה להפעלת הפוליסות שישנן על שמו, ובהתאם לכך ולאחר בדיקת מצבו הרפואי של העובד ובהתאם לתנאי מסלולו, קיבל הוא תגמולים בגין איבוד כושר עבודתו הן מפוליסת המגדלור והן פנסיית נכות מקרן הפנסיה.
העובד הגיש תביעה כנגד חברת הביטוח של הרכב בגין התאונה, וניתן פסק דין הקובע את גובה הפיצוי שעל חברת הביטוח לשלם בגין מעורבותו בתאונת הדרכים.
חברת ביטוח מגדל הגישה תביעה כנגד חברת הביטוח של הרכב בטענה כי זו האחרונה, שהייתה אחראית על ביטוחו של הרכב, חבה להשיב לחברת הביטוח "מגדל" את הסכום שהיא משלמת לנפגע בגין האירוע, מאחר והסכום שהיא משלמת הינו פנסיית נכות שיש לקזז מגובה הפיצוי הכולל.
התביעה נדונה בפני כבוד השופטת הנשיאה גילאור מבית משפט המחוזי בחיפה, אשר קבעה כי עיקר המחלוקת הינה סביב פרשנות ומהות הפיצוי שהעובד מקבל, האם מדובר בתשלום המשולם לו על ידי חברת הביטוח "מגדל" מכוח תשלומי פנסיה, שאז יש מקום לקזז את הסכום המשולם מגובה הפיצוי שהעובד קיבל. אולם במידה והתשלום המשולם לעובד על ידי ביטוח מגדל נובע מתשלום שמקורו בחוזה ביטוח, אזי אין מקום לקיזוז.
לאחר עיון בסוג הפוליסה שנערכה לתובע, שמיעת טענות וראיות הצדדים, הגיעה כבוד השופטת למסקנה כי מקורו של התשלום של חברת ביטוח מגדל, הינה בגין חוזה ביטוח ועל כן אין מקום לקיזוז הסכום המשולם לעובד בגין פנסיית נכות. בנסיבות הענין, התביעה של מגדל כנגד חברת הביטוח של הרכב נדחתה.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן