ביטוח למקרה מוות

המחשבה שמא נסיים את חיינו בטרם עת ומשפחתנו חלילה תיוותר ללא מקורות הכנסה מספקים, היא בלתי נסבלת ממש עבור רובינו, אך בדיוק כדי לענות על סיכון זה קיימים ביטוחים למקרי מוות, המכונים גם "ביטוח ריסק". כל המידע החיוני על הגשת תביעה משפטית בנושא ביטוח למקרה מוות בעמוד שלפניכם.
ביטוח למקרה מוות, המכונה גם ביטוח ריסק, מכסה מבחינה ביטוחית את משפחתו של המבוטח, ומבטיח את עתידה הכלכלי, במקרים בהם הוא נפטר. החתימה על פוליסת ביטוח ריסק, מהווה דרך נוספת לדאוג ולקחת אחריות על מצבה הכלכלי של משפחתך, גם בתרחיש הגרוע ביותר, מבלי להמר על רמת החיים של יקיריך.

מתן תשומת לב לסעיפים בחוזה

חוזי ביטוחים למקרה מוות הנם ארוכים ומרובי סעיפים מורכבים, שעלולים לכלול גם ניסוחים דרקוניים שונים שחברות הביטוח נוקטות בהם על מנת להגן על האינטרסים הכלכליים שלהן. אדם אשר אינו בקיא בנושא עלול בקלות לפספס סעיפים חשובים, אשר עלולים להכריע בין מצב של זכאות לפיצויים ברגע האמת לבין תרחיש מצער וחמור של דחיית תביעתה של המשפחה. בעת בחירתה של פוליסת ביטוח למקרה מוות חשוב לשים לב למספר פרמטרים עיקריים:
 • תדירות התחדשותה של עלות הפרמיות: התדירות המוגדרת מראש בה משתנה עלות הפרמיה, או במילים אחרות: כל כמה שנים מתחדש סכום התשלומים אותם נדרש המבוטח לשלם לחברה המבטחת.
 • גובה הפיצוי: גובהו של פיצוי החד פעמי שיינתן לקרוביו של המבוטח במקרה פטירתו, והיחס בינו לבין תשלומי הפרמיה החודשיים.
 • מרכיבי חיסכון לעומת ביטוח למקרה מוות: קיומו של מרכיב ביטוח למקרה מוות בביטוחים מכווני חיסכון, והעלויות הנובעות ממנו, וכן קיומם של מרכיבים חסכוניים כחלק מפוליסת הביטוח למקרה מוות, אם ישנם.
 • פיצוי חודשי להבטחת ההכנסה המשפחתית: שילוב של ביטוח הכנסה למשפחה, אשר מעניק פיצוי חודשי לבני משפחתו של המבוטח במקרה פטירה.
 • תקופת אכשרה: משך התקופה במהלכה מחויב המבוטח לצבור וותק לפי סעיפי הפוליסה.
 • חובת גילוי נאות: חשוב מאוד להקפיד על מסירה מלאה של כל המידע הרפואי אודות מצבו של המבוטח לחברת הביטוח, הן בעת החתימה על הפוליסה, והן במקרים של שינויים בריאותיים, שכן כל הסתרה עלולה לשמש בידי החברה המבטחת בעתיד כתואנה לדחיית תביעה.
 • ציון שמם של המוטבים: חשוב ששמם של המוטבים במקרה מוות יצוין במפורש בפוליסה, לרבות מספרי הזהות ושאר פרטים אישיים, על מנת להסיר ספק ולהימנע ממחלוקות במקרה של פטירת המבוטח.
היבטים אלו שצוינו הם רק חלק קטן מהמרכיבים שחשוב לתת עליהם את הדעת בעת בחירת פוליסת ביטוח למקרה מוות. מומלץ מאוד לפנות לייעוץ משפטי מעורך דין המומחה לתחום הביטוח, על מנת לבחון בעין מקצועית את סעיפי הפוליסות השונים, לפני שבוחרים וחותמים על ההסכם מול החברה המבטחת.

תהליך הגשת התביעה

תהליך הגשת תביעה מול חברת ביטוח במקרה של פטירת מבוטח בעל פוליסה למקרה מוות, הנו עניין מורכב שנתון לשינויים בין חברה לחברה, כאשר לכל אחת עשויות להיות דרישות שונות. יחד עם זאת, ישנם מספר מסמכים ושלבים שנדרשים במרבית המקרים כחלק מהליך הגשת התביעה:
 • מילוי טופס התביעה: כולל, ברוב המקרים, את מילוי פרטיו האישיים של המבוטח המנוח, מסירת מידע רפואי בכפוף לשאלון ייעודי על ידי הרופא המטפל, חתימה על הצהרת מוטבים, כולל פירוט פרטיהם האישיים ומספר חשבון הבנק להעברת התשלום.
 • רישום תצהיר שאירים: רישום תצהיר שאירים החתום על ידי עורך דין, יידרש במקרים של ביטוחים למקרה מוות שהם חלק מפוליסת מנהלים.
 • טופס 161: טופס 161 הנו הודעת המעביד על תשלומי מענק במקרי פרישה או מוות, ואשר צריך להיות ממולא על ידי המעסיק בלבד, במידה וביטוח החיים הנו מסוג פוליסת מנהלים.
 • דוח משרד העבודה: במקרים בהם סיבת המוות הנה תאונת עבודה, יש לצרף לתביעה דוח ממשרד העבודה המפרט את נסיבות האירוע.
 • העתקי תעודת הזהות של המוטבים: יש להעביר העתקים של תעודות הזהות של המוטבים, ובהן ציון מפורש ומדויק של כתובותיהם, תאריכי לידתם ומספרי זהותם, לצד פרטיהם האישיים התואמים אשר מולאו בטופס התביעה.
 • תעודת פטירה: אשר מונפקת במשרד הפנים במקום בו התגורר המונח, ובה ציון מפורש של סיבת המוות. יש להעביר לחברה המבטחת את תעודת הפטירה המקורית, או העתק החתום על ידי עורך דין נוטריון.
 • מסמכים הנדרשים במקרים בהם המבוטח נפטר מחוץ לגבולות הארץ: במקרים בהם המבוטח נפטר מחוץ לגבולותיה של מדינת ישראל, יש לצרף לתביעה אישורים רפואיים מאותה מדינה בה אירע המקרה הביטוחי, אישור מטעם משרד הבריאות בשדה התעופה בישראל על הגעתה של הגופה לארץ, וכן תמצית רישום אוכלוסין מטעם משרד הפנים, המאשרת את הפטירה.
 • סיכום המחלה: במקרים בהם המבוטח המנוח נפטר במוסד רפואי, יש לבקש טופס סיכום מחלה.
 • טופס ויתור על סודיות רפואית: טופס זה ימולא על ידי יורשיו החוקיים של המבוטח המנוח, לרבות סעיף המכונה "עד לחתימה", ומחייב לחתום על המסמך בנוכחות עורך דין, אחות, רופא, פסיכולוג, עובד סוציאלי או מורשה חתימה מטעם הבנק.
 • אישורים במקרי תאונה: במקרה בו המבוטח המנוח נפטר כתוצאה מתאונה, יש להמציא טפסים תואמים לאירוע, כדוגמת אישור מהמשטרה, ממשרד הביטחון או מהמכון לרפואה משפטית.
 • צו קיום צוואה או צו ירושה: במקרים בהם שמות המוטבים אינם מצוינים במפורש בפוליסת הביטוח למקרה מוות, אלא רק כיורשיו החוקיים, או אם קיימת צוואה על פיה תשלומי סכומי הביטוח אמורים להיות מועברים למוטבים אחרים מאלו הרשומים בפוליסה, יש לצרף למסמכי התביעה צו קיום צוואה או צו ירושה המונפק על ידי בית דין רבני או בית משפט לענייני משפחה.
 • צו מינוי אפוטרופוס לקטינים: במקרים בהם מוטבי פוליסת הביטוח למקרה מוות הם קטינים, אך חסרי אפוטרופוס טבעי, יש להמציא לחברת הביטוח צו מינוי אפוטרופוס לקטינים, המונפק בבית משפט.
 • טופס הצהרת מוטב לשלטונות המס בארה"ב: במידה ואחד המוטבים הנו אזרח או תושב ארה"ב או כל מדינה אחרת שחברה באמנת ה- CRS, עליו למלא טופס הצהרה שעוסק בהעברת הפרטים לשלטונות המס בארה"ב. במידה והמענה על אחת מהשאלות הכלולות בטופס הנו חיובי, יש לצרף גם טופס 9W.
לאור מורכבות הליכי הגשת התביעות, מומלץ לכם להימנע מסיכון ולוודא שזכויותיכם ימומשו במלואן, באמצעות פניה למשרד עורכי הדין דוד סער, אשר מחזיק בניסיון רב שנים ובקיאות מרבית בהליך הפרוצדוראלי ובנבכי התקנות המשפיעות על הצלחתה של תביעתכם.
מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

  ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

  דילוג לתוכן