עורך דין לקביעת נכות במוסד לביטוח לאומי עו"ד קבלת נכות ביטוח לאומי

מאת:

תקנה 6 לתקנות הביטוח הלאומי קובעת כי "פקיד תביעות.. רשאי להזמין את התובע למוסד לבירור תביעתו ולאימות הפרטים שמסר בה; לא התייצב התובע בפני פקיד התביעות, יראוהו כמי שלא מסר למוסד פרטים או מסמכים הדרושים לבירור תביעתו.."

לעיתים המוסד ביטוח לאומי בטרם מכריע בתביעה שהוגשה לפתחו, מזמן את המבוטח לחקירה בפני חוקר המוסד, במטרה לרדת אל חקר האמת בעניין שעומד לפניו. בהתאם לתקנה 6 הנ"ל, על מנת שלא תידחה תביעתו, על המבוטח לשתף פעולה ולהתייצב לחקירה.

בפס"ד ב"ל 63410-10-15 פלונית נ' ביטוח לאומי, עלתה השאלה, האם דחיית תביעתו של מבוטח על רקע רצונו להתייצב לחקירה בליווי עורך דינו, לוקה בחוסר צדק?

אז ככה:

 1. לשיטת המוסד לביטוח לאומי, הסירוב להיחקר ללא נוכחות עורכת הדין כמוהו כסירוב לשתף פעולה ומניעה מהמוסד מלברר כדבעי את התביעה, שכן נוכחות עו"ד ביטוח לאומי תמנע ממנו לרדת לחקר האמת. מאידך גיסא, טענה התובעת כי לא סירבה לשתף פעולה, אלא להיפך, מסרה את כל המסמכים המבוקשים ועמדה על רצונה להתייצב לחקירה עם עו"ד ביטוח לאומי
 2. בפסק דינו, קבע ביה"ד האזורי לעבודה, כי אמנם גביית עדות ביטוח לאומי אינו מעמד המקביל לחקירה פלילית, אלא שנוכחות עורך דין ביטוח לאומי אין משמעה התערבות בחקירה. משכך, פסק ביה"ד, כי כל עוד לא הוכח קונקרטית ע"י ביטוח לאומי, שנוכחות עו"ד ביטוח לאומי של התובעת פוגעת בחקירתה, הרי שאין הצדקה לסרב לבקשתה.
 3. כן הזכיר ביה"ד, כי המוסד לביטוח לאומי כפוף לכללי המשפט המנהלי וכללי הצדק הטבעי, ועליו היה לנהוג בסבירות, עת הפעיל שיקול דעתו. ומשפעל שלא בסבירות במקרה דנן, הרי שעליו לשקול בשנית את החלטתו בבקשת התובעת להיחקר בנוכחות עורך דין ביטוח לאומי
 4. ככל שיחליט המוסד לביטוח לאומי שלא לעשות כן, אינו פטור הוא מחובת הנימוק, תוך התייחסות מפורשת לעניינה של התובעת ותוך התבססות על הוראות הדין לרבות נהלים פנימיים או אחרים ככל שקיימים אצלו.

חשיבות ליווי עורך דין בוועדות רפואיות – האם כדאי להגיע לוועדה רפואית עם עורך דין ביטוח לאומי

 • מאותו עניין לעניין דומה, כידוע, כאשר מבוטח מגיש תביעה לקבלת קצבת נכות למוסד לביטוח לאומי, מזומן הוא למספר וועדות רפואיות, שתורכבנה מהליקויים עליהם הצהיר בתביעתו. לוועדות הרפואיות חשיבות גדולה ב- קביעת אחוזי נכות ביטוח לאומי של המבוטח וממילא לגובה הקצבה לה יהא זכאי, ככל ויעמוד בתנאי החוק.
 • בשל חשיבות הוועדה הרפואית מומלץ מאוד שלא להגיע לבד לוועדה, גם אם אתה סובר ש "הביטוח לאומי לא יכול עליי" ובמיוחד אם אתה אדם עם סף עצבים נמוך. לוועדה הרפואית מומלץ להגיע עם עורך דין ביטוח לאומי – עו"ד המתמחה בביטוח לאומי ונושאיו השונים על מנת להגדיל את סיכויי ההצלחה.
 • הליווי של עורך הדין ביטוח לאומי לוועדות הרפואיות, אינו מתחיל ברגע הליווי עצמו, אלא עבודתו של עורך דין ביטוח לאומי הבקיא בתחומי הביטוח הלאומי, מתחילה עוד ימים קודם לכן, עת נדרש הוא (בהנחה ומדובר ב- עורך דין ביטוח לאומי ותיק ומקצועי) לעבור על מלוא המסמכים הרפואיים הקיימים בתיק ולדאוג להעבירם למוסד לביטוח לאומי בצירוף מכתב נלווה המסביר את מצבו הרפואי של המבוטח.
 • בשלב הבא, שלב ה- ליווי עורך דין בוועדה רפואית צריך עורך דין ביטוח לאומי להכין את עצמו ואת הלקוח לקראת הוועדה, לגבי הדברים שיש לציין בוועדה עצמה בפני הרופאים חברי הוועדה, ואף לגבי דברים שאין לציין בוועדה. עורך דין ביטוח לאומי הבקיא בתקנות סדר הדין האזרחי ובחוק הביטוח הלאומי, יידע לנצל היטב ידע זה במהלך ההתגוששות אל מול חברי הוועדה הרפואית בביטוח הלאומי.
 • עורך דין ביטוח לאומי הבקיא בתקנות הביטוח הלאומי, תקנות הקובעות את גובה אחוזי הנכות שיש ליתן לכל פגיעה ופגיעה, יודע במהלך הוועדה הרפואית לאן לכוון את הדיון בוועדה ועל מה ליתן לדגש ועל אילו דברים פחות ליתן דגש.

כלים משפטיים להצלחה בוועדה הרפואית מניסיונו של עורך דין ביטוח לאומי

כאמור על חשיבות הייצוג בוועדה הרפואית על ידי עורך דין ביטוח לאומי הבקיא בתחום הביטוח הלאומי, כבר כתבנו לעיל.

כעת נפנה לבאר, מה הם הכלים המשפטיים העומדים לרשות עורך דין המוסד לביטוח לאומי בבואו לייצג לקוח בפני הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי.

כמובן שהכלי המרכזי הינו התיעוד הרפואי הקיים של הלקוח, אותו צריך עורך דין ביטוח הלאומי לסווג לנושאים ולתעדף בהתאם לחוזק המסמך הרפואי. כאשר ישנו תיעוד עשיר, הרי שמלאכתו של עורך הדין ביטוח לאומי קלה יותר, אך מה עושים כאשר התיעוד הרפואי דל?

 • במקרים שכאלה, יפנה עורך דין ביטוח לאומי את הלקוח לאחד ממספר המומחים הרפואיים עימו הינו עומד בקשר, על מנת שיספק ללקוח חוות דעת רפואית לצורך ביטוח לאומי בנושא הרלבנטי אליו. כמובן, ש- חוות דעת רפואית לביטוח לאומי שכזו כרוכה בעלות כספית, ולעיתים לא מבוטלת, אך לעיתים בנסיבות התיק שלפנינו, כדאי מאוד להשקיע את סכום עלות חוות דעת רפואית לביטוח לאומי שכן הפירות שיצמחו מחוות דעת זו, יכולים להיות טובים מאוד ועולים בהרבה מסכום ההשקעה הראשוני.
 • במקרים חמורים וקשים יותר, ייתכן ו- עורך דין ביטוח לאומי ימליץ ללקוח לזמן את כותב חוות הדעת הרפואית לביטוח לאומי שהוא בדרך כלל מומחה רפואי גדול בתחום, להצטרף ולהתלוות לעורך הדין בזמן קיום הוועדה הרפואית. במקרים רבים שנעשה שימוש בליווי שכזה, הצליח המומחה לנהל שיג ושיח רפואי אל מול חברי הוועדה ולשכנע אותם בצדקת המבוטח. במקרים כאלה, הרופא המומחה מתמקד בנושא הרפואי, ו- עורך דין ביטוח לאומי מתמקד בוועדה בנושא המשפטי, שלעיתים כרוך זה בזה.
 • כמובן, שגם צירוף וליווי של מומחה אל הוועדה הרפואית, כרוך בעלות לא מבוטלת, עם זאת במקרים מועטים וחריגים, יש מקום לעשות שימוש גם בכלי חשוב זה. כמובן שברוב ככל המקרים אין צורך בהשקעה כספית שכזו, שכן עורך דין ביטוח לאומי מומלץ הבקיא והמגיע מתחום הביטוח הלאומי, יידע לבד להבהיר לחברי הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי את העניין הרפואי העומד לפניהם.

מניסיונו של עורך דין דוד סער בהגשת תביעות נגד המוסד לביטוח לאומי

עו"ד דוד סער מתמחה במספר מקרים הקשורים לתביעות נגד המוסד לביטוח לאומי והוא משמש כמייצג ועורך דין במקרים הבאים:

 • עורך דין תביעות ביטוח לאומי
 • עורך דין תביעת נכות כללית
 • עורך דין הגשת ערר נכות כללית
 • עורך דין הגשת ערעור לבית הדין נכות כללית
 • עורך דין תביעת נכות נפגעי עבודה
 • עורך דין תביעת נכות מעבודה
 • עורך דין תביעה לקבלת נכות ביטוח לאומי
 • עורך דין תביעה לדמי תאונה
 • עורך דין אובדן כושר עבודה
 • עורך דין תביעת נפגעי פעולות איבה
 • עורך דין ערעור על דחיית תביעה נפגע פעולות איבה
 • עורך דין הגשת תביעה לביטוח לאומי נכות כללית
 • עורך דין הגשת תביעה לביטוח לאומי נכות נפגעי עבודה
 • עורך דין הגשת תביעה לביטוח לאומי נכות מתאונת עבודה
 • עו"ד נכות כללית
 • עו"ד נכות נפגעי עבודה
 • עו"ד ביטוח לאומי תביעת שאירים
 • עו"ד ביטוח לאומי תביעת תלויים

והמקרים עוד רבים ומגוונים – לעו"ד דוד סער ניסיון רב בקשת רחבה מאוד של מקרים, מהקלים ועד המורכבים והקשים ביותר.

משרדו של עו"ד דוד סער עוסק ומתמחה בעניינים הקשורים בעיקר לביטוח לאומי. משרדנו מעניק ליווי וייצוג גם בוועדות ביטוח לאומי ומס הכנסה. ככל שהינך חושש כי נפגעו זכויותיך, גש עוד היום למשרדנו, ונשתדל ב"ה לסייע לך.   

חשוב מאוד! אל תהססו, ופנו עוד היום למשרדנו על מנת לקבל ייעוץ ראשוני ומקצועי מעו"ד דוד סער.

 

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

  ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

  דילוג לתוכן