תאונה בטיול עבודה לחו"ל – תאונת עבודה?

מאת:

בבית הדין הארצי לעבודה, נדונה לאחרונה, שאלה מעניינת, ולפיה, האם על המוסד לביטוח לאומי להכיר בתאונה שאירעה לעובד שיצא במסגרת עבודתו לטיול בחו"ל, כתאונת עבודה.
פקיד התביעות במוסד לביטוח לאומי דחה את תביעתו של העובד, אשר לא התעצל והגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה. ערעורו בבית הדין נשמע בפני כב' השו' שרה מאירי, אשר פסקה בפסק דינה, כי לא שוכנעה כלל ועיקר, שהטיול אליו יצא העובד, היווה חלק מפעילותו העסקית של המעסיק או שירת אינטרס כלשהו של המעסיק. כן ציינה מאירי, כי משכל כולו של הטיול היא הטבה בלבד מטעם החברה, אשר ניתנה לעובד לפנים משורת הדין, הרי שלא ניתן להגדיר אותה בתור 'פעילות נלווית' לעסק, בגינה יהיה אפשר להכיר בתאונה כתאונת עבודה.
העובד לא הרים ידיים, והגיש ערעור לבית הדין הארצי, אלא שגם שם נדחה העובד, תוך שנקבע כי המטרה המרכזית והעיקרית של הטיול, הייתה ההטבה (טיול חוויתי), שכן אמנם החברה יזמה, ארגנה ומימנה את הטיול, אלא שהעובד לא היה מחויב לצאת אליו. יוצא איפוא, כי בהתאם לביה"ד הארצי, כאשר מידת הזיקה של הטיול לעיסוק העובד ולעסק, הינה שולית, הרי שלא ניתן לקבוע באופן גורף, כי עסקינן בפעילות העונה להגדרת החוק של "תוך כדי עבודתו".
יחד עם זאת, ובהערת אגב בלבד, פסק ביה"ד הארצי, כי במקרים בהם התאונה אירעה תוך כדי הפעילות השולית הקשורה לעבודה, ככלל, יהיה מקום להכיר בה כתאונה עבודה, כאשר הדברים ייבחנו לפי מבחן הסבירות וכלל הנסיבות של אותו מקרה.
במקרה שלפנינו, הערעור נדחה, לאור העובדה, שהעובד לא נפגע בעת, לדוגמא, הרצאה מקצועית מאת החברה בה עבד, אלא הפגיעה הייתה בעת נסיעה משדה התעופה לבית המלון, כלומר בעת פעילות כללית השייכת לטיול ולא בעת פעילות הקשורה באופן ספציפי וישיר למטרה השולית.

עבל (ארצי) 31400-09-13 עבדל ראוף נ' המלל

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן