מדריך להגשת תביעה לתשלום דמי פגיעה

מאת:

עובד שנפגע פגיעת עבודה באופן שפגע ביכולתו להמשיך לעבוד, זכאי להגיש תביעה לקבלת דמי פגיעה בפני המוסד לביטוח לאומי.

דמי הפגיעה ישולמו לעובד כל עוד הוא אינו מסוגל לעבוד עקב התאונה ועד ל- 90 יום לכל היותר.

סכום תשלום דמי הפגיעה הינו 75% משכרו של העובד ב-3 החודשים שלפני מועד הפגיעה, ועד לתקרת סכום דמי הפגיעה ליום, שמתעדכנת מעת לעת. נכון לשנת 2023, מדובר בסכום של כ-1,201 ₪ ליום. מדמי הפגיעה מנוכים מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי, ודמי ביטוח בריאות.

בתום 90 ימי תשלום דמי הפגיעה, העובד לא יהיה זכאי לתשלום נוסף, למעט במקרה שבו תיוותר לו נכות עקב התאונה, שאז הוא יהיה עשוי להיות זכאי לקבל גמלת נכות מעבודה.

מי זכאי להגיש תביעה לתשלום דמי פגיעה?

ככלל, הזכאות להגשת תביעה לתשלום דמי פגיעה ניתנת לעובד, שכיר או עצמאי, שמבוטח בביטוח נפגעי עבודה במסגרת המוסד לביטוח לאומי. ואשר נפגע פגיעת עבודה, קרי, עבר תאונת עבודה או לקה במחלת מקצוע, ועקב כך איבד את יכולתו לעבוד.

בנוסף, גם מתנדבים שנפגעו במהלך פעולת התנדבות, כגון מתנדבים במד"א או בזק"א וכדומה, זכאים להגיש תביעה לתשלום דמי פגיעה.

עד מתי ניתן להגיש תביעה לתשלום דמי פגיעה?

ככלל, יש להגיש את התביעה לתשלום דמי פגיעה תוך שנה מיום פגיעת העבודה, ולפיכך חשוב מאד להגישה מבעוד מועד ולא להתמהמה לשווא בעניין זה.

הגשת התביעה באיחור, לאחר חלוף שנה מיום הפגיעה, מוגדרת כשיהוי, ועלולה לפגוע בזכאות העובד לתשלום דמי הפגיעה, או להקטין את גובה גמלת הנכות שתינתן לו ככל שייקבע שפגיעת העבודה גרמה לו לנכות, או להביא לכך שגמלת הנכות מעבודה תשולם לעובד לא ממועד תחילת הנכות אלא ממועד מאוחר יותר.

כיצד מגישים תביעה לתשלום דמי פגיעה?

הגשת התביעה לתשלום דמי פגיעה מתבצעת על ידי הגשת טופס ב.ל. 211 – תביעה להכרה כנפגע עבודה ולקבלת דמי פגיעה, בצירוף כל המסמכים הנלווים לו.

ניתן למלא את טופס התביעה באופן מקוון באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי (www.btl.gov.il), ולשלוח אותו אונליין עם כל המסמכים הנלווים לו, לאחר סריקתם.

לחילופין, ניתן להדפיס את טופס התביעה, למלא אותו באופן ידני, לסרוק אותו ביחד עם כל יתר המסמכים הנלווים ולשלוח את כולם אונליין באמצעות אתר האינטרנט, או לשלוח באופן פיזי את טופס התביעה המודפס עם המסמכים הנלווים באמצעות הדואר, פקס, או בתיבת השירות של הסניף שלו שייך העובד לפי מקום מגוריו.

טופס ב.ל. 211

על העובד למלא את כל פרטי טופס בל 211 לפי ההנחיות שרשומות בו, כולל פרטיו האישיים ונסיבות פגיעת העבודה שלו, ולחתום עליו.

על עובד שכיר למסור את הטופס למעסיק שלו כדי שימלא את פרטי החלק שמיועד לו, בדבר נסיבות הפגיעה, שכר העובד ב-3 החודשים האחרונים, ויחתום עליו.

בנוסף, על העובד למלא את נוסח כתב ויתור הסודיות הרפואיות שמצורף לטופס, ולחתום גם עליו.

מסמכים נלווים טופס ב.ל. 211

יש לצרף לטופס ב.ל. 211 את המסמכים הנלווים הבאים, בהתאם לזהות העובד ונסיבות התאונה:

 1. מסמכים רפואיים – יש לצרף את כל המסמכים הרפואיים שמעידים על נסיבות פגיעת העבודה, בעיקר כדי להוכיח שאכן המדובר בפגיעה שאירעה בגלל העבודה ולא בגלל סיבה אחרת. מדובר במסמכים כגון דו"ח חדר מיון, סיכום מחלה מבית החולים, תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה שמונפקת על ידי קופת החולים של העובד, ועוד.
 2. עובד עצמאי שפגיעתו אירעה בזמן שעבד מחוץ לעסק שלו – צריך לצרף גם אישור מהגורם שעבורו הוא ביצע את העבודה, כגון הזמנת עבודה, חשבונית/קבלה בגין ביצוע העבודה, תעודת משלוח, וכדומה.
 3. עובד שכיר שעבד במספר מקומות עבודה שונים בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה – צריך לצרף תלושי משכורת או אישורי שכר מכל מקומות העבודה.
 4. עובד שכיר שנעדר מעבודתו בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה בשל נסיבות שלא היו תלויות בו (כגון מחלה, מילואים, אבטלה) – צריך לצרף אישורים על ימי היעדרותו.
 5. עובד זר – צריך לצרף צילום דרכון.
 6. תושב שטחים – צריך לצרף צילום תעודת זיהוי והיתר העסקה מטעם שירות התעסוקה.
 7. מתנדב – צריך לצרף טופס הפניה למתנדב מהגוף המוסמך, או תעודת מתנדב, או כרטיס מתנדב.
 8. עובד שנפגע בתאונת דרכים שמהווה תאונת עבודה – צריך לצרף אישור מהמשטרה על התאונה.
 9. עובד שהגיש תביעת פיצויים בגין פגיעת העבודה גם כנגד צד שלישי שאינו מעסיק שלו, כגון חברת ביטוח פרטית – צריך להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי, ולצרף העתק מההודעה לחברת הביטוח והעתק מתעודת הביטוח.
 10. עובד שנפגע מקורונה – צריך לצרף הפניה לבדיקה ותוצאות בדיקת קורונה ראשונה, אישור מהמעסיק על סבירות גבוהה להדבקה במקום העבודה, ופרטי ממונה הקורונה במקום העבודה.
 11. אם התביעה מוגשת ע"י אפוטרופוס – יש לצרף צו אפוטרופסות.
 12. אם התביעה מוגשת ע"י עו"ד – על עוה"ד להזין את ייפוי הכוח שניתן לו באמצעות מערכת מייצגים בגמלאות באתר הביטוח הלאומי. אם אין באפשרותו לעשות זאת, או אם מדובר ברואה חשבון או יועץ מס, יש לצרף טופס בל 73 – "ייפוי כוח וויתור סודיות למייצג בנושאי הגמלאות".

שימו לב

קחו בחשבון שלאחר הגשת מסמכי התביעה, יתכן שהמוסד לביטוח לאומי ידרוש מהעובד ו/או המעסיק שלו להשלים פרטים שקשורים לעובד ו/או לפגיעת העבודה שלו.

המוסד לביטוח לאומי גם רשאי לעכב את תשלום דמי הפגיעה עד שהעובד ימסור את מלוא הפרטים הנוספים, אולם הוא לא יעכבו במקרה שמעסיק שהתבקש להשלים פרטים לא הוסיף אותם.

אם תביעתכם התקבלה, מה טוב.

אם תביעתכם נדחתה, ניתן לערער על כך בפני המוסד לביטוח לאומי ואף להגיש נגדו תביעה.

בכל שאלה והתייעצות עם עורך דין ביטוח לאומי מטעם משרדנו, ניתן להשאיר פניה באתר או ליצור עמנו קשר טלפוני ישיר.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

  ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

  דילוג לתוכן