הגשת תביעה בגין תאונת עבודה

מאת:

עובד שכיר שעבר תאונת עבודה, זכאי להגיש תביעה להכרה כנפגע עבודה בפני המוסד לביטוח לאומי ולקבל זכויות והטבות שונות בהתאם לכך, וזאת כפי שיוסבר להלן.

מהי "תאונת עבודה"?

לפני שנבהיר כיצד מגישים תביעה בגין תאונת עבודה, נבהיר תחילה מהי בכלל "תאונת עבודה" לפי החוק, וזאת להבדיל מתאונה אחרת.

ובכן, סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי קובע שתאונת עבודה הינה תאונה שאירעה לעובד תוך כדי ועקב עבודתו.

כלומר, העובד צריך להוכיח שהתאונה התרחשה בזמן ("תוך כדי") העבודה, ושיש קשר סיבתי ("עקב") בינה לעבודה. עם זאת, ועל מנת להקל על העובד, קובע סעיף 83 לחוק את חזקת הסיבתיות, לפיה אם התאונה אירעה לעובד תוך כדי העבודה, אזי רואים אותה אוטומטית גם כתאונה שאירעה עקב העבודה, אלא אם כן הוכח ההיפך על ידי המוסד לביטוח לאומי. מצד שני, סעיף זה גם קובע שאם מדובר בתאונה שלא נגרמה על ידי גורמים חיצוניים נראים לעין, ויוכח שהשפעת העבודה על התרחשות התאונה הייתה פחותה מהשפעת גורמים אחרים, אזי לא יראו אותה כתאונת עבודה.

בנוסף, סעיף 80 לחוק קובע חזקות נוספות שמרחיבות את תחולת תאונת העבודה בנסיבות שונות. לדוגמא, סעיף 80(1) קובע שתאונת דרכים שאירעה לעובד בדרכו מביתו למקום עבודתו או בחזרה תיחשב אף היא כתאונת עבודה, ועוד.

מהן הזכויות שמגיעות לעובד שעבר תאונת עבודה?

עובד שעבר תאונת עבודה שפגעה באופן משמעותי ביכולתו להמשיך לעבוד, וממילא להשתכר ולהתפרנס למחייתו, זכאי להגיש תביעה לקבלת הכרה כנפגע עבודה בפני המוסד לביטוח לאומי ולקבל זכויות שונות בהתאם לכך, ובראש ובראשונה דמי פגיעה, וכן קצבת נכות מעבודה, ככל שחלילה תישאר לו נכות מהתאונה.

דמי פגיעה

דמי הפגיעה משולמים לעובד למשך כל התקופה שבה הוא אינו מסוגל לעבוד עקב התאונה, אך זאת עד ל-90 יום מקסימום. את התביעה לקבלת דמי הפגיעה יש להגיש תוך שנה ממועד התאונה, אם כי רצוי כמובן להגישה סמוך ככל הניתן למועד התאונה.

לשם כך, יש להגיש טופס ב.ל. 211 – תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה, בצירוף כל המסמכים הנלווים, לרבות "תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה", חתומה על ידי רופא, שבה רשומה האבחנה הרפואית של העובד והתקופה שבה הוא אינו מסוגל לעבוד עקב התאונה, וטופס ב.ל. 7103 – כתב ויתור סודיות.

סכום דמי הפגיעה הינו 75% מהכנסתו החייבת בדמי ביטוח של העובד במהלך שלושת החודשים שקדמו למועד תאונת העבודה, אם כי עד לתקרת סכום דמי הפגיעה ליום, שמתעדכנת מעת לעת (נכון לשנת 2021, מדובר בסך של 1,114 ₪).

קצבת נכות מעבודה

אם חלילה תישאר לעובד נכות כלשהי מתאונת העבודה בתום 90 ימי תשלום דמי הפגיעה, הוא יהיה זכאי לקבל גם קצבת נכות מעבודה בכפוף לתנאי הזכאות לכך. עם זאת יובהר שניתן לקבל את קצבת הנכות מעבודה גם מבלי שהעובד הגיש קודם לכן תביעה לדמי פגיעה, ואף אם הוא חזר לעבודתו או לא נעדר ממנה מלכתחילה למרות הנכות.

גם את התביעה לקבלת קצבת הנכות מעבודה יש להגיש תוך שנה ממועד התאונה, אם כי גם אותה רצוי כמובן להגיש בהקדם האפשרי.

לשם כך, עליו להגיש טופס ב.ל. 200 – תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה ולתשלום קצבת נכות מעבודה, בצירוף כל המסמכים הנלווים, ולרבות מסמכים רפואיים וטופס ב.ל. 7103 – כתב ויתור סודיות.

לאחר הגשת התביעה, תיקבע לעובד פגישה עם הועדה הרפואית של הביטוח הלאומי, לצורך קביעת עצם ההכרה בנכותו מעבודה, משכה (קבועה או זמנית), והיקפה באחוזים.

לקביעת היקף אחוזי הנכות מעבודה של העובד יש משמעות רבה, מאחר שהם קובעים הן את עצם זכאותו לקבלת קצבת נכות מעבודה והן את שיעורה:

  • עובד שנקבעה לו נכות זמנית או קבועה בשיעור של פחות מ-9%: אינו זכאי כלל לקבלת קצבת נכות מעבודה.
  • עובד שנקבעה לו נכות זמנית בשיעור של 9% – 100%: זכאי לקצבה חודשית עד לתום תקופת הנכות הזמנית כפי שנקבעה לו על ידי הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי.
  • עובד שנקבעה לו נכות קבועה בשיעור של 9% – 19.99%: זכאי למענק חד פעמי בשווי הקצבה החודשית כפול 43.
  • עובד שנקבעה לו נכות קבועה בשיעור של 20% – 100%: זכאי לקצבה חודשית לכל ימי חייו.

גובה סכום קצבת הנכות מעבודה הינו 75% מממוצע המשכורות של העובד ב-3 החודשים האחרונים לפני תאונת העבודה, כפול אחוזי הנכות שנקבעו לו. לדוגמא, מי שהינו בעל 100% נכות קבועה, יקבל 100% מהקצבה, ומי שהינו בעל 50% נכות קבועה, יקבל רק מחצית ממנה.

הגשת תביעה תאונת עבודה: התייעצו עם משרדנו

משרד עורכי דין דוד סער מתמחה בדיני תאונות העבודה, ומספק מעטפת משפטית מלאה למיצוי זכויות העובדים.

להתייעצות עם עו"ד תאונות עבודה מטעם משרדנו בנושא הגשת תביעה בגין תאונת עבודה, השאירו פניה באתר, או צרו עמנו קשר טלפוני.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן