בקשה לפיצוי ביטוח לאומי נכות נפגעי עבודה – המדריך המקיף (מעודכן ל-2024)

מאת:

השלבים לקבלת פיצוי או קצבה בגין פגיעה בעבודה

על מנת שאדם יהיה זכאי לפיצוי או קצבה מהמוסד לביטוח לאומי בגין נזק גוף שנגרם לו בעבודה או כתוצאה מתנאי העבודה, ישנם מספר שלבים שיש לעבור.

שלב ראשון – הכרה בתאונה כתאונת עבודה – תאונת עבודה ביטוח לאומי

 • "התאונה" צריכה לענות על ההגדרה בחוק או בפסיקת בתי המשפט של "תאונת עבודה". לצורך כך יש להגיש טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה. באם פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי לא מכיר בתאונה כתאונה עבודה, התביעה תידחה בשלב ראשוני זה.
 • שלב זה הוא בבחינת סף הקבלה, לצורך מעבר לשלב הבא של קבלת פיצוי או קצבה מהביטוח הלאומי ובשל כך, בשלב זה, ייצוג על ידי עו"ד ביטוח לאומי הינו קריטי, שכן אם לא יוכר האירוע התאונתי כ "תאונת עבודה", תיחסם הדרך לקבלת פיצוי או קצבה כלשהם. היות ושלב זה מוכרע על סמך הגדרות שבחוק או בפסקי דין, ל- עו"ד המתמחה בביטוח לאומי יש את הכלים להבטיח את מעבר משוכה ראשונה וקריטית זו.
 • תאונת עבודה אינה חייבת להיות אירוע תאונתי ספציפי, ולמעשה קיימים 3 סוגים עיקריים של פגיעות בעבודה שיכולים להיכנס לגדר תאונת עבודה המזכה בגמלה מהביטוח הלאומי.

פגיעות מוכרות כתאונת עבודה

 1. תאונת עבודה קלאסית

תאונת עבודה היא אירוע תאונתי ספציפי שארע במהלך העבודה, בדרך אל העבודה או בחזרה מהעבודה.

אירוע התאונה יכול להיות מסוגים שונים, למשל: נפילה, חבלה, כוויה, תאונת דרכים, או אפילו תקיפה או הטרדה מינית. מה שמייחד קטגוריה זו, הוא שלא נדרש קשר סיבתי בין האירוע התאונתי לבין תנאי העבודה, וכל שנדרש להוכיח תאונה במהלך העבודה / תאונה בדרך לעבודה / תאונה בחזרה מהעבודה.

 1. מחלת מקצוע

מחלה שהעובד חלה בה כתוצאה מתנאי העבודה והיא מופיעה ברשימת מחלות המקצוע שבתקנות הביטוח הלאומי.

 • בין מחלות המקצוע נפוצות בעיות עור עקב עבודה עם חומרים מזיקים במקום העבודה, הרעלות ובעיות נשימה עקב חשיפה לחומרים רעילים בעבודה, בעיות שמיעה כתוצאה מחשיפה לרעש במקום העבודה, מחלות ממאירות עקב חשיפה לחומרים מסרטנים בעבודה ועוד.
 • בקטגוריה זו, הגם שהמחלה מצויה ברשימת מחלות המקצוע בתקנות הביטוח הלאומי, אין זה מספיק, שכן נדרש להוכיח קשר סיבתי בין המחלה לתנאי העבודה, ולעניין זה ייצוג על ידי עו"ד נזיקין בעל ניסיון ומומחיות בנבכי פסיקת בתי המשפט לעניין הוכחת קשר סיבתי, הוא קריטי ביותר.

תביעת מיקרוטראומה

 • מיקרוטראומה הוא כינוי לפגיעה שאינה תוצאה של אירוע תאונתי ספציפי, וגם אינה מצויה ברשימת מחלות המקצוע שבתקנות הביטוח הלאומי. מדובר במקרים בהם תנאי העבודה יצרו פגיעות זעירות חוזרות ונשנות, במשך שנים, עד ליצירת נזק ממשי לאיבר ספציפי. המיקרוטרואמה והלכותיה נקבעו ע"י בתי הדין לעבודה בפסיקותיהם.
 • קטגוריה זו היא הקשה ביותר להוכחה, שכן נדרש להוכיח הן את קיומן של אותן פגיעות / תנועות חוזרות ונשנות הקשורות בתנאי העבודה, יום יום, במשך פרק זמן ארוך ביום, במשך שנים, ואשר הפעילו לחץ ספציפי על אזור מוגדר בגוף, וכן יש להוכיח קשר סיבתי לנזק. היות ורובנו מבצעים תנועות חוזרות ונשנות במהלך יום העבודה, המבחנים שנקבעו בפסיקת בתי הדין לעבודה לנסיבות שיוכרו כמיקרוטראומה הינם מבחנים נוקשים, הנסמכים על שיקולי מדיניות.
 • תביעה להכרה בתאונת עבודה על דרך מיקרוטראומה, רובן נדחות על הסף על ידי פקיד התביעות של מוסד לביטוח לאומי, זאת עוד בטרם המבוטח מופיע בפני ועדה רפואית. לרוב, רק תביעה לבית הדין לעבודה, באמצעות עורך דין ביטוח לאומי , משיגה תוצאות בהן בית הדין מורה לביטוח הלאומי לכל הפחות להעמיד את העניין לבחינת ועדה רפואית / מומחה רפואי. כמעט בלתי אפשרי לצלוח תביעות מיקרוטראומה ללא ליווי של עו"ד ביטוח לאומי הבקיא ברזי תורת המיקרוטראומה ובמבחנים שקבעו בתי הדין לעבודה להכרה בפגיעה בעבודה על בסיס תורת המיקרוטראומה.

בקשה להכיר בתאונה כתאונת עבודה – איך מגישים ועיצד מערערים

 • ההחלטה אם להכיר בתאונה כתאונת עבודה ניתנת על ידי פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי.
 • במידה והחליט פקיד התביעות להכיר בתאונה כתאונת עבודה, יפורטו בהחלטה הפגימות שהביטוח הלאומי הכיר בהן כפגימות שנגרמו כתוצאה מתאונת העבודה. למשל: קרסול / פגיעה נפשית / כאב גב תחתון / חבלת ראש וכו'.
 • רק לגבי הפגימות שהוכרו, יזומן הנפגע ל– וועדות רפואיות ביטוח לאומי רלוונטיות, ורק לגביהן יקבעו אחוזי נכותו מעבודה. עו"ד נזקי גוף מנוסה ידע לבדוק ולוודא כי הוכרו כל הפגימות באופן שיאפשר לתובע למצות את כל זכויותיו במלואן בהמשך.
 • על החלטת פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי שלא להכיר בתאונה כ- תאונת עבודה או שלא להכיר בפגימות מסויימות כנובעות מהתאונה, ניתן להגיש תביעה לבית הדין לעבודה על פגיעה בעבודה תוך 12 חודשים.

תביעה לקבלת דמי פגיעה – עו"ד ביטוח לאומי דמי פגיעה

 • דמי פגיעה משולמים במקרה בו המוסד לביטוח לאומי הכיר בתאונה כ– תאונת עבודה.
 • דמי פגיעה הם פיצוי זמני וחלקי שנועד לפצות על אובדן הכנסה מעבודה למשך לכל היותר 91 ימים מהמועד בו ארעה תאונת עבודה
 • תביעה לדמי פגיעה הם בשיעור 75% מהשכר בשלושת החודשים שקדמו ל- תאונת העבודה
 • הסכום המקסימלי לדמי פגיעה – נכון ל 1 בינואר 2024, דמי הפגיעה לא יעלו על 1,241.25 ₪ ליום.

שלב שני- עורך דין תביעת נכות מעבודה – תאונת עבודה ביטוח לאומי

במידה וכתוצאה מ- תאונת העבודה נותרת לנפגע נכות, יש זכאות לפיצוי או קצבה, בנוסף לדמי הפגיעה.

תביעה לפיצוי נכות מעבודה / תביעה לקצבת נכות מעבודה

 • רצוי להגיש את ה- תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה סמוך לסיום תקופת קבלת דמי הפגיעה.
 • בסיום 91 הימים של הזכאות לדמי פגיעה ולאחר הגשת התביעה ל- קצבת נכות מעבודה ישלח הביטוח הלאומי לנפגע זימון לוועדות רפואיות

ייצוג עורך דין בוועדות רפואיות של ביטוח לאומי – עורך דין ביטוח לאומי ועדה רפואית

 • משהתאונה הוכרה כ- תאונת עבודה והוגשה למוסד לביטוח לאומי תביעת נכות מעבודה יזומן המבוטח להופיע בפני ועדה רפואית תאונת עבודה ולעיתים למספר ועדות בתחומים רפואיים רלוונטיים, לצורך קביעת דרגת נכותו.
 • ככלל, בתחילה תיקבע נכות זמנית ולאחריה תקבע נכות צמיתה מתאונת עבודה של הנפגע.
 • הוועדה הרפואית קובעת את דרגת נכות על פי רשימת הליקויים שבתקנות הביטוח הלאומי בהן לצד כל ליקוי מופיע אחוז נכות.

הפעלת תקנה 15 – ועדות רפואיות ביטוח לאומי – תאונת עבודה עם השפעה על כושר העבודה

 • תקנה 15 לתקנות הביטוח הלאומי נועדה לפצות עובד שנכותו כתוצאה מ– תאונת עבודה משפיעה על יכולתו לחזור לעבוד בעבודה בה עבד לפני שנפגע.
 • במסגרת תקנה 15 נבחנת ההשפעה של הנכות הרפואית על יכולת התפקוד של העובד לעבוד באותו עיסוק בו עבד לפני הפגיעה.
 • ניתן להגדיל את הנכות הרפואית מכוח תקנה 15 עד מחצית מדרגת הנכות שנקבעה על ידי הוועדה הרפואית.
 • לצורך הפעלת תקנה 15 יש להוכיח כי עקב נכותו הרפואית הצמיתה של הנפגע ואופייה, הנפגע אינו מסוגל לחזור לעבוד בעבודה בה עבד לפני התאונה, וקיימת ירידה קבועה וניכרת בהכנסתו.

ערעור על החלטת ועדה רפואית של ביטוח לאומי – עורך דין ביטוח לאומי ועדה רפואית

 • על החלטת ועדה רפואית ניתן להגיש ערר ל– ועדה רפואית לעררים של הביטוח הלאומי בתוך 30 ימים.
 • על החלטת ועדה רפואית לעררים ניתן להגיש ערעור לבית הדין לעבודה בתוך 60 ימים בשאלה משפטית בלבד.
 • באחוז גבוה מהמקרים, הגשת ערר ביטוח לאומי לוועדה רפואית לעררים או ערעור ביטוח לאומי לבית הדין לעבודה מביאים להגדלת שיעור הנכות שנקבעו על ידי ועדה רפואית מדרג ראשון ביטוח לאומי ולכך נחוץ עו"ד ביטוח לאומי שיודע היטב את העבודה.

חישוב הפיצוי נכות מעבודה – איך מחשבים את הנכות בתאונת עבודה

 • עבור תקופת הנכויות הזמניות זכאי הנפגע לפיצוי, עבור כל חודש של נכות זמנית, על פי מכפלת שיעור נכותו בדמי הפגיעה ליום כפול 30.
 • עבור נכות צמיתה יקבל המבוטח פיצוי חד פעמי או קצבה חודשית, בהתאם לשיעור נכות צמיתה שקבעה ועדה רפואית של ביטוח לאומי

תביעת נכות מעבודה – מענק חד פעמי – קצבת נכות מעבודה

 • בגין שיעור נכות צמיתה הנמוך מ- 9% אין זכאות לפיצוי או לקצבה.
 • שיעור נכות צמיתה בשיעור שבין 9%-20% מזכה במענק חד פעמי, ושיעורו עד פי 43 מגובה הקצבה החודשית.
 • נכות צמיתה בשיעור של למעלה מ- 20% מזכה בקצבה חודשית.
 • מי ששיעור נכותו100%  יקבל קצבה חודשית בסכום דמי הפגיעה המגיעים לו ליום, כפול 30.
 • התקרה לקצבת נכות מעבודה נכון ל 1 בינואר 2024 הינה בסך 37,238 ₪ לחודש.

תביעת נכה נזקק – תקנה 18 חוק הביטוח הלאומי

 • נפגע עבודה שנקבעה לו נכות זמנית נמוכה מ-100%, והוא אינו עובד, אינו מסוגל לעבוד ואין לו הכנסות מעבודה עקב הנכות- יכול להגיש בקשה להכיר בו כ"נכה נזקק".
 • הכרה כ"נכה נזקק" יכולה להעניק דרגת נכות זמנית בשיעור של 100%, וקצבה בהתאם, לתקופה של עד 4 חודשים. בתום התקופה ניתן להגיש בקשה חדשה.

תביעת נכות מעבודה – תביעה להחמרת מצב רפואי

 • נפגע תאונת עבודה רשאי לשוב ולפנות למוסד לביטוח לאומי במידה וחלה החמרה במצבו הרפואי.
 • תביעת החמרה ניתן להגיש מדי 6 חודשים, ולמשך כל חייו של הנפגע, ויש לצרף לה אישור רופא תעסוקתי של קופת החולים.          

כיצד עו"ד יכול לעזור בהגשת תביעת נכות נפגעי עבודה לביטוח לאומי

רצוי להיעזר בשירותיו של עו"ד ביטוח לאומי שבקיא ומנוסה במקרים של תאונת עבודה במקום העבודה.

משרדנו סייע עד היום לאלפי לקוחות במקרים של תאונות עבודה במקומות העבודה – הידע והניסיון שנצבר במשרדנו במקרים של תאונות עבודה הוא כביר והוא מה שעושה את ההבדל בין הצלחה לכישלון.

מוזמנים לפנות אלינו עוד היום ונשמח לסייע לכם במקרה הפרטי שלכם – תאונת עבודה במקום העבודה.

דוד סער – משרד עו"ד תאונות עבודה

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

  ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

  דילוג לתוכן