מי היא חברת הביטוח שחבה בפיצוי ישראלי שנסע ברכב הנהוג בידי פלסטיני בשטחי הרשות?

חברת הביטוח הפלסטינית !

כך קבע בית המשפט העליון בתיק ע"א 304/10, בעניין ראמי ח'מיס ואח' נ' קרנית, קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, חברת טרסט הבינלאומית לביטוח בע"מ ואח'.

באותו מקרה, דובר בישראלי, שנסע ברכב ישראלי הנהוג בידי נהג פלסטיני, ונפגע בתאונת דרכים שאירעה בשטחי הרשות הפלסטינית. השימוש ברכב בוטח על-ידי חברת ביטוח פלסטינית, שאינה מורשית לעסוק בביטוח בשטחי מדינת ישראל, והתעוררה השאלה מי מבין השתיים – חברת הביטוח הפלסטינית או הקרן לנפגעי תאונות דרכים – (קרנית), חבה בפיצוי הנפגע הישראלי, אם בכלל?

בית המשפט העליון קבע כי פקודת הביטוח מכירה גם בפוליסה שהוצאה בידי מבטח פלסטיני, לכלי רכב פלסטיני בגין חבות טעונת ביטוח, בשל תאונת דרכים שארעה בישראל , וכי אין הפקודה מפרשת מה דינה של פוליסת ביטוח שהוצאה על ידי מבטחת פלסטינית לרכב ישראלי הנוסע בשטחי הרשות הפלסטינית.

עוד נקבע, כי נהג ישראלי הנוהג ברכב ישראלי בשטחי הרשות, עשוי להסתפק בפוליסה המוצאת על ידי מבטח ישראלי, שהרי זו מכסה גם תאונת דרכים שארעה בשטחים.

בית המשפט העליון קבע גם, כי אין כל איסור בחוק-בישראל או ברשות הפלסטינית- האוסר על נוהג פלסטיני לבטח את השימוש ברכב בשטחי הרשות הפלסטינית, אצל מבטחת פלסטינית וכי העובדה שהרכב עצמו רשום בישראל אינה מקימה על הנהג הפלסטיני חובה כפולה לרכוש גם

ביטוח ישראלי וגם ביטוח פלסטיני. כך משנפגע הנוהג בגופו ומשרכש ביטוח פלסטיני או ישראלי, יתבע את נזקיו מן המבטחת שממנה רכש ביטוח.

דוד סער, עו"ד

דילוג לתוכן