מה קורה במקרה ונהג הרכב שהנו "נוהג חדש", נהג ללא מלווה וגרם לנזקי רכוש?

בית המשפט דן במקרה שבו נהג הרכב נהג ללא מלווה ונגרמו נזקי רכוש בעניין מרי אבי נ' אריה חברה ישראלית לביטוח. בית המשפט מסתמך על ההלכה שנקבעה בפס"ד בעניין ספיאשוולי וקובע שאין מקום לפרשנות שונה של תנאי הפוליסה על פי השאלה אם מדובר בנזק גוף או בנזק רכוש ושאלת נפקות של הפרת חובת הליווי על הכיסוי הביטוחי צריכה לקבל מענה אחיד. כשם שהפרת חובת הליווי אינה שוללת את תוקף הרישיון לצורך חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, הפרה מסוג זה אינה שוללת את תוקף הרישיון גם לגבי פוליסת המקיף ויש מקום להכיל את הלכת ספישאוולי גם בגין נזקי רכוש המכוסים בפוליסה. על פי פסיקת בית המשפט העליון, יש לפצות את הנוהג החדש עבור נזקי רכוש שנגרמו לרכב באשמתו, למרות שנהג ברכב ללא מלווה. במילים אחרות: פוליסת ביטוח המקיף תהיה בתוקף הן כלפיו והן כלפי הזולת. ולסיכום: נוהג חדש הנוהג ללא מלווה לא ייחשב לנוהג ללא רישיון בתוקף ועל כן במקרה של תאונה יחול עליו חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ופוליסת הביטוח המקיף שלו. לפיכך חברת הביטוח חייבת בפיצויי הן עבור נזקי הגוף שנגרמו לנוהג (מכוח פוליסת החובה) והן עבור נזקי הרכוש שנגרמו לו (מכוח פוליסת המקיף) ו/או שגרם לאחר. דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור