מהי חובת הליווי של "נוהג חדש" ע"פ חוק, ומיהו המלווה?

ברישיונו של נוהג חדש רשום תנאי הדורש ממנו לנהוג, בתחילת דרכו, כשלצידו נהג מלווה. ההוראה הקובעת מיהו המלווה של הנוהג החדש ולכמה זמן ילווה הנוהג החדש מקורה בפקודת התעבורה בסעיף 12א1. ע"פ סעיף (א) "מלווה" הוא מי שמלאו לו 24 שנים או מי שבידו רישיון להוראת נהיגה לפי סעיף 16 אף אם טרם מלאו לו 24 שנים, אשר בידו רישיון נהיגה בר-תוקף לאותו סוג רכב חמש שנים לפחות, וכן מי שמלאו לו שלושים שנים אשר בידו רישיון נהיגה כאמור שלוש שנים לפחות, ואולם אדם לא ייחשב מלווה לענין סעיף זה בעת היותו שיכור כהגדרתו בסעיף 64ב. ע"פ סעיף (ב) תקופת הליווי ברכב מנועי, למעט אופנוע, טרקטור וטרקטורון, היא שלושת החודשים הראשונים מיום שניתן לנוהג החדש רישיון נהיגה. ע"פ סעיף (ד) רשות הרישוי תציין ברשיון הנהיגה שניתן לנוהג חדש, את התקופה שבה חלה לגביו חובת הליווי לפי סעיף קטן (ב). ע"פ סעיף (ה) הוראות סעיף זה וסעיף 12א2 לא יחולו על חייל או על שוטר, הנוהג רכב, במסגרת מילוי תפקידו בשירות, מכוח רשיון נהיגה בר-תוקף מטעם צבא הגנה לישראל או מטעם המשטרה, ולענין זה יחולו ההוראות החלות על נוהג חדש לפי פקודות הצבא ופקודות המשטרה. חובת הליווי כפי שנקבעה הנה חובתו של נוהג חדש לנהוג בליווי מלווה ע"פ הגדרתו בחוק שלושת החודשים הראשונים שציין משרד הרישוי ברישיון הנהיגה של הנהג החדש. דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור