כיצד ייעשו ניכויי כספים שהתקבלו מביטוח לאומי בתביעה נזיקית?

בשנים האחרונות ניתנו מספר פסקי דין מרכזיים בסוגיה – להלן עיקרי ההלכות שנקבעו: ע"א 3097/02 שביט מלמד נ' קופת חולים כללית: אשם תורם- נקבע כי כאשר יש אשם תורם, תחילה יש לנכות את האשם התורם, כלומר ראשית בודקים מהו סכום הפיצוי המגיע לניזוק בלי קשר למל"ל, ורק לאחר מכן מנכים את מלוא תגמולי המל"ל. כאשר המזיק הנתבע אחראי רק לחלק מנזקי הנתבע, הניכוי של המל"ל יהיה יחסית לאחריות שלו – כלומר אם הוא אחראי ל- 50% מהנזק אז הוא יכול לקזז רק 50% מל"ל. עא 10566/05 שלג נ' אמיר: פסק הדין דן בסעיף 330 לחוק הביטוח הלאומי, וקובע כי בתביעה נ' צד ג שאינו המעביד בתאונת עבודה התובע יקבל 25% מסכום הפיצוי בכל מקרה וזאת גם כאשר התביעה כולה נבלעת, ובתנאי שהניזוק יקיים את התנאים שבחוק כגון: הודעה לביטוח הלאומי על האירוע ועל זהות המזיק ועוד. עא 390/06 גרינשטיין נ' אקרשטיין: במקרה שנקבעה נכות רפואית בתביעה הנזיקית בשיעור 20% ואילו במל"ל נקבעו 50% נכות רפואית בגין פגיעה בעבודה, יראה תחשיב הנזק על פי רוב כי התביעה כולה נבלעת. במקרה כזה אין מנוס וביהמ"ש קבע כי אין אפשרות אחרת אלא לנכות את הכל.

דוד סער, עו"ד

דילוג לתוכן