האם תקרת שכר טרחת עורכי דין בתביעות לנפגעי תאונות דרכים חלה גם בהגשת ערעור?

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע כי שכר הטרחה המקסימאלי שרשאי עורך דין לגבות עבוד טיפול בתביעות לפי חוק זה, אשר במסגרתו התנהלו הליכים משפטים וניתן פסק דין, לא יעלה על שיעור 13% מהסכום שנפסק לטובת הנפגע בתאונת דרכים.

בית המשפט העליון בתיק רע"א 7204/06 ישראלה ארליך נ' עוה"ד יהושע ברטל, נדרש לבחון את השאלה, האם תקרה זו של 13% חלה גם מקום בו נדרש עורך הדין לייצג בערעור שהוגש לאחר מתן פסק דין בתביעה המקורית.

בית המשפט קבע, כי הוראת החוק "משתרעת גם על שכר הטרחה המרבי בעבור הטיפול בהליכים משפטיים המתנהלים לפי החוק, הוא 13% מהסכום הסופי שנפסק לטובת הניזוק בערכאה דיונית, או בערכאת הערעור, הכל לפי המאוחר…. הוראות החוק חלה גם על שכר הטרחה הנגבה בעבור הטיפול בהליך הערעור….".

דוד סער, עו"ד

דילוג לתוכן