האם נהג שהפר את מגבלת הרישוי ברשיון הנהיגה ונפגע בתאונת דרכים זכאי לפיצויים על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים?

האם נהג שנסע ברכב בעל תיבת הילוכים ידנית,כשברשיונו הוטלה עליו הגבלה לפיה מותר לו לנהוג אך ורק ברכב עם תיבת הילוכים אוטומטית יהיה מכוסה בביטוח החובה במקרה של תאונה? במלים אחרות, האם נהג המחזיק ברישיון נהיגה, שבו הגבלה לנהיגה ברכב עם תיבת הילוכים אוטומטית, אשר קיפח את חייו או נפצע ברכב שבו מותקנת תיבת הילוכים ידנית, זכאי לפיצויים עפ"י חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975? ביהמ'ש המחוזי פסק לאחרונה בעניין לוין אנה נ' הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע'מ (מחוזי; אסתר דודקביץ; 10.05.2009) והשיב על שאלה זו בחיוב. וכך קבע : " תכליתו של חוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים ( סעיף 7(3) לחוק, היא לשלול את זכות הפיצויים ממי שנפגע בתאונה בהיותו נוהג ברכב ללא רישיון נהיגה מתאים, במטרה להעניש ולהרתיע מי שנוהגים ללא רשיון ומגדילים בכך את הסיכונים שבדרכים." ביהמ'ש הגיע למסקנה שאין בהבדל שבין רכב אוטומטי לבין רכב ידני כדי להביא למסקנה שמדובר בכלי רכב מסוג שונה המצריך רישיון שונה. ומכאן שבמקרה שכזה, מדובר באותו סוג רכב, הן מבחינת תקנות התעבורה, הן מבחינת סוג הרישיון (02) שהן מבחינת מימדיו הפיזיים של הרכב ומכאן שהנהג המנוח זכאי לפיצוי לפי חוק הפיצויים ואין להחיל בענייננו, את הוראותיו של סעיף 7(3) בחוק הפיצויים. דוד סער, עו"ד

דילוג לתוכן