אני נהג חדש והייתי מעורב בתאונת דרכים, תוך כדי שנהגתי ללא מלווה ונגרמו לי נזקים לרכב. חברת הביטוח המבטחת אותי בביטוח מקיף, טוענת כי היא פטורה מאחריות, שכן נהיגה של נהג חדש ללא מלווה, כמוה כנהיגה ללא רישיון נהיגה, האם יש צדק בטענתה?

באם הנך מבוטח בביטוח מקיף ונהגת ללא מלווה, הנך זכאי לתגמולי הביטוח בקרות מקרה ביטוחי ואין צדק בטענת חברת הביטוח כי הנה פטורה מאחריות!הדבר נדון על ידי בית משפט העליון בערעור אזרחי אריה חברה ישראלית לביטוח בע"מ נגד עמרם אבו, בתאריך 10/03/09. במקרה הנדון, עשה עמרם אבו, נהג חדש, שנהג ברכב ללא מלווה, תאונת דרכים, בעטיה נתבע על ידי חברת הביטוח של הרכב המעורב, חויב בתשלום בגין נזקי הרכוש שנגרמו לרכב, והגיש הודעת צד ג' כנגד החברה המבטחת בפוליסת ביטוח צד ג' – אריה חברה לביטוח, אשר טענה כי הפרת חובת הליווי הקבועה בפקודת התעבורה, כמוה כנהיגה ללא רישיון נהיגה ולפיכך אין כיסוי ביטוחי והיא פטורה מאחריות. בית משפט העליון החיל את ההלכה הקיימת, בה הכריע כבר בית משפט העליון בערעור אזרחי סיפאשוילי נגד מנורה חברה לביטוח, הנוגעת לנזקי גוף, ואשר קובעת כי נהיגה תוך הפרת חובת הליווי, אינה שוללת את זכאות הנהג שנפגע בתאונת הדרכים לפיצויים בנזקי גוף שנגרמו לו ואינה פוטרת את המבטחת בביטוח חובה מאחריות, גם על נזקי רכוש והוסיף כי אין ליצור דין שונה להסדרי ביטוח שונים ואין לעשות אבחנה בין נזקי גוף לנזקי רכוש, שאחרת עלולה להיווצר אי וודאות, ושאלת הנפקות של הפרת חובת הליווי על הכיסוי הביטוחי צריכה לקבל מענה אחיד. אומנם פסק הדין עניינו בביטוח צד ג', אך הדבר נכון גם במקרה של ביטוח מקיף ובאם הנך נהג חדש ונהגת ללא מלווה והיית מעורב בתאונת דרכים, חברת הביטוח המבטחת אותך בביטוח מקיף אינה פטורה מאחריות וחבה גם בגין נזקי רכוש שנגרמו לרכב שלך. דוד סער, עו"ד

דילוג לתוכן