תלוייו של נהג שלא ביטח את רכבו לא יפוצו במקרה שייהרג בתאונת דרכים

נהג טנדר אינו דואג לבטח את רכבו. אוטובוס מתנגש בו והוא נהרג. האם תלוייו יוכלו לתבוע את חברת הביטוח של נהג האוטובוס? שאלה זו נדונה בע"א 595/80מרי בן-איוןנ' רסמי חסונה, פ"ד לה(4) 462 (1981).

מהו גדר הספק? מדובר ב'תאונה מעורבת' המוסדרת בסעיף 3 לחוק הפלת"ד, ואשר במסגרתה, נוסעי כל רכב יתבעו את מבטח הרכב בו נסעו, ואם אחד הרכבים לא מבוטח – הנוסעים יכולים לתבוע את 'קרנית', אך הנהג לא. נפסק כי אם נהג שאינו מבוטח נפגע בתאונה עצמית הוא אינו יכול לתבוע את קרנית. תלויי המנוח גרסו כי במקרה של תאונה מעורבת הם יכולים לתבוע את חברת הביטוח של הנהג הפוגע, וזאת תוך הסתמכות על דבריו של המלומד אנגלרד ולפיהם לו המחוקק ביקש לשלול מתלוייו של נהג בלתי-מבוטח פיצוי במקרה של תאונה מעורבת כמשמעותה בסעיף 3 לחוק הפלת"ד, הוא היה מצהיר על כך מפורשות ממש כפי שעשה כן בסעיף 2 לחוק הדן בתאונה עצמית. כן טענו תלויי המנוח כי לא יתכן כי מי שגרם במתכוון לתאונה – תלוייו יהיו זכאים לפיצוי וזאת מכוח סעיף 7(א) לחוק, אך מי שאינו מבוטח ("פשע" פחות 'חמור' מגרימת תאונה במכווון!) – תלויו לא יהיו זכאים לפיצוי.

בית המשפט דוחה את תביעת התלויים, ומשיב לטענותיהם באלו המילים:

"העיקרון הכללי, שעליו מושתתת האחריות במקרה של תאונה, שבה מעורבים מספר כלי רכב, הובע על-ידי המחוקק בסעיף 3(א) לחוק, והוא שבמקרה של תאונה כזו, מבטח של כלי רכב אחראי עבור הנזק, שנגרם לנוסעים באותו כלי רכב, ואין להם כל תביעה כלפי נוהגים וכלפי מבטחים של כלי רכב אחרים, המעורבים בתאונה. עיקרון זה צריך לחול גם במקרה שהנפגע הוא נוהג של אחד מכלי הרכב, ועל-כן נוהג כזה, אם הוא מבוטח בביטוח אישי, כפי שהיה חייב לבטח את עצמו על-פי הוראות הפקודה, הרי תביעתו צריכה להיות מופנית אך ורק כלפי המבטח שלו, ואילו אם לא ביטח את עצמו, הרי נסתחפה שדהו, ואין לו ממי לתבוע פיצויים על-פי החוק. אין המצב שונה, אם אותו הנוהג הלך לעולמו עקב התאונה, והתביעה מוגשת על-ידי התלויים בו. אמת הדבר, שעקב פירוש זה של החוק יכול להיווצר מצב, שבו תלויים בנוהג, אשר גרם במתכוון לתאונה, יזכו בפיצויים מכוח הוראות סעיף 7(ב) של החוק, ואילו תלויים בנוהג, שלא ביטח את עצמו, לא יזכו בפיצויים. אך גם תוצאה זו אינה בלתי סבירה, כי ניתן להגיד, שמבטח, אשר ביטח נוהג בפני נזקי גוף לפי סעיף 3(א)(2) של פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], נטל על עצמו אחריות לפצות את התלויים, גם במקרה שאותו נוהג גורם לתאונה במתכוון, וזה על-פי הוראה מפורשת בחוק, ואילו במקרה של נוהג, שלו אין ביטוח, לא קיים מבטח, שנטל על עצמו אחריות כלשהי עבור נזקי גוף של הנהג או עבור פיצויים לתלויים".

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור