תביעה בגין פגיעה בתאונת דרכים כאשר לא ברור האם לנהג יש רישיון נהיגה

עסקינן בתביעה על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975. בתאונת דרכים בה נפגע התובע, בעת שנסע ברכב אשר על פי הנטען היה נהוג על ידי עובד זר מתאילנד (ת"א 20455/06, חננאל נ' נופצלי ואח').

השימוש ברכב בוטח על פי פוליסה, אולם קרנית – קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים (להלן: "קרנית"), צורפה כנתבעת, נוכח טענת הנתבעות להעדר כיסוי ביטוחי מחמת העדר רישיון נהיגה תקף של הנהג במועד התאונה.

קרנית הגישה הודעה לצד ג' כנגד הצדדים השלישיים, יפרח אורלי ויפרח חיים אשר היו הבעלים ו/או המחזיקים של הרכב המעורב בתאונה ומי שהתירו לנהג לעשות שימוש ברכב.

בכל הנוגע לתביעת התובע, הגיעו הצדדים לידי הסדר פשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין חלקי, לפיו שולמו לתובע פיצויים, בסך כולל של 55,000 ₪.

שאלת החבות

בית המשפט הבהיר שהמחלוקת מתמקדת בשאלה האם היה לנהג רישיון נהיגה תקף, במועד ארוע התאונה.

לטענת הנתבעות, הנטל להוכחת קיומו של רישיון נהיגה תקף, מוטל על קרנית ובנסיבות העניין, לא הוכח כי לנהג אשר היה עובד זר מתאילנד, היה רישיון נהיגה תקף, בעת ארוע התאונה.

בית המשפט סבר כי אין לקבל טענת הנתבעות כי נטל הראיה להוכחת קיומו של רישיון נהיגה תקף, מוטל על קרנית. בנסיבות העניין, משהוצאה על ידי הנתבעות פוליסת ביטוח המכסה את השימוש ברכב, נטל הראיה להוכחת התקיימות חריג לכיסוי הביטוחי, לרבות טענה בדבר העדר רישיון נהיגה תקף, מוטל על הנתבעות.

רישיון הנהיגה של הנהג לא הוצג. במהלך החקירה הנגדית, הוצג בפני יפרח צילום מסמך בשפה התאית. יפרח נשאל האם זהו צילום רישיון הנהיגה של הנהג והשיב כי אינו יכול לזהות את המסמך, ואינו יכול לומר אם מדובר בצילום של רישיון הנהיגה אשר נמסר למשטרה.

בנסיבות אלה, משלא הוצגה כל ראיה המצביעה על כך שלא היה בידי הנהג רישיון נהיגה תקף בעת ארוע התאונה, הנתבעות לא עמדו בנטל להוכיח טענתן כי מתקיים החריג של העדר רישיון נהיגה תקף. משהנטל להוכחת הטענה בדבר העדר רישיון נהיגה לא הורם, לא הוכח קיומו של חריג לכיסוי הביטוחי ועל הנתבעות לשאת בפיצוי שנפסק לזכות התובע, בהתאם לפסק הדין.

נפגעת בתאונת דרכים? דיווח תאונות דרכים

דוד סער, עו"ד תאונות דרכים

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור