תאונה ללא ביטוח, דינו של נפגע בתאונת דרכים ברכב ללא ביטוח חובה

כידוע, נפגעי גוף בתאונות דרכים זכאים לתגמולי ביטוח מכח חוק הפיצויים עבור נפגעי תאונות דרכים תשל"ה-1975. זכאות זו הינה קונסטיטוטיבית ואין היא תלויה באשם של מאן דהוא, אלא הכלל הוא שכולם זכאים ובלבד שיוכח כי נפגעו בתאונת דרכים כמשמעותה בחוק.

סעיף 7 לחוק הוציא מכלל הזכאים לפיצויים, מקרים שהמכנה המשותף להם הוא הנוגדים את תקנת הציבור. תכליתה של הוראת סעיף 7 לחוק היא עונשית והרתעתית בעיקרה. המחוקק ביקש להרתיע אנשים מהתנהגות פגומה, על ידי שלילת זכאותם לפיצויים במקרה של תאונת דרכים. סעיף 7 (5) לחוק קובע מפורשות כי "מי שנהג ברכב ללא ביטוח לפי פקודת הביטוח, או שהביטוח שהיה לו לא כיסה את שימושו ברכב" – אדם כזה לא יהיה זכאי לתגמול מהביטוח. יחד עם זאת ממשיך החוק וקובע בסעיף 7 א' כי: "על אף האמור בסעיף 7 (5), מי שנפגע כשנהג ברכב בהיתר מאת בעליו או מאת המחזיק בו, ללא ביטוח לפי פקודת הביטוח, או כשהביטוח אינו מכסה את שימשו ברכב, והוא לא ידע על כך ובנסיבות העניין גם לא היה סביר שיידע, יהא זכאי לתבוע פיצויים מן הקרן, כפי שזכאי לכך נפגע לפי סעיף 12(ב)", כלומר: יוכל לתבוע זאת "מקרנית". מה בעצם אומר לנו החוק? הוא אומר שבמקרה שאדם השתמש אם כנוהג או כנוסע ברכב ללא ביטוח, אך הוא לא יכול היה לדעת על כך, הוא יהיה מבוטח ויהיה זכאי לתגמולים. דוגמאות לכך ניתן למצוא בפסיקה במקרים של קירבה מיוחדת בין מי שנפגע, אשר נהג ברכב בהיתר, לבין מי שאפשר לו לנהוג ברכב בהיתר וקירבה זו גרמה לנוהג לא לבדוק האם קיים ביטוח, אלא להאמין לבעל הרכב או המחזיק בגלל הקירבה המיוחדת ביניהם. כך למשל, הוכרה סבירות אי הידיעה במקרה של ידידות אמיצה ויחסי עובד מעביד – רע"א 5679/97 קרנית נ' סבן – במקרה כזה קבע בית המשפט כי הנחה סבירה היא שקירבה משפחתית והיכרות רבת שנים יגרמו לנפגע שלא לחקור ולבדוק בזמן אמת את שאלת קיומו של הכיסוי הביטוחי. כמו כן, בפסק דין שניתן בעניין קרנית נ' יקירה לוי ואח' בר"ע (ח"י) 1174/05, נקבע כי במקרה של השכרת רכב בחברה ידועה ומוכרת בענף, רשאי השוכר לצאת מנקודת הנחה שקיים כיסוי ביטוחי לרכב אותו הוא שוכר. כך ציין בית המשפט המחוזי בדחותו ערעור שהגישה "קרנית", על חיובה בתשלום פיצוי לנפגעת תאונת דרכים שנהגה ברכב שכור ללא כיסוי ביטוחי.

נפגעת בתאונת דרכים? מעוניין לדווח? דיווח תאונות דרכים

סיכומו של דבר: נפגע שנהג ברכב ללא ביטוח יהיה זכאי במקרים מיוחדים לתגמולי הביטוח. כמובן שיש לבחון כל מקרה לגופו על פי נסיבותיו המיוחדות. במקרים כאלו, יש להיוועץ עם עורך-דין המומחה בתחום בטרם יעשה הנפגע צעד כלשהו. דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור