פיצוי לנפגע ממכבש מכוח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים

16.5.11

בבית המשפט המחוזי בפס"ד ת.א(מחוזי מרכז) 2141-08-07 בקר איל ואח' נ' יברנקו יבגני ואח' נדון המקרה הבא: מכבש שהיה בתנועה, הפיל את התובע, שעסק בעבודות עפר, על האספלט החם ועלה עליו. התובע נפצע ומכאן התביעה.

ביהמ"ש בחן את השאלה, האם מדובר במקרה זה "בתאונת דרכים" לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים- התשל"ה- 1975 (להלן: "החוק").

ביהמ"ש ציין כי הגדרת "רכב מנועי" עפ"י החוק מורכבת משלושה חלקים: א. יסוד התנעתי – הרכב נע בכוח מכני. ב. יסוד מקומי- הרכב נע על פני הקרקע. ג. יסוד יעודי- שימוש לתחבורה יבשתית.

אין חולק כי "מכבש" אינו עונה על ההגדרה של "רכב מנועי" ע"פ החוק שכן, עיקר יעודו אינו לשימוש תחבורה יבשתית. יחד עם זאת, ע"פ פס"ד ע"א 5757/97 אליהו נ' חמאדה, נדון מקרה דומה, העוסק ב"מחפר", אולם, ע"פ הפוליסה הוגדר הכלי "כרכב מנועי". ביהמ"ש העליון קבע כי הפוליסה מכסה נזקי גוף שנגרמו כתוצאה מתאונת הדרכים בשל כריתת חוזה הפוליסה, על אף שלא מדובר ברכב מנועי. לפי פסק דין זה, יש ללמוד מההתקשרות בפוליסת ביטוח, כי הצדדים הסכימו לראות במכבש- כרכב מנועי, למרות שאינו רכב מנועי על פי החוק. לאור האמור, נקבע כי המבטחת נדרשה לשלם לתובע פיצויים כנפגע בתאונה ע"פ החוק ועל פי פוליסת הביטוח.

יחד עם זאת, ביהמ"ש נדרש לשאלה נוספת: לתובע לא היה רישיון נהיגה תקף בעת קרות התאונה (היה לו רישיון נהיגה זר, מחו"ל) אולם למרות האמור, לא סבר ביהמ"ש כי יש בעובדה שהמפעיל לא החזיק ברישיון נהיגה כדי לפגום בתוקפה של פוליסת הביטוח, ככזו הדורשת רישיון נהיגה רק בגין פעולת נהיגה של ממש בכביש ולא עקב שימוש אחר שנעשה ברכב. במקרה זה, השימוש שנעשה במכבש אינו עונה על הגדרת נהיגה, מדובר בפעולת כבישה- הזזתו קדימה ואחורה של המכבש במתחם סגור.

כמו כן, ע"פ הפסיקה, יש לציין קיומו של תנאי המסייג את החבות באופן מפורש בפוליסה ובהבלטה. במקרה זה, לא נוסח התנאי בדבר רישיון הנהיגה כתנאי לקיומה של חבות ע"פ פוליסת הביטוח בכלל ובהבלטה בפרט. פוליסת הביטוח לא קבעה במפורש ובמודגש כי המבטח יהיה פטור מחובתו לפי הפוליסה, אם הנוהג ברכב לא יחזיק ברישיון נהיגה בר תוקף.

לאור האמור- ביהמ"ש פסק כי חברת הביטוח תישא בנזק לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור