פיצוי בגין הוצאות קבורה ומצבה בתביעת נזיקין- מקרה מוות

אין חולק, כי קיימת זכאות בתביעת התלויים/העיזבון לפיצוי בגין הוצאות קבורה ומצבה.

השאלה הינה, מהו גובה הפיצוי? האם חברת ביטוח צריכה לשאת במצבה שעלותה 100,000 ₪? היכן עובר הגבול?

בית המשפט השלום בת"א (ת"א) 33670/05 קופילביץ נ' הפניקס (פורסם בנבו), סקר את פסקי הדין האחרונים שניתנו בערכאות השונות, ומצא כי הפיצוי בגין הוצאות קבורה ומצבה נע בין 3,000 ₪ ל- 50,000 ₪.

בפרשת קופילביץ צוין, כי מן הראוי שהמחוקק יסדיר את הסוגיה, אך עד אשר הדבר יקרה יש לפסוק פיצוי בסכום של 25,000 ₪.

להלן עיקרי ההלכה שנקבעו בפרשת קופילביץ:

"הכרעה לעניין הוצאות מצבה

התובעים מבקשים להכיר בהוצאות שהוציאו בגין מצבה בסך של כ 50,000 ₪ מדובר במצבה גדולה מאבן מיוחדת שיובאה מאינדונזיה ושלצורך הקמתה ובשל גודלה היו צריכם התובעים לרכוש חלקת קבר סמוכה. השאלה היא האם יש להטיל על חברת הביטוח את העלות הנדרשת. חברת הביטוח לעומת זאת סבורה שעליה לשאת בהוצאות הקמת מצבה בסכום אשר נוהג אדם ממוצע להשקיע בהקמת מצבה לקרובו המנוח בסך של 10,000 ₪.

בע"א 7644/02 עזבון המנוחה יעל עמר ואח' נגד חברת מקור הירדן ואח' הכיר כב' השופט ריבלין בהסכמת כב' השופטים ארבל וג'ובראן, בהוצאות הקבורה כפי שנקבעו, בבית המשפט המחוזי בסך של 16,630 ₪ נכון למועד פסק-הדין בבית המשפט המחוזי.

בע"א 2543/04עזבון המנוח אליהו גולן ז"ל ואח' נגד סהר ואח', אשר נכתב על ידי כב' השופט דוד חשין בהסכמת של כב' השופטים לוי ונאור, אושר הסכום שפסק בית המשפט המחוזי בירושלים, בגין הוצאות מצבה וקבורה, בסך של 50,000 ₪.

בת"א (ים) 5087/03פלונית נגד סהר הכיר כב' השופט יוסף שפירא מבית המשפט המחוזי בירושלים, בהוצאות קבורה ולוויה בסך גלובלי של 15,000 ₪ מתוכם 9,000 ₪ בגין הקמת המצבה.

בת"א (ים) 6456/04 פינץ נגד הראל קבע כב' השופט יוסף שפירא מבית המשפט המחוזי בירושלים, על דרך האומדנא, סך של 3,000 ₪ מתוך הסך של 7,500 שנתבעו. בראש הנזק של הוצאות קבורה ולוויה.

בת"א (חי) 205/01 עזבון המנוח מאיר שמואל ואח' נגד מנורה ואח' אשר נדון בפני כב' השופט עמית מבית המשפט המחוזי בחיפה, נתבע הסך של 75,000 ₪. לטענת התובעים שם, בשל מעמדו הציבורי של המנוח, נרכשה עבורו חלקת קבר יקרה בהר הזיתים, ובמהלך השבעה, ומשך תקופה ארוכה לאחר מכן, פקדו את בית המשפחה אין ספור מנחמים. על כל אלו, דרשו התובעים סך של 75,000 ₪. כב' השופט עמית העמיד את הפיצויים בראש נזק זה דהיינו הוצאות הקמת מצבה, רכישת חלקת קבר והוצאות אבלות בסך גלובלי כולל של 20,000 ₪.

בת"א (ים) 1247/98 יצחק חן ואח' נגד טביב בצלאל ואח' הכירה כב' השופטת מזרחי מבית המשפט המחוזי בירושלים, על דרך האומדנא, בהוצאות קבורה בסך של 12,000 ₪ מתוך סך של 20,000 ₪ שנתבעו.

בע"א (חי) 1744/05 עזבון גרשון להב ז"ל נגד חברת החשמל אישרו כב' השופטים ברלינר עמית וסוקול מבית המשפט המחוזי בחיפה, את פסק דינו של בית המשפט השלום שקבע בגין הוצאות קבורה ומצבה סך של 25,000 ₪.

מהפסיקה כפי שהובאה לעיל נראה שהטווח שבו הכירו בתי המשפט בהוצאות מצבה הוא טווח רחב מאד ונע בתחום שבין 3,000 ₪ לסך של 50,000 ₪.

בפרשת קופילביץ נאמרו הדברים שמן הראוי יהיה לצטטם והם מדברים בעד עצמם:

"לא מקובלת עלי טענת ב"כ התובעים שיש להתיר את הרסן בשומת ראש נזק זה, של הוצאות קבורה ומצבה בשל העובדה שהחוק הגביל את הפיצוי במרכיב של כאב וסבל. מעין פיצוי על הגבלת מרכיב הנזק הלא ממוני. האם כאבה של משפחת פינץ קטן מכאבה של משפ' קפילוביץ ? האם כאבה של משפחת עמר שונה מכאבה של משפחת גולן ?

נוכח העובדה שאין להפלות בין דם לדם, ולאור העקרונות שהותוו על ידי בית המשפט העליון בדבר אבדן ההשתכרות בשנים האבודות והמטרה להאחדת הפיצוי, אפשר שהיה מקום שהמחוקק יאמר דברו בעניין זה ויקבע מסמרות בדבר שיעור הפיצוי המקסימלי בגין הוצאות הלוויה ומצבה.

אשר על כן, נראה לי כי אין לקבל את עמדת התובעים להטיל על הנתבעות את מלוא עלות המצבה. בנסיבות העניין נראה לי כי הסך של 25,000 ₪ כהוצאות הקמת מצבה יש בו כדי לאזן בין עמדות הצדדים."

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן