נפילה ממשאית במהלך פעולת פריקה מהווה תאונת דרכים

7.8.2011

התובע נפגע בידו הימנית כתוצאה מנפילה ממשאית החלוקה עליה עבד. מחלוקתם של הצדדים בשאלת החבות מצומצמת בעיקרו של דבר לשאלה, אם הנפילה אירעה במהלך פעולת הפריקה, שאז חל הסייג להגדרת "שימוש ברכב מנועי" שבסעיף 1 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975, או שמא נפגע התובע לאחר סיום פעולת הפריקה ובעת שעשה דרכו יציאה מהרכב (ת"א 6057/09 צ'רנאוחוב נ' הפניקס), ואז פעולה זו תיחשב לתאונת דרכים.

אין מחלוקת כי שעה שבאותה פעולה עצמה מתקיים הסייג שעניינו בפריקה או טעינה ובה בעת מתקיימת פעולת יציאה מהרכב, מהווה האירוע "תאונת דרכים" כמשמעו בחוק.

מכאן המחלוקת אם האירוע התרחש בעת שיצא התובע מארגז המשאית, שאז מדובר בתאונת דרכים כמשמעה בחוק, או שמא נפל התובע תוך כדי סידור הארגזים וביצוע פעולת הפריקה, כאשר נראה שאף התובע אינו טוען שבמקרה זה מדובר בתאונת דרכים על פי ההגדרה שבחוק.

בחקירתו, הבהיר התובע שפעולת הפריקה מתחילה מבחינתו עם פתיחת דלת המשאית וגם בשעה שהוא נמצא מחוץ למשאית. הגיונם של דברים מתיישב עם גרסתו של התובע לפיה אירעה הנפילה בשעה שעמד לצאת אל מחוץ לארגז המשאית. בעניין זה אין חשיבות לשאלה אם הדברים התרחשו בדיוק באופן שתיאר התובע, קרי: בעת שהניח רגל אחת על סף המשאית והתכוון להוריד את הרגל השנייה החוצה, או האם התרחש הדבר צעד אחד קודם לכן בדרך ליציאה וכתוצאה מהחלקה כלשהי. בית המשפט קבע כי כך או כך, האירוע המתואר התרחש במהלך פעולת היציאה, ולפיכך מהווה הוא תאונת דרכים כמשמעה בחוק.

נפגעת בתאונת דרכים? דיווח תאונות דרכים

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור