נכות רפואית על פי דין – חלק ב'

כאשר אדם נפגע בתאונת דרכים שהינה גם תאונת עבודה, או במסגרת שירותו הצבאי, נדרשים שני תנאים מצטברים אשר בהתקיימותם נכותו על פי דין היא זו שתקבע, וזאת בהתאם לסעיף 6 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975: התנאי הראשון: נקבעה דרגת נכות צמיתה על פי כל דין; התנאי השני: הקביעה קדמה לשמיעת הראיות בתביעה. כיצד הפסיקה פירשה תנאים אלו?

התנאי הראשון: "נקבעה נכות רפואית על פי דין"

מקום בו הוועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי נתנה דעתה לנכות אחת מתוך נכויות מספר מהן סובל התובע, יהיה מקום למינוי מומחים רפואיים בהתאם לסעיף 6א לחוק הפיצויים, שיחוו דעתם ביחס לנכויות האחרות. "התוצאה תהיה שהקביעה על פי דין אחר תחייב לפי סעיף 6ב לחוק בתחום רפואי אחד וחוות דעתו של המומחה שנתמנה לפי סעיף 6א לחוק תשמש לקביעת שיעור הנכות בתחום רפואי אחר".

הנכות שנקבעת בביטוח הלאומי צריכה להיות צמיתה בכדי שתחייב, אולם ברע"א 1902/05ניר דהן נ' המאגר הישראלי לביטוחי רכב, חרף העובדה שלתובע נקבעה נכות זמנית בלבד בביטוח לאומי, השהה בית המשפט את מינוי המומחים הרפואיים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, שכן הנכות הרפואית טרם נתגבשה. ברם, מקום בו ניתנה בביטוח הלאומי נכות זמנית, אך לא מן הטעם ש'הנכות טרם נתגבשה', ובמקביל, המומחים הרפואיים מטעם בית המשפט החלו בעבודתם, מינויים יעמוד בתוקף, שכן מבחן היעילות הוא הקובע.

התנאי השני: "הקביעה קדמה לשמיעת הראיות בתביעה"

לעניין המועד הקובע, נקבע ברע"א 1619/93 אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' טטרו, פ"ד מז(4) 89 כי ככלל, הגשת חוות דעת מומחה לתיק בית המשפט תיחשב תחילת שמיעת הראיות בתיק. ודוק: מקום בו מונו מומחים אחדים, הגשת חוות דעת בתחום כלשהו, תיחשב תחילת שמיעת הראיות בתיק, ותשלול את תוקפה של קביעת נכות (מאוחרת) על פי כל דין גם בכל תחום אחר (רע"א 5392/01 גבר נ' נסאסרה, פ"ד נו(1) 535). מכאן, כי רק מקום בו נקבעה לתובע דרגת נכות צמיתה על פי כל דין, וטרם הוגשה חוות דעת מומחה רפואי לתיק בית המשפט, תחייב קביעת הנכות במסגרת ההליך לפי חוק הפיצויים.

בתא (נצ') 1-10 מאמון שחאדה נ' הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ (ניתן: 8.2.11) נקבע סייג נוסף למינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט, והוא סייג ניגוד העניינים: מקום בו המומחה מטעם בית המשפט כבר ישב בועדה שבדקה את התובע במסגרת דין אחר, מינויו יפסל מטעם זה.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור