נכות רפואית על פי דין – חלק א'

מקום בו נפגע תובע בתאונת דרכים, שהוכרה גם כתאונת עבודה, פתוחות בפניו שתי דרכים: האחת, פנייה למוסד לביטוח לאומי, לצורך קביעת דרגת נכות מעבודה; השניה, הגשת תביעה לבית המשפט לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. אין מדובר בדרכים חלופיות, ואין האחת חוסמת את האחרת, והתובע רשאי לבחור באחת מהן או בשתיהן גם יחד.

המסלול הרגיל לקביעת דרגת נכות בתביעה לפי חוק הפיצויים הוא זה שנקבע בסעיף 6א לחוק. על פי הסעיף והתקנות שהותקנו מכוחו, בתביעה לפי חוק הפיצויים בית המשפט הוא זה שממנה מומחים רפואיים מטעמו בתחומים השונים, כדי שאלה יחוו דעתם בכל עניין רפואי, לרבות בעניין דרגת נכותו של התובע, וכן בעניין דרכי שיקומו. סעיף 6ב לחוק הפיצויים קובע חריג לדרך רגילה זו, כשמתקיימים כל התנאים המנויים בו. הסעיף קובע, בין היתר, כי רק קביעת דרגת נכות "על פי כל דין", שנעשתה לפני שמיעת הראיות בתביעה לפי חוק הפיצויים, תחייב לצורך תביעה כזו. משמע, שהמחוקק "ראה לנגד עיניו את האפשרות שיתקיימו הליכים לקביעת דרגת נכות לפי שני החוקים – הן על פי חוק הפיצויים והן על פי כל דין אחר – ורק אם הקביעה לפי האחרון תקדים את שמיעת הראיות בתביעה לפי חוק הפיצויים, רק אז תגבר ותחייב קביעה כזו".

סעיף 6ב לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע כדלקמן:

"נקבעה על פי כל דין דרגת נכות לנפגע בשל הפגיעה שנגרמה לו באותה תאונת דרכים, לפני שמיעת הראיות בתביעה לפי חוק זה, תחייב קביעה זאת גם לצורך התביעה על פי חוק זה; ואולם בית המשפט יהיה רשאי להתיר לבעל דין בתביעה לפי חוק זה, להביא ראיות לסתור את הקביעה האמורה, אם שוכנע שמן הצדק להתיר זאת מטעמים מיוחדים שיירשמו."

הרישא לסעיף קובע שני תנאים, שבהתקיימם יחול החריג לכלל הקבוע בסעיף 6א, והם:

  1. נקבעה דרגת נכות על פי כל דין
  2. הקביעה קדמה לשמיעת הראיות בתביעה.

החיוב המופיע בסעיף 6ב חל אך ורק לגבי נכות צמיתה, ואין הוא מחייב את הנפגע שנקבעה לו נכות זמנית על פי דין.

כיצד פירשה הפסיקה תנאים אלו? על שאלה זו נדון במאמר ההמשך.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור