מהו הפורום הנאות והדין החל בפגיעות שאירעו בחו"ל?

מהו הדין במקרה ואירעה תאונה מחוץ לשטחי מדינת ישראל? מהו הפורום הנאות? כלומר: היכן המקום הנכון לבירור התביעה, האם בית המשפט בישראל או שמה בית המשפט במדינה בו אירעה התאונה? בנוסף, מהו הדין על פיו יכריע בית המשפט, באשר יהא, לגבי התביעה? האם הדין הישראלי או דין המדינה בה אירעה התאונה?

לאחרונה, נדרש בית המשפט העליון לדון בעניין זה בקשר עם ערעור שהוגש על ידי אזרח ישראלי שנפגע בתאונת דרכים בניו זילנד. (ע"א 3299/06). המערער, צעיר לאחר שירותו הצבאי, נסע לטיול במדינת ניו זילנד. במהלך שהותו, נסע ברכב עם עוד מספר אזרחים ישראלים לרבות אזרחית ישראלית. בעת התאונה, נהגה האזרחית הישראלית ברכב. האזרחית נהגה ברשלנות, ניסתה לבצע עקיפה של שתי משאיות, איבדה את השליטה ברכב והרכב התדרדר לתהום. כתוצאה מתאונה זו, נותר המערער נכה בשיעור של 100%. לאחר תקופת אישפוז בניו זילנד חזר לקבלת המשך טיפול ושיקום בישראל. המערער הגיש תחילה תביעתו לבית המשפט המחוזי בת"א. המערער הגיש תביעתו כנגד הנהגת, חברת מ.מ.ס.י ומשרד התחבורה. בית המשפט דחה את תביעתו מן הטעם כי אין למ.מ.ס.י ולמשרד התחבורה כל אחריות בגין התאונה וכנגד הנהגת בטענה כי הפורום הנאות לדון בתובענה הוא בניו זילנד, ומשבחר המערער לשוב לארץ ולא למצות את זכויותיו בניו זילנד – דין תביעתו להידחות. על החלטת בית המשפט המחוזי, הגיש המערער ערעור לעליון אשר נידון בהרכב של שלוש שופטות. השופטות, ברוב של שתיים כנגד אחת, החליטו לקבל את הערעור והסתמכו, בין היתר, על "הלכת ינון", אשר קובעת את אמות המידה לפיהן יכריע בית המשפט. ("הלכת ינון" – ע"א 1432/03). על פי הלכת ינון, ובהתאם לכללי המשפט הבינלאומי הפרטי, יש לקבוע תחילה מהו הפורום הנאות קרי, באיזה בית משפט על התביעה להתברר. בנוסף, יצטרף בית המשפט לקבוע על פי איזה דין יתנהל המשפט. בית המשפט העליון קבע כי במקרים בהם אירעה תאונה או אירוע כלשהו אחר, ידון בית המשפט על פי דין מקום ביצועה של העוולה תוך הותרת שיקול דעת לבית המשפט לסטות מדין זה במקרים מיוחדים. ביחס לפורום הנאות, נקבע כי אין מניעה לדון בכל נושא בבית המשפט בישראל, לבטח ששני הצדדים תושבי ישראל, וכל שנישאר להכריע הוא על פי איזה דין תידון התביעה. בערעור שבענייננו, קבע בית המשפט כי הפורום הנאות לניהול התביעה הנו בית המשפט בישראל, בעיקר לאור העובדה שהצדדים תושבי ישראל והתאונה אירעה בזמן טיול בניו זילנד ואף אחד מהמעורבים לא היה תושב ניו זילנד. ביחס לדין אשר יש להחיל קבע בית המשפט כי במקרה דנן יסטה בית המשפט מהכלל שנקבע בהלכת ינון והדיון יערך על פי דיני הנזיקין בישראל קרי, על פי הדין הישראלי. בית המשפט נימק קביעתו בעובדה שהצדדים הנם תושבי ישראל ובעיקר משום שהדין הניו זילנדי חוסם את דרכו של המערער מפני תביעה, מצר צעדיו ופוגע בזכויותיו של המערער. לפיכך, תידון התביעה לפי דיני הנזיקין ולא על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור