כיצד נקבע התגמול בנזק גוף- תאונת דרכים

נזקי גוף נגרמים מסיבות שונות ורבות. אינם דומים השיקולים שייעשו במקרה של תגמול שיקבל ניזוק עקב נפילה במדרכה לשיקולים שייעשו במקרה של נזק גוף שייגרם בעבודה. ואין שניהם דומים לשיקולים של נזק גוף במקרה של תאונת דרכים. המאפיינים הבולטים המייחדים תגמול בגין תאונת דרכים הם כמה במספר, אך מקוצר היריעה אתייחס רק לבולטים שבהם. כך למשל, רכיב הכאב וסבל שפעמים בנזקי גוף אחרים יכול להיות דומיננטי מאוד ובסכומים גבוהים בהתאם להצגת כאבו וסבלו של הניזוק, הרי שבתאונת דרכים ניתן הוא לחישוב אריתמטי מדוייק כבר בראשית ההליך ולפיכך צפוי הוא מראש ולא ניתן למיקוח. עניין חשוב ביותר בנזקי גוף הוא קביעת אחוזי הנכות על פיהם ייקבע מהו הסכום הכספי שישולם לניזוק. כאן יש לציין כי בעוד בנזקי גוף אחרים כל צד מביא חוות דעת רפואית מטעמו, בתאונת דרכים מתמנה המומחה על פי רוב ע"י בית המשפט והוא זה שקובע את נכותו של הנפגע. במקרה של תאונת עבודה בה נקבעה נכותו בטרם עת ע"י הביטוח הלאומי, תהיה נכות זו קובעת לעניין חישוב נזקו של הנפגע. במקרים בהם הנפגע טוען לפגיעות רב מערכתיות עליו לשכנע את בית המשפט בכך שנכותו נגרמה מפגיעות שונות לדוגמא: אורטופדיות, נוירולוגיות, נפשיות ועוד כיוצ"ב. מלאכת השכנוע אינה קלה ובדרך כלל לא ייטה ביהמ"ש בנקל למנות מומחים רבים בכל תחום שהניזוק טוען לו, נדרשת כאן הוכחה לכאורה על קיומה של פגיעה. כמובן שכאן נכנסת מיומנותו של עורך הדין ושליטתו בחומר והוא זה אשר תפקידו לשכנע את השופט בנחיצות מינוי המומחים. ככל שיצליח בכך כך ייטב ללקוחו. למעשה ככל שמתמנים יותר מומחים כך גדלים סיכוייו של הנפגע להנות מאחוזים גבוהים יותר ובמילים אחרות מתגמול כספי גבוה יותר. מהי הטכניקה שיש לנקוט על מנת לשכנע את ביהמ"ש במינוי מומחים על כך בכתבה אחרת. דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור