זכות החזרה של קרנית לפוגע- אימתי?

6.9.2012

במקרים בהם אירעה תאונת דרכים ולא היה קיים ביטוח לרכב הפוגע, קרנית מפצה את הנפגע בתאונת הדרכים, ועומדת לה הזכות לתבוע את בעל הרכב, על מנת שישיב את הסכום אשר שולם לנפגע.

יחד עם זאת, בעניין זה קובע סעיף 9 (א) (2) לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים,תשל"ה-1975, כי מי שהיה לו "ביטוח שנתי", ותוקפו פג תוך 30 ימים לפני התאונה, הוא יהיה מוגן מתביעה.

מהו ביטוח שנתי?

ביטוח שנתי הוא ביטוח שנרכש לשנה מראש.

אם אדם רכש מספר ביטוחים, אשר בסך הכול מסתכמים לשנה – לא ייחשב הדבר לביטוח שנתי.

בית המשפט העליון דן בשאלת פרשנותו של סעיף 9(א)(2) וקבע, כי ההגנה הגלומה בסעיף זה מותנית בקיומו של ביטוח שנתי קודם. כך, בע"פ 247/81 איריס דוידסקו נגד מדינת ישראל, פ"ד לח(4) 549 נקבע כדלקמן:

"אין להבין מדבריי, כאילו קיימת, לדעתי, חובה לעשות ביטוח שנתי דווקא. אולם, זו תקופה רצויה, שיש לה יתרונות, כגון ההגנה מפני זכות החזרה של "קרנית". זו גם התקופה המקובלת, ואם בחר בה המבוטח, רצוי למנוע את סיכול הכוונה".

בע"א 6736/99 מאיר עשור נגד קרנית – קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, פ"ד נו(5) 341, אימץ בית המשפט העליון את פרשנותו של בית המשפט המחוזי, אשר קבע כי סעיף 9(א)(2) מעניק "שלושים ימי חסד" רק למי שהיה בידו ביטוח שנתי, היינו ביטוח לתקופה של שנה, תוך שהוא מפנה, בין היתר, לע"פ 247/81 הנ"ל.

בדיון הנוסף שנערך באותו עניין כבוד השופט חשין הדגיש, כי עיקרו של פסק הדין הוא בחשיפת הטעם המהותי שהוליד את תקופת שלושים ימים הקבועים בסעיף 9(א)(2) סיפא לחוק לפיו "שלושים ימים אלה נועדו לשקף נוהג מסחרי מקובל ולפיו מעניקות חברות ביטוח למבוטחיהן שלושים ימי חסד לאחר תום תקופת הביטוח, על יסוד הנחה שהמבוטח נתכוון לחדש את הביטוח לשנה נוספת אלא שטעה ולא עשה את שהיה עליו לעשות… תקופת שלושים הימים מספחת עצמה לשנת הביטוח הקודמת, על יסוד הנחה שתקופה זו תיבלע בחידוש הפוליסה לשנה נוספת". אולם, הוא לא ביטל את הטעם הנוסף, הנוגע לצמד המילים "ביטוח שנתי" ואף חזר עליו בפסיקתו.

בפסק דין ת.א. 3760-05 חולוד חלף נגד עיזבון המנוח משה משה, נקבע כך:

"כוונת המחוקק היתה ליתן 30 ימי חסד ולהגן על מי שדואג לבטח את רכבו באופן עקבי ומסודר, למשך שנה שלמה, ולא למי שרוכש ביטוח חובה לתקופות קצרות יותר. יתירה מזאת, ההנחה היא, כי המחוקק אינו משחית את מילותיו לריק. לכן, אין המלה "שנתי" מיותרת ויש ליתן לסעיף פרשנות מצומצמת שתבטיח את האינטרס הציבורי, המאפשר לקרנית לקבל שיפוי ממי שכתוצאה ממחדלו, היא נאלצה לפצות את הנפגע".

נפגעתם בתאונה? פנו עוד היום לעורך דין תאונות דרכים

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן