התנהלות במרמה בתאונת דרכים מונעת פיצוי!!!

ניסיון לרמות את חברת הביטוח ימנע פיצוי מאדם שנפגע בתאונת דרכים! מעשה בסיפור של שני תובעים, אשר הגישו תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו להם לטענתם עת נפגעו בתאונת דרכים, כאשר התנגש רכבם ברכב אחר. בדיעבד הסתבר כי רק אחד מהם נפגע למעשה בתאונת הדרכים, אולם אותו האחד, והגשת התביעה ע"י התובע 2 היוותה ניסיון בוטה להונות את חברת הביטוח, כאשר התובע 1 תמך והשתתף באופן פעיל בניסיון זה. המבטחת של הרכב בו נסעו התובעים, טענה כי אין היא חייבת לפצותם היות וניסו להונות אותה.

בית המשפט דחה את טענת חברת הביטוח וקבע כי בתביעות לפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אין תחולה לסעיף 25 לחוק חוזה ביטוח, הפוטר מבטח מחבות, במקרה של מסירת עובדות כוזבות בכוונת מרמה. סעיף 73 לחוק, העוסק בשמירת דינים, קובע כי הוראות החוק יחולו כשאין בפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970, או בחוק אחר הוראות מיוחדות. החבות הביטוחית בענייני תאונות דרכים והיחסים החוזיים הנובעים ממנה נקבעים מכח ההסדר המיוחד הקבוע בסעיף 3 לפקודת ביטוח רכב מנועי, אשר הוראותיה עדיפות מהוראות חוק חוזה הביטוח. בנוסף על כן, ההסדר המיוחד קיבל ביטוי נוסף כאשר קובע סעיף 7 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים רשימה ממצה של נפגעים אשר אינם זכאים לפיצויים. נפגע שמנסה לרמות חברת ביטוח, אינו כלול בחריגים שברשימה. התוצאה היא, כאשר אדם מוסר פרטים כוזבים באשר למקרה ביטוח בנוגע לתאונת דרכים, אינו נפסל מקבלת פיצוי. עם זאת, נקבע כי אין זה אומר שאין נפקות כלל, לאי אמירת אמת, המגיע לכדי ניסיון לרמות באשר לפרטים מהותיים של תאונת הדרכים. ניסיון שמשפיע על מידת המהימנות שיש לייחס לטענות הנשמעות מהטוען אותן, ומביא לכך שיש לייחס להן מהימנות מועטה, אם בכלל. באותו המקרה נדחתה התביעה, שכן התובע לא טען לנכות צמיתה ולא נגרמו לו הפסדי שכר, שכן קיבל דמי אבטלה לאחר התאונה. הוצאותיו לא הוכחו בפועל, ועל רקע המהימנות הנמוכה מאוד, לא היה מקום לקבוע כי סבל נזק גוף בר פיצוי מהתאונה, לרבות כאב וסבל. כל אחד מהתובעים חוייב בהוצאות לדוגמא ובשכ"ט עו"ד בשיעור 13%.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור