השאלת רכב חברה לאחר – מי ישלם על תאונה שעשה?

נוהג מקובל הוא כיום כי חברה, במסגרת הטבותיה לעובד, נותנת לו רכב לשימושו האישי. רכב זה ניתן כהטבה אישית מטעם העבודה לעובד אצלה והעבודה היא זו שחבה במקרה של תאונה שאירעה באותו רכב.

אולם, מה יהיה המצב במקרה בו רכב החברה שניתן כהטבה אישית לעובד היה מעורב בתאונה והנהג בה לא היה העובד עצמו אלא אדם אחר שקיבל את רכב החברה בהשאלה מהעובד? עיון בפוליסה מצביע על כך כי בהתאם לתנאי הפוליסה כיסוי ביטוחי יינתן אם בעת האירוע הביטוחי נהג ברכב נהגה המורשה על ידי המבוטח. השאלה היא מהי משמעות המונח "נהג מורשה", האם הכוונה היא רק לנהג שקיבל רשות מפורשת מהמבוטח? שאלה זו הגיעה לבית משפט השלום ונדונה בפני כבוד השופט מנחם קליין במקרה של עובדת אשר השאילה את רכב החברה שניתן לה לאחיה, כאשר אחיה של העובדת היה מעורב בתאונה. כבוד השופט קליין שדן בתיק ושמע את עדויות הצדדים, לא קיבל משמעות זו של נהג מורשה כמי שקיבל רשות מפורשת מהמבוטח בלבד, אלא ציין מפורשות כי לא הוכח בפניו איסור גורף האוסר על העובדים לאפשר למי מבני משפחותיהם לנהוג ברכב. עוד ציין כבוד השופט כי טובת הציבור גוברת על הפרשנות אותה מנסה חברת הביטוח לקבוע. במידה והיתה מתקבלת טענת חברת הביטוח כי אל לו לעובד להשאיל רכב החברה לאחר, הרי שהיה נוצר מצב בו עובד המקבל רכב כהטבה מעבודתו לא יוכל להשאילו לאחר מבני משפחתו, ובכללם בן הזוג וילדיו, דבר המנוגד לצורכי בני האדם והליכות אורח חייהם, אולם יש להבהיר כי יש לבדוק כל מקרה לגופו ואין להקיש ממקרה אחד למשנהו ויש לבדוק כל פוליסה באופן אינדיבידואלי.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור