העונש על דחיית תביעת ביטוח ללא סיבה טובה

לפעמים נראה כי מערכת היחסים השוררת בין מבוטחים לחברות ביטוח, זה כמו "שוטרים וגנבים". אלא שלא ברור פה מי השוטרים ומי הגנבים. האזרח הקטן והתמים חש במקרים רבים בעת הגישו תביעת ביטוח, כי הוא נחשד במרמה ו/או בפיברוק עובדות. תחושה זו אינה נעימה כלל ועיקר ולבסוף, לאחר שכבר מסכימה חב' הביטוח לשלם את המגיע, עושה היא זאת רק לאחר שהעבירה את הלקוח בדרך ייסורים לא קטנה. פעמים גם בתי המשפט קצה נפשם בהתנהגות זו של חברות הביטוח, ולא אחת מביעים הם זאת בפסקי הדין הניתנים על ידם. דוגמא אחת מיני רבות היתה לאחרונה בפרשת מריה גרוזובסקי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ, ת.א. 10137/05. בתיק זה אשר התנהל בבית משפט בחיפה בפני כב' השופט רניאל, טענה הגב' מריה כי בעת שירדה מרכבה נטרקה דלת הרכב על אגודל ידה הימנית, וזאת עקב רוח חזקה שנשבה באותה העת. יצויין כי מקרה כזה נחשב לתאונת דרכים עפ"י החוק. דא עקא, שחברת הביטוח עשתה מלאכתה קלה בכך שסירבה לשלם לגב' מריה בגין תאונה זו, בתואנה שלדעתה טענותיה של מריה אינן נכונות. סתמה ולא פירשה. בית המשפט קבע שלא ניתן להכחיש סתם כך ועל חברת הביטוח החובה למסור גירסה מתקבלת על הדעת מדוע לא תשלם. יתירה מכך, לתאונה זו היה בנה של מריה עד והוא אף נחקר בבית המשפט וגירסתו חפפה את גירסת אימו. חב' הביטוח נתלתה בשינוי קל ביותר בגירסאות העדות של מריה ובנה וקבעה שמריה משקרת. סופו של דבר נקבע כי הכחשתה של חב' הביטוח היא סתמית ואינה נתמכת בראיה כלשהי וזאת אל מול גירסתה של מריה שנמצאה אמינה ונתמכת בעדות. העונש שהוטל על חברת הביטוח ביטא היטב את מורת רוחו של בית המשפט מדרך התנהלותה של חב' הביטוח. חברת הביטוח חוייבה לשלם את מלוא נזקה של מריה בתוספת 13% שכ"ט עו"ד בתוספת שתי ישיבות בית משפט. עבור כל ישיבה חוייבה חברת הביטוח ב- 1,000 $ בנוסף לשכ"ט עו"ד. עונש כבד לכל הדעות בהתחשב בתאונה קטנה . אין ספק שפס"ד זה כמו רבים אחרים, מבטאים את דעת בית המשפט במקרים של אי תשלום ללא סיבה. דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור