הוצאות רפואיות בתביעות נזיקין

ישנה מחלוקת חשובה בפסיקה שלא הוכרעה עד היום : האם הפיצוי בהוצאות רפואיות יהא לפי פיצוי הוגן או לפי פיצוי מלא? בפסק הדין עא 357/80 נעים נ' ברדה, נדונה שאלה זו בהרחבה ונחלקו דעות השופטים לגבי חלות הוצאות אלו ומהם העקרונות על פיהם יחושב פיצוי זה על פי דיני הנזיקין.

השופט ברק נוטה יותר לגישה של פיצוי מלא, לאמור הטיפול הטוב ביותר שניתן להקנות לנפגע ויותר טוב מזה שנותנת המדינה לפצועים שנפגעו שלא כתוצאה מעוולה נזיקית. כמו כן קבע השופט ברק כי ברכיב ההוצאות יש להכיר רק בהוצאות סבירות וכי על הניזוק להקטין את ניזקו. לעומתו השופט שמגר בוחר בגישה השנייה של פיצוי הוגן ולא מלא ורואה את הטיפול שנותנת המדינה במקרים אחרים כסטנדרט ראוי- בתיק זה לא הייתה הכרעה בעניין והדבר הושאר בצריך עיון. בתי המשפט נמנעו מלהכריע בשאלה שהוצגה לעיל, ומצאו פתרונות קונקרטיים לבעיות שלפניהם. בע"א 238/89 עיריית חיפה נ' מוסקוביץ, החליט בית המשפט במקום להכריע בשאלה האם הפיצוי צריך להיות הוגן או מלא למצוא פתרון למקרה הנדון בדרך עקיפה. בפרשה זו נדונה שאלה דומה לשאלה שנדונה בפרשת ברדה לעיל, היינו האם יש ליתן פיצוי שיאפשר לנפגע להמשיך ולגור בביתו עם מטפל 24 שעות ביום תוך הוצאה כספית גדולה או אשפוזו במוסד אשר עלותו נמוכה. בית המשפט קבע כי כאשר מוכח כי הטיפול בבית יכול להאריך את תוחלת החיים של הנפגע לעומת שהותו במוסד יש להעדיף תמיד את השהות בבית אף שמדובר בהוצאה גדולה בהרבה. בתי המשפט קבעו מספר עקרונות חשובים לעניין הוצאות רפואיות. בע"א 6431/96 בר זאב נקבע, כי הכרה בהוצאה תהיה רק מקום שיש קשר בין ההוצאה לבין הנזק שנגרם בעוולה. בע"א 5557/95, 6881 סהר חברה לביטוח בע"מ נ' ד' אלחדד ואח' נקבע, שנפגע אינו זכאי לפיצוי מן המזיק בגין טיפול רפואי שהוא זכאי לקבלו חינם מקופת החולים שבה הוא חבר. דבר זכאותו לאותו טיפול ייקבע על-פי הכרעה בשאלה אם אותו טיפול נכלל בסל הרפואי שלו זכאי חבר קופת חולים, ללא תשלום.

דוד סער, עורך דין תביעות נזיקין

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור