האם אפשר להביא ראיות חדשות בשלב הערעור?

8.5.2014

בית המשפט העליון דן בערעור שהוגש כנגד חברת ביטוח להוסיף ראיות חדשות בהליך הערעור.

במקרה זה, הנפגעת אשר נפגעה בתאונת דרכים (שהיא גם תאונת עבודה) הגישה תביעה נזיקית לבית משפט השלום וזכתה בפסק הדין. הנתבעת, חברת הביטוח, הגישה ערעור לביהמ"ש המחוזי וביקשה להוסיף ראיות חדשות, ראיות אשר לא היו ברשותה בעת ההליך אשר התנהל בבית משפט השלום. הנפגעת התנגדה להוספת ראיות חדשות, אולם בית המשפט המחוזי קבל את בקשת חברת הביטוח והתיר לה להציג ראיות חדשות. הנפגעת הגישה ערעור לבית המשפט העליון על החלטה זו של בית המשפט המחוזי. בית המשפט העליון בחן את הראיות ואת הבקשה וקבע כדלקמן: נקודת המוצא הקבועה בתקנות סדר הדין האזרחי, היא כי בעלי הדין בערעור אינם זכאים להביא ראיות נוספות לפני בית המשפט שלערעור אלא אם בית המשפט סבור כי הדבר דרוש כדי "לאפשר לו מתן פסק דין או מכל סיבה חשובה אחרת" (תקנה 457).

במיוחד, כאשר מדובר בפסק דין העוסק בנזקי גוף, שהרי, בפסק הדין על בית המשפט לחשב את הנזק שכבר נעשה ואף לשער את נזקיו העתידיים של הניזוק. לעיתים, לאחר מתן פסק הדין מתברר כי הנזק חמור יותר/ או קטן יותר ממה שהעריך ביהמ"ש. לאור האמור, נקבע הכלל: "שאין השפעה למה שאירע לאחר מתן פסק הדין. בית המשפט קובע מהו הנזק שכבר נגרם למעשה ומשער את הנזק העתיד לבוא, ואם השערותיו נכזבו, אין שום צד רשאי לבוא בבקשה לשנות את פסק הדין" (מחסני חמצן נ' עזבון המנוח ברנשטיין).

ביהמ"ש העליון קבע, כי הבאת הראיות החדשות נחוצות לו על מנת שתהא לפניו התמונה העדכנית והמלאה ובכדי שהצדק יצא לאור. אולם אין לקבל את בקשתה של חברת הביטוח במקרה זה, היות שבתביעות בעניין נזקי גוף, חלים פעמים רבות שינויים מן הסוג המתואר (עלייה בדרגת נכותה של הנפגעת וכפועל יוצא, עלייה בגובה הגמלאות שהיא מקבלת מאת המוסד לביטוח לאומי) לאחר מתן פסק דין של הערכאה המבררת.

התחשבות באירועים מאוחרים לפסק הדין, מתוך רצון לבירור האמת, עלול להביא למצב של התדיינות אין סופית. מועד מתן פסק הדין שם סוף להתדיינות זו. במקרה זה, לא הוכח ולא הובאו ראיות כי קיים שינוי נסיבות קיצוני ובלתי צפוי, המצדיק התחשבות באירועים שחלו לאחר מתן פסק הדין. לאור האמור, התקבל הערעור ונקבע כי חברת הביטוח לא תוכל להמציא לבית המשפט של הערעור ראיות חדשות.

רע"א 6058/11 יהודית יארניצקי נ' המגן חברה לביטוח בע"מ.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור